torsdag, juni 17, 2010

Papperslösas rätt till vård

Emma Söderberg Majanen från LUF skrev igår en insändare till SvD för att belysa problematiken med att papperslösa inte får vård. Hela insändaren har återgetts av Amanda Brihed eftersom insändaren inte finns lättillgänglig via internet.

Andreas Froby, Christoffer Fagerberg och Eric Wahlberg förklarar att papperlösa även har svårigheter att få akutsjukvård. Glädjande nog skriver landstingsrådet i Stockholms läns landsting Birgitta Rydberg (fp) att hon arbetar för att även papperslösa ska ha rätt till sjukvård. Andra som håller med är Linnéa Darell, landstingspolitikern Olof Lindquist och Rasmus Jonlund.

1 kommentar:

profanum_vulgus sa...

Kommer det gälla även andra efterlysta?