fredag, juni 11, 2010

Åtal mot Bildt kan ej omfatta brott mot mänskligheten

Åklagarmyndigheten överväger att inleda en förundersökning beträffande Lundin Oils verksamhet i södra Sudan, vilket skulle kunna beröra företagets styrelseledamöter, däribland Carl Bildt. Bakgrunden är en rapport "Unpaid debt" där det görs gällande att Lundin Oil är ansvarigt för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Inledningvis vill jag uttrycka mitt stöd för att en sådan förundersökning inleds och att frågan om ansvar bör prövas i en brottsmålsrättegång.

Jag har dock problem med hur denna brottslighet ska rubriceras i en svensk brottmålsprocess. Claes Borgström har på Newsmill skrivit en artikel med rubriken "Åklagarmyndigheten måste omedelbart inleda förundersökning om brott mot mänskligheten". Eftersom rubriken inte riktigt har förankring i debattartikelns text har jag avstått från att kommentera saken. Idag har professor Ebbesson skrivit en artikel på SvD Brännpunkt där "brott mot mänskligheten" nämns och att en prövning bör ske i Sverige. Problemet är att i svensk lag finns inte rubriceringen "brott mot mänskligheten". En svensk domstol kan inte döma för andra gärningar än de som är kriminaliserade i svensk lag. Det spelar ingen roll att samma gärningar skulle kunna klassificeras som "brott mot mänskligheten" enligt ett annat lands lagar eller i en internationell brottsmålsdomstol. Möjligen skulle de aktuella gärningarna kunna rubriceras i svensk domstol som mord eller grov misshandel, men det är inte samma sak som brott mot mänskligheten. Det finns en utredning från 2002 (SOU 2002:98) som föreslår att brott mot mänskligheten ska bli ett brott enligt svensk lag, men såväl den tidigare socialdemokratiska som den nuvarande borgerliga regeringen har avstått från att genomföra förslaget. Jag har pekat på behovet av ny lagstiftning ett flertal gånger. Riksdagen har den 10 februari 2010 med acklamation avslagit två motioner att förslaget från 2002 ska genomföras. Endast vänsterpartiet reserverade sig i justitieutskottet.

Om brotten ska prövas i svensk domstol ligger folkrättsbrott (även benämnt som krigsförbrytelser eller brott mot krigets lagar, den humanitära rätten) närmare till hands. Det är kriminaliserat i 22 kap. 6 § Brottsbalken och förutsätter bl.a. att det vid den aktuella tidpunkten rådde en väpnad konflikt i södra Sudan. Det är möjligt att Lundin Oil även kan ställas till svars för någon form av miljöbrott men det ligger utanför min kompetens att bedöma det.

Niklas Starow I Annarkia I Mary Jensen I Peter Andersson

4 kommentarer:

Cuben sa...

Intressant att Borgström signerat som ”advokat” vill lagföra ett brott som inte verkar finnas enligt svensk lag. Dessutom att både hans och den andra artikeln i Newsmillhar exakt samma felstavning på Petroleum som de kallar ”Petrolium”. De som läser korrektur på propagandahögkvarteret får skärpa sig nästa gång.

Från advokatsamfundets regler om god advokatsed;

”1 Advokatens roll och främsta skyldigheter
En fri och självständig advokatkår som verkar enligt sunda regler utvecklade av advokaterna själva är en viktig del av rättssamhället och en förutsättning för att enskildas fri- och rättigheter skall kunna hävdas. En advokat har därför en särskild ställning och ett särskilt ansvar.
En advokat skall utöva sin verksamhet med integritet och på ett sätt som främjar det goda rättssamhället. En advokat skall uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls.

Och sedan en bit från de EU regler som gäller även i Sverige för advokater som tur är;

“2.2. Trust and Personal Integrity
Relationships of trust can only exist if a lawyer’s personal honour honesty and integrity are beyond doubt. For the lawyer these traditional virtues are professional obligations.”

Eftersom det är fredag så får det bli lite advokathumor från USA också, tillägnad (?);

Q: How can you tell when a lawyer is lying?
A: His lips are moving.

Q: What do honest lawyers and UFOs have in common?
A: You always hear about them, but you never see them.

Q: What's wrong with lawyer jokes?
A: Lawyers don't think they're funny, and nobody else thinks they're jokes.

Q: Why did God make snakes just before lawyers?
A: To practice.

Q: Why does California have the most attorneys, and New Jersey have the most toxic waste dumps?
A: New Jersey got first pick.

Q: What's the difference between a lawyer and a catfish?
A: One is a slimy, bottom dwelling, scum sucker. The other is a fish.

Q: What's the difference between a law firm and a circus?
A: At a circus, the clowns don't charge the public by the hour.

Mark Klamberg sa...

Cuben,
Som jag skrev i blogginlägget, Borgström använder inte uttrycket "brott mot mänskligheten" i sin text, utan rubriken sätts av Newsmills redaktörer.

Cuben sa...

Du har helt rätt Newsmill sätter rubriken och advokat Claes Borgström skriver under artikeln, så vitt jag förstår. Ingen ”errata” för övrigt, sedan artikeln publicerades, vilket ju nu var ett tag sedan, i massmedia sammanhang.

Jag utgår därför ifrån att advokat Claes Borgström står bakom hela innehållet. Är det inte så bör karln säga något?

Cuben sa...

Enligt rubriken i den andra artikeln, ”Sverige måste kompensera Sudans befolkning för Lundins skuld i oljekriget”, i artikelserien i Newsmill om Sudan och Lundin, så vill här författaren att landet Sverige(!) ska kompensera för det som han uppfattar Lundin Petroleums tillkortakommanden (Lundins skuld i oljekriget). De tredje och fjärde artiklarna som är skrivna av vänsterpartiet och socialdemokraternas talespersoner motsäger inte detta, utan verkar snarare indirekt stödja denna tes, som jag uppfattar det.

Eftersom det är dessa partiers utrikeskommentatorer som har de tredje och fjärde artiklarna i serien så kan man ju nästan ta detta som ”vallöften”?! Hur skulle det här behandlas rent rättsligt, utrikespolitiskt och ekonomiskt av Sverige i framtiden i så fall?

(Det är just den andra artikeln som för övrigt har exakt samma stavfel som den första artikeln av advokat Borgström). Sedan gillar jag inte heller begrepp som ”Sverige måste…”.