onsdag, april 07, 2010

Kommentarer om video

Under påskhelgen såg jag nedanstående video från 2007.

Videoklippet är läckt genom wikileaks. Enligt källor i den amerikanska militären ska videon vara autentisk. Videon visar hur amerikanska helikopterpiloter dödar en grupp av människor, varav två senare visar sig vara journalister från Reuters. Professor Ove Bring beskriver i Aftonbladet händelserna som en oerhörd krigsförbrytelse. Biträdande professor Jann Kleffner kommenterar saken i TV 4s nyheter, se nedan.I förhållande till den första attacken förklarar Kleffner att det finns utrymme för misstag och att denna beskjutning kan vara förenlig med den humanitära rätten (krigets lagar). Den andra attacken mot skåpbilen är inte tillåten, vilket skulle göra det till en krigsförbrytelse. Utifrån det som framkommer i videon har jag inget tvivel om att attacken mot skåpbilen är förbjuden. Vad beträffar den första attacken behövs mer information, t.ex. om det tidigare hade förekommit stridigheter i området vilket i sin tur påverkar bedömningen om den första attacken var ett ursäkligt misstag eller kriminell oaktsamhet.

För utomstående kan det verka lite märkligt, men denna typ av videos brukar jag ha med på mina föreläsningar i humanitär rätt, grundkursen folkrätt (termin 2 juristlinjen). Jag tycker sådana videoklipp i undervisningen fyller en viktig funktion genom att visa hur till synes torra regler kan göra skillnad mellan liv och död, rätt och fel samt att det ibland finns en gråzon.

Om någon är intresserad av att läsa vad jag anser om USAs angrepp mot Irak, som rör en separat rättslig frågeställning skild från den humanitära rätten (jus ad bellum respektive jus in bello), så rekommenderar jag en text som jag skrev i februari 2003.

20 kommentarer:

monki sa...

Ladda också ner den långa versionen av videon från collateralmurder.com där det förekommer en tredje attack i slutet. En byggdnad där beväpnade män har setts gå in bedöms efter en överflygning som övergiven och beskjuts med hellfire-missiler. Wikileaks själva menar att de har dokument på att den inte alls var övergiven utan bebodd av ett flertal familjer. Skulle vara intressant med kommentar på den också.

Mark Klamberg sa...

Den tredje attacken finns med i videon, jag har med den långa versionen.

Det är för lite information om vilka försiktigsåtgärder som amerikanerna vidtagit och vilken information de hade utöver vad som framkommer i video.

Anonym sa...

Krigslagarna bryr sig inte om vad saker kallas, enbart vilken funktion de har i krigszon. Den svarta vanen var ej RK-märkt, och tog upp folk som tidigare setts tillsammans med beväpnade personer och är därmed ett legitimt mål.

Civila som uppehåller sig i en krigszon får räkna med att bli kollaterala mål av misstag.
Jag ser inga som helst brott mot "laws of war" i den aktuella videon.
Ove Brink är en gammal USA-Israelfiende och ytterst jävig i sådana här sammanhang.

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Sårade kombattanter är skyddade enligt första genevekonventionen. Det gäller även civila i icke-ockuperade områden som tagit upp vapen och inte ingår i reguljära trupper, se artikel 13.

I ockuperade områden tillerkänns skadade särskilt skydd enligt artikel 16 fjärde genevekonventionen.

Minimiskyddet i genevekonventionernas gemensamma artikel 3 anger att skadade ska omhändertas och vårdas, inte dödas.

Det behövs inget RK-märkning för detta.

Nu finns det säkert fler tillämpliga bestämmelser, men ovanstående räcker långt och väl.

Anonym sa...

Det finns inga bild eller andra bevis på att terroristerna i den aktuella videon verkligen var sårad; den omnämnda vanen dök upp redan tidigt i krigszonen vilket kan ses på videon.

Den kan då, med all rätt, betraktas som ett transportfordon för terrorister.

