lördag, maj 29, 2010

Barngruppernas storlek i Stockholms förskolor

I dagens SvD berättar Cecilia Brinck (M) att moderaterna vill frångå kravet på ett tak för barngruppernas storlek i Stockholms förskolor. Skolborgarrådet Lotta Edholm (fp) har förklarat hon inte är beredd att överge målet om gruppstorlekarna. Om man som förälder värnar god pedagogik i förskolan och möjligheter för barnen att röra sig utanför förskolans lokaler så anser jag att detta är ett viktigt kvalitetsmått. Gulan Avci pekar på det uppenbara att man kan ha flera måttstockar för kvalitet och det ena måttet behöver inte utesluta det andra. Lotta Edholm skriver på sin blogg att trots babyboomen har Stockholm klarat att hålla barnomsorgsgarantin under hela mandatperioden. Det har självklart varit frestande att klara garantin genom att välja den enkla vägen och öka barngruppernas storlek men det har man undvikit genom att ha ett tak. Lotta tipsar även om hemsidan "Jämför service" där man kan ta del av resultat från en brukarundersökning bland föräldrar med barn i förskolan. Hans Åberg förespråkar en mer pragmatisk inställning och framhäver antalet vuxna förskolelärare per barn som ett viktigt mått på kvalitet, kanske bättre än antalet barn i varje grupp. Jag kan sympatisera med Hans Åbergs inställning. Det viktigaste är att ett borttaget tak inte innebär besparingar, vilket jag ser som en risk med Brincks förslag.

3 kommentarer:

Hans Åberg sa...

Men den viktigaste kvalitetsindikatorn är brukarna själva. Å de är jättenöjda även när barngrupperna blir lite större. :-)

Fredrik sa...

Tydligen är artikeln en (inte helt ovanlig) förvrängning av en journalist på SVD. Enligt ”Cecilia Brinck” kommentar på artikeln så stod det i rapporten:
”Man ska, i likhet med idag, ha en gräns för barngruppernas storlek men man kanske i stället ska prata om måttet: Hur många vuxna finns det för barnen? Blir varje barns individuella behov tillgodosedda? Får alla barn ta plats och följs varje barns utveckling upp på ett fullgott sätt?”
...dvs något helt annat än det som artikeln vill ge sken av!!!!

Anna Vikström sa...

Problemet är att moderaterna OCH folkpartiet i Sollentuna verkar rörande överens om att inte varken ha tak för barngruppsstorlek eller krav på personaltäthet eller för den skulle utbildad personal. Konstigt att folkpartiet tycker så olika i kommunerna - kan man lita på dem?