måndag, april 12, 2010

Målmedvetet arbete leder till resultat

Alliansen meddelar på DN Debatt att lärarlegitimation ska införas. Detta är ett gammalt folkpartiförslag och förslaget välkomnas av Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (fp). Lärarförbundet anser att förslaget stärker kvaliten i skolan. Detta är ett exempel på hur lång och målmedvetet arbete omvandlas till konkreta förslag.

Redan i Motion 2002/03:Ub250 om Läraryrket från den 14 oktober 2002 föreslog folkpartiet detta. Ulf Nilsson (fp) med kollegor skrev då följande.
Läraryrkets status har sjunkit under ett antal årtionden. Det är därför nödvändigt att vidta åtgärder som höjer läraryrkets status. Detta sker bl.a. genom att skapa fler karriärvägar, fler utvecklings- och fortbildningsmöjligheter, högre löner och införande av en lärarlegitimation.
Detta röstade folkpartiet, moderaterna, centern och kristdemokraterna för medan de rödgröna röstade emot. Det framgår av Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UbU4 och riksdagens protokoll och redovisning av röstning från den 26 mars 2003. När nu alliansregeringen lägger fram ett förslag försöker socialdemokraternas talesman i frågan, Marie Granlund, påskina att de kom på detta förslag 2006 genom att man (efter tryck från folkpartiet) tillsatte en utredning och kritiserar alliansregeringen för att man dragit saken i långbänk. Det är en märklig logik, först röstar de rödgröna mot ett förslag när man är i majoritet och när alliansens genomför förslaget byter socialdemokraterna ståndpunkt för att hävda att förslaget är deras eget.

Jag har därför ett förslag till "Tvättstugan" som är skapad för att bemöta faktafel. Marie Granlunds pressmeddelande förtjänar tvättning i 40 grader.

Runo Johansson pekar på samma sak i en debatt med bloggen "Alltid rött, Alltid rätt". Den senare bloggaren menar att alliansen inte har några idéer utan stjäl förslag från socialdemokraterna, för att i nästa mening skriva "Den största bristen i skolorna är fortfarande bristen på vuxna människor, och inte nödvändigtvis alltid lärare." Det är en synnerligen inkonsekvent argumentationslinje. Därför rapporterar jag "Alltid rött, Alltid rätt" till "Tvättstugan" för tvättning i 95 grader.

Tommy Rydfeldt tar upp samma kritik som Runo Johansson. Fredrik Sneijberg skriver om förslaget utifrån sin erfarenhet som lärarvikarie. Seved Monke ser detta som en statushöjning för läraryrket. Christoffer Fagerberg glädjer sig åt sina vänner som studerar till att bli lärare. Nina Larsson tycker att det är bra med lärarlegitimation. Anne-Marie Ekström anser att utbildningsdepartementet levererar igen. Mats Gerdau hyllar förslaget. Rasmus Jonlund ser lärarlegitimation som en viktig kvalitetsstämpel för skolan. Kent Persson skriver att alliansen flyttar fram positionerna en gång till. Moderata perspektiv konstaterar att alliansen är enig, igen.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Lite för mycket partipolitik från din sida nu. Du är inget vidare på det. Håll dig till juridiken. Det känns inget vidare att behöva säga det, alltid haft respekt för dig innan. Om du skall skriva om politik kom med egna åsikter istället för att rapa upp partilinjen.

Daniel M sa...

Anonym, jag klickade in mig här för att säga precis samma sak faktiskt.

Mark, har dig i RSS-läsaren sedan länge, och din blogg var mycket intressantare då den främst avhandlade juridik och integritet, jämfört med den partimegafon den i stora delar blivit. Trist att numera behöva klicka "Mark all as read" oroväckande ofta.

Med hopp om bättring, om inte nu, så kanske efter valet.

Mark Klamberg sa...

Era synpunkter är noterade och jag möter denna efterfrågan i mitt nästa inlägg.

Micke sa...

Lärarförbundet anser att förslaget stärker kvaliten i skolan. Detta är ett exempel på hur lång och målmedvetet arbete omvandlas till konkreta förslag.

Dät märkliga med förslaget är att lärarfacken och folkpartiet tillsammans arbetar aktivt på att tvinga bort äldre medlemmar i lärarfacken som kanske arbetat 25 år eller längre i skolan.

Konsekvensen för någon som arbetat länge i skolan utan formell kompentens, kanske 20-25 år i många fall och är i 50-55 års ålder är att man tvingas utbilda sig under flera år för att få den formella kompentensen utan möjlighet att finansiera studierna via studiemedel eller lån för att sedan ha ett fåtal år kvar att arbeta innan pension när man är klar.

Förslaget innebär dessutom att man stänger ute kompetens.