F.ö. har en krigförande part folkrättens stöd för att beskjuta civilklädda stridande på ort och ställe med den metod som situationen tillåter.
Sådana personer har inget skydd av GC och så har skett med spioner, infiltratörer och sabotörer genom historien utan några protester

Personer som utan vapen uppehåller i nära anslutning till beväpnade civila anses göra det på egen risk.

Protesterna kommer nu (och i Gaza) för att de krigförande är USA resp. Israel
The left reigns

Anonym sa...

Jag vill tillägga att GC tillåter verkanseld även mot sårade om de fortfarande kan utgöra hot.
Sårad innebär, som man kan inse, inte automatiskt stridsoförmögen

Anonym sa...

Den absolut skarpaste analysen av incidenten finns här:http://cornubot.blogspot.com/2010/04/nej-det-dar-ar-ingen-kamera.html

och den vederlägger de flesta av USA-hatarnas pseudolegala argument

Mark Klamberg sa...

Vi måste titta på helt olika videoklipp.

Det fanns inget i videoklippet som tydde på att den liggande personen var stridsförmögen eller hade vapen. Det går inte heller att se några vapen i skåpbilen. Snarare framgår det med all tydlighet att den kör fram för att undsätta den liggande och sårade personen.

För övrigt har du fel om spioner, infiltratörer eller sabotörer. De har förvisso inte samma skydd som en kombattant, men inte ens spioner, infiltratörer eller sabotörer står utan skydd eller får summariskt avrättas. Det framgår bl.a. av artiklarna 5, 68 och 71 i den fjärde Genèvekonventionen.

Anonym sa...

De amerikanska marktrupper som senare anlände påträffade såväl en RPG som en reservgranat till denna under en av de stupade terroristerna.
Ett sådant vapen måste betraktas som ett mycket allvarligt hot mot en helikopter och rättfärdigar bara det elden från Bushmastern.

Obeväpnade som i ett stridsområde uppehåller sig nära beväpnade civila har enligt GC sig själva att skylla.
Kollateral skada utgör inget brott mot krigslagarna.
Den amerikanska arméns utredning efter incidenten konkluderade att Apaches hade följt såväl krigslagarna som sina egna ROE´s.
Den rapporten finns tillgänglig på nätet som en PDF-fil men jag har tyvärr inte hunnit läsa den.

Svenska brännvinsjurister på vänsterkanten saknar kompetens att utreda incidenter som denna; det krävs professionell militär för detta.

Ässet sa...

Klamberg är alltså enligt BR en brännvinsjurist? Man kan ju bara undra varifrån BR:s vilja att göra sig själv till ett offentligt stolpskott kommer.

Jur. stud. - Umeå sa...

Några funderingar... Den första attacken har jag svårt att se något större fel med. Om man tittar på videon ser man att personerna bl.a. smyger runt hörn och riktar "avlånga saker" mot helikoptrarna. Sett till den totala situationen (som bl.a. framgår av radiotranscriptet som också finns på WikiLeaks) framstår agerandet som försvarbart.

Hur skulle man se på situationen om man visste att terroristernas modus operandi var att rusa in efter en attack för att rädda sina egna (som annars skulle kunna tillfångatas, förhöras och lagföras) samt plocka med sig vapen. Det sista vill man ju hindra både för att det undanröjs bevis och dels för att vapnen senare kan komma att "återanvändas". Jag kan inte *veta* att det är så, men sannolikt är många "civila" dödsoffer i konflikter egentligen kombattanter som avväpnats av de egna efter striden...

Kan man tänka sig att rättfärdiga attacken mot minibussen med den här logiken?

Var ens den humanitära rätten ("krigets lagar") tillämplig på situationen i Baghdad 2007? Var går gränsen mellan väpnad konflikt och extrema polisiära operationer?

Jag är snart färdig jurist men jag kan inte direkt säga att folkrätt är min grej...

Mark Klamberg sa...

Jur. Stud.,
Av videon framgår att piloterna oroar sig för att skåpbilen ska användas för det syfte du beskriver när skåpbilen närmar sig, men när skåpbilen stannar så sker ingen insamling av vapen utan det handlar om att undsätta den skadade personen.

