fredag, maj 28, 2010

Framgångar på representantskap

Igår antog representantskapet för folkpartiet liberalerna Stockholm sitt kommunalpolitiska handlingsprogram inför valet. Det var andra och avslutande mötet för antagande av programmet. Jag upplevde att Östermalmsföreningen, för vilken jag är ordförande, nådde viktiga framgångar inte minst genom att påverka den programgrupp som tagit fram förslaget. Vi fick igenom bl.a. följande skrivelse.

Stockholms stad bör ta initiativ för att en innovationshögskola etableras i Stockholm. De utbildningar på grund- och forskningsnivå i entreprenörskap och innovationskunskap som finns vid KI, KTH, Handels och Stockholms universitet bör föras samman till ett kluster som kallas innovationshögskola.
Denna innovationshögskola kan med fördel ha sitt centrum någonstans på Östermalm. En halv framgång var att vårdnadsbidragets effekter i Stockholm ska utredas. Jag argumenterade för en skrivelse som tog ställning för att vårdnadsbidraget skulle avskaffas i Stockholm men representantskapet stannar vid en utredning.

Andra framgångar var att Östermalmsföreningen fick in viktiga skrivelser om möjligheten för rörelsehindrade att välja bostad samt att Staden måste verka för att inga psykiskt funktionshindrade eller barnfamiljer blir bostadslösa. Representantskapet tog även ställning för ett yrkande inom kulturområdet som inom kort kan få mycket uppmärksamhet.

Vad blir profilfrågorna för folkpartiet liberalerna i Stockholm? Kultur och utbildningspolitik är givna eftersom våra två främsta företrädare, borgarråden Lotta Edholm och Madeleine Sjöstedt ansvarar för dessa områden. Annars tror jag att synen på Stockholms stadsbild kommer utgöra en viktiga skiljefråga mellan (fp) gentemot (m) och (c), där vi vill freda Stockholms stadskärna från höghus. Lotta Edholm skriver om detta på DN Debatt. Jag ser gärna även att (fp) prioriterar kvalitet och tillgänglighet i förskolan framför vårdnadsbidrag vilket skulle skilja oss från kristdemokraterna. Då får vi en tydlig socialliberal position inom alliansen. Ytterst blir det väljarna som avgör hur maktbalansen blir i Stockholms alliansledning nästa mandatperiod och därmed stadens framtid. Under tiden glädjs jag åt opinionsframgångarna på riksnivå.

Fler som skriver om opinionsframgångarna är Christer Sörliden och Mary Jensen och Kent Persson och Niklas Frykman och Runo Johansson och Per Ankersjö och Anne-Marie Ekström, om folkpartiet liberalernas Stockholmsprogram: Rasmus Jonlund och Anna Starbrink och Madeleine Sjöstedt och Lotat Edholm

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra skrivet! Gratulerar modigheten av denna sidans både webmastern och deltagande. Men det finns flera orättvisor liksom ovan-avslöjat fall! MIGGAN slår rekord ---i antalet ertappade. MUTOR, vad annars?! Visst; igenkänd... Jo, hon&hennes samverkande offrar flera på olika sätt, inte minst fifflet... denne Bakir tvingar min tjej också att vara gratis städare i sitt bolag säte i Sollentuna sitter Fadime Bakir som styrelseledamot medan Bakirs manliga samverkande trakasserar/utnyttjar min tjej i alla...(fruktansvärt...kan inte ens avslöja...) vi tvingas ständigt att blunda för oegenligheter.. annars skulle jag inte få TUT, mina anhöriga också riskerade vi att missa arbetskraftsinvandring 7 AT-UND på LMA-kortet som alla drabbade förstår väl... ... Kära Svenska samhället: synskadade ni allihop??? titta på vårat LMA-kort och fråga vad 7 AT-UND innebär, hur beviljas detta undantag om min tjej inte skulle acceptera deras........krav.......... vi gråter nu dag och natt.......hurdan slags barn skaffar vi i detta läge.............hjäääälp, snälla!
 
N. Yanikyan


http://bortkopplad.se/