söndag, maj 09, 2010

TV4 Fakta visar "Överdos - en film om nästa finanskris"

Ikväll kl. 20.00 visar TV4 Fakta filmen "Överdos - en film om nästa finanskris", nedan finns en trailer.

Overdose - The Next Financial Crisis : Official Trailer from Martin Borgs on Vimeo.

Jag kommer förmodligen inte att hålla med om alla av filmens slutsatser, exempelvis kan konjunkturpolitik fylla en funktion om stimulanserna avskaffas i högkonjunktur. Jag vet dock så mycket att de rödgrönas förslag om systemförändringar i form av friår, statligt subventionerade bostadslån med närmast obefintlig egeninsats och sextimmars arbetsdag med bibehållen månadslön vore en "Överdos" som skulle leda Sverige in på samma väg som Grekland vandrat. Vem ska betala detta? Sådan ansvarslöshet säger jag och andra nej till.

1 kommentar:

Nemokrati sa...

Ansvar tycker jag den här alliansen ska tala tyst om.

Idag tycker jag t ex, att Anders Borg ska ta och läsa det finstilta i utkasten till den 'krisfond'
på 700 miljarder SEK till euron som ska klubbas på Ekofinmötet extremt noga, om han menar något som helst med att 'ta ansvar', så att han inte med ett EUforiskt förfluget penndrag bara låter euroländerna barskrapa den svenska statskassan helt och hållet.

Som om det inte räckte med miljardrullningen i räddningspaken 2008, och de 25 miljarder svenska skattekronor i 'förstärkt utlåningskapacitet' till IMF som Alliansen, högt över huvudet på oss väljare,fattade beslut
om 3 mars 2010 - att kastas rakt ner i den bottenlösa eurosjön utöver de 30 miljarder vi redan årligen pumpar in i medlemsavgift
- som i sin tur gärna slösas bort på skrytbyggen i Bryssel.
http://www.rod.se/beslutat-i-riksdagen/Sverige-ger-kredit-till-IMF/
http://europeanjournal.typepad.com/my_weblog/2010/05/what-a-waste.html

Efter att i fyra år ha ägnat sig åt att sänka skatter med lånade pengar samt sälja ut vård/skola/omsorg/apoteken/SJ/
ja hela landet till första bästa lägstbjudande utländska intresse, så har nämligen alliansregeringen trots allt ändå utarmat statskassan tämligen svårt.
Särskilt som vi nu, just på grund av dessa utförsäljningar, allt framgent tvingas betala hutlöst för den service vi tidigare fick till humana priser i allmänägda elbolag och apotek.

Således engångsutförsäljningar på vars förtjänster Sveriges än så länge relativt goda statsfinanser helt och hållet vilar, men inte länge till, om man betänker den hastighet med vilken Alliansen nu även ämnar slösa bort resterande
allmänna medel - på räddningspaket efter räddningspaket till banker
och det vidlyftiga höger- och undergångsmärkta projekt
som i skrivande stund bokstavligt evaporerar framför våra ögon
- EU och euron. Således luftslott som trots sin enorma lättviktighet
ändå är i färd med att krossa hela världsekonomin, kanske i kraft av
sin lika massiva tomhet.
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/eurolanderna-bildar-krisfond_4690447.svd

I jämförelse med denna veritabla utradering av statsfinanserna, så anser jag vänsterns förslag om sex timmars arbetsdag framstår som fullständigt lysande, i synnerhet eftersom det adresserar realekonomiska frågor som en rejäl minskning av EU-projektets själva grundstigma massarbetslösheten och dess tröstlösa massutbetalningar av a-kassa och bidrag till människor som i den evigt krisande eurons fotspår går sysslolösa, generationsväxling och ungdomars framtidsmöjligheter, ja, såna där basfrågor som den här borgerliga Alliansen inte har tid med helt enkelt då de är ständigt upptagna med att pyssla i Bryssel med annat - som t ex att höja sina löner, ap-fondsdirektörernas bonusar samt rädda det som redan är räddningslöst förlorat - den astronomiskt övervärderade euron.