Annars tycker jag logiken i sig är rimlig, men jag finner inte den tillämplig i just detta fall pga av de faktiska omständigheterna enligt ovan.

Det finns två olika sätt att motivera att humanitär rätt (IHL) är tillämplig. Den ena är att den var en hög våldsintensitet som nådda upp till kravet för "väpnad konflikt". Den andra synsättet vore att det ej väpnad konflikt, men varje gång militärt våld används så slår IHL till.

Om man mot förmodan skulle komma fram till att det ej var en väpnad konflikt och IHL ej är tillämplig så ska våldsanvändningen bedömas enligt regelverket för mänskliga rättigheter. Då blir det än svårare att försvara våldet, både i det första och andra skeendet. IHL tillåter ju dödande när MR-regelverket ofta inte gör det.

Anonym sa...

Br är läkare som på av skattebetalarna betald arbetstid ägnar sig åt att hata muslimer och då primärt palestinier och den som inte delar detta hat har i hans sinne inget mänskligt värde.

Anonym sa...

Truthout has spoken with several soldiers who shared equally horrific stories of the slaughtering of innocent Iraqis by US occupation forces.

"During the course of my three tours, the rules of engagement changed a lot," Washburn's testimony continued, "The higher the threat the more viciously we were permitted and expected to respond. Something else we were encouraged to do, almost with a wink and nudge, was to carry 'drop weapons', or by my third tour, 'drop shovels'. We would carry these weapons or shovels with us because if we accidentally shot a civilian, we could just toss the weapon on the body, and make them look like an insurgent."
Truthout.org

Anonym sa...

Något är konstigt, varför fortsatte de bara att promenera nedför gatan om de visste att de kunde bli beskutna från helikoptern om de hade vapnen? En helikopter är ju dessutom en rätt bullrande sak som inte dyker upp som från ingenstans, man hör dem långt i förväg. Ingen sprang, ingen gömde saker, ingen panik. De bara stod där och pratade och betedde sig tämligen lungt medan helikoptern hoovrade över dem under rätt lång tid innan de fick klartecken att öppna eld.

För mig säger det att de på marken ansåg sig ha "rent mjöl i påsen", alldelens oavsett om de hade vapen eller inte.

-steelneck

BR sa...

Det känns nästan som att skjuta på sittande fågel när man påminner Klamberg om att Apachhelikoprens besättning hade rätt när den rapporterade om beväpnade personer.
Amerikanska marktrupper påträffade såväl AK´s som en RPG på platsen senare.
De obeväpnade kameramännen uppehöll sig tätt intill de beväpnade, men utan presskyltining, och kan därmed anses vara ickekrigsbrottslig kollateral skada.
Den svarta vanen iakttogs tidigt i anslutning till stridsscenen och jagade in för att undsätta utsatta insurgenter, utan några halvmånenbeteckningar och kan därmed ses som ett stridande fordon.
Tråkigt att Klamberg tar islamisters parti och därmed komprometterar Fp´s traditionella antiterroristiska hållning.
/BR

Ässet sa...

Ett fordon som undsätter sårade är inte stridande. Som Klamberg påpekat ovan ska särskild hänsyn tas till sårade och dom får inte beskjutas. Helt klart ett brott mot Genevekonventionen.

Tristan sa...

Man ska väl också komma ihåg att USA:s invasion av Irak inte är folkrättsligt "välsignad", och inte heller dess ockupation därav.

Sätt massakern i denna kontext, så blir den än mer klandervärd.

Tristan sa...

BR

Hur tillförlitligt brukar det vara när den misstänkte utreder sig själv?

Har du hört talas om jäv?

David sa...

Tristan: Iom att USA ("den misstänkte") tidigare utrett och i de fallen dömt inblandade ett stort antal ggr, skulle jag vilja säga att jag har svårt att förstå varför de helt plötsligt skulle välja att att mörka just i detta fall men inte i de tidigare. Detta talar för utredningens trovärdighet.