fredag, maj 14, 2010

Telefonavlyssning av diplomater

Jag läser i Expressen om den häktade toppolitikern som är misstänkt för att tillsammans med en diplomat ha planerat kidnappning av diplomatens dotter och noterar att polisen riktat telefonavlyssning mot en utländsk diplomat ackrediterad i Sverige.

Jag trodde inte sådan telefonavlyssning var tillåten med hänsyn till diplomatisk immunitet. Samtidigt har jag lärt mig att teori och praktik skiljer sig åt. Artikel 30(2) i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser anger att en diplomatisk företrädares korrespondens åtnjuter okränkbarhet. Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i viss fall anger i § 2 att beskickningsmedlemmar åtnjuter immunitet i enlighet med nämnda konvention. Enligt Europadomstolens praxis innefattar begreppet korrespondens brev, fax, e-post och telefonsamtal.

Även om det skulle visa sig att avlyssningen strider mot Wienkonventionen och svensk lag så borde samtalet kunna användas som bevisning i en rättegång då principen om fri bevisföring gäller. Det vore intressant om toppolitikerns advokat väcker frågan och att tingsrätten resonerar kring saken.

Det verkar finnas olika uppgifter om varför avlyssningen ägt rum. Enligt Expressen startade avlyssningen efter att pojkvännen till diplomatens dotter larmat skolledningen. Enligt Sveriges Radio var det SÄPO som avlyssnat diplomaten i ett annat ärende.

11 kommentarer:

Flurre sa...

Jag studsade också, men inte för att avlyssningen gjordes utan för att uppgiften verkade vara offentlig. Att man avlyssnar diplomater kors och tvärs i alla länder trots att man inte får är väl närmast allmänt känt?

Mark Klamberg sa...

Jo, det verkar vara en allmänt känd "hemlighet"

Lars sa...

Det lär inte finnas ett enda land som respekterar Wienkonventionen på den här punkten. Men man kanske skulle röra om lite i grytan. Det skadar nog inte att pressa t.ex. FRA:s kontrollinstanser i detta hänseende.

Charlie sa...

Det är väl ur ett juridiskt perspektiv det samma om vem av dem som avlyssnades. Kanske var det båda.

Dennis Nilsson sa...

Hmmm, diplomaterna kanske skulle gå över till brevduvor?

De är betydligt svårare att avlyssna.

Flurre sa...

Så gott som alla ambassader använder krypterad kommunikation (t.ex. från Crypto AG) med sina regeringar eftersom de normalt utgår från att de är avlyssnade... Men antagligen var den här diplomaten inte beredd på att man skulle röja att man avlyssnade för ett kriminalfall, det rörde ju sig ju inte om rikets säkerhet. Att diplomater är inblandade i ljusskygga operationer med att få folk ur landet är ju knappast första gången.

Mark Klamberg sa...

Flurre,
Det har de senaste dagarna framkommit att SÄPO övervakat diplomaten eftersom han var misstänktes bedriva underrättelseverksamhet.

Nu är jag ingen expert på kryptering, men förutsätter inte det att både avsändare och mottagare har anpassat sin kommunikationsutrustning?

Flurre sa...

Visst behövs matchande krypteringsutrustning på båda sidor, och även distribuerade nycklar, normalt använder man hemliga nycklar för symmetriska krypton.

Mark Klamberg sa...

Jag misstänker att den aktuella toppolitikern inte hade krypteringsutrustning och nyckel utan han använde sin vanliga telefon/e-post.

Polisen har förmodligen avlyssnat diplomatens nummer/adress, en del kan vara krypterat medan en del är öppet, däribland kommunikationen med toppolitikern.

Lars sa...

Om Säpo skulle råka på krypterad kommunikation vänder man sig garanterat till FRA för hjälp. Detta är något som kan göras även med nuvarande lagstiftning, där polisen (högst tillfälligt) är undantagen som uppdragsgivare. Tekniskt bistånd är nämligen inte detsamma som spaningsuppdrag.

Mark Klamberg sa...

SÄPO kan säkert ta hjälp av FRA med krypterad kommunikation.

Det är dock inte givet att FRA kan forcera alla krypton.