fredag, juli 02, 2010

Utvärdering visar på god effektivitet av sexköpslagen

Idag överlämnade utredaren Anna Skarhed betänkandet "Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008" (SOU 2010:49) till justitieminister Beatrice Ask. I samband med presskonferensen förklarade Skarhed att lagens införande innebar en perspektivförskjutning från den prostituerade mot sexköparen.

Många, bl.a. två FN-rapporter, har efterfrågat utredning av effektiviteten av sådan lagstiftning bl.a. vad avser förekomst av dels prostitution och dels människohandel. Det finns redan en hel del rapporter. Skarhed har sammanställt dessa rapporter och forskning. Därutöver har utredningen studerat domar och kontaktat myndigheter.

Syftet med kriminalisering har varit att minska prostitution. Detta syfte har delvis uppnåtts bl.a. genom en halvering av gatuprostitution i Sverige medan gatuprostitutionen ökat i Danmark och Norge. När Norge nyligen infört sitt förbud skedde en snabb minskning av gatuprostitution. Internetprostitutionen har däremot ökat. Utredningen konstaterar att en sådan ökning även skett i andra länder. Ökningen har varit i högre länder som Danmark och Norge. Därmed faller eventuella farhågor att det svenska förbudet lett till en betydande överflyttning från gatu- till internetprositution. Utredningens slutsats är att lagen bidragit till att prostitutionen minskat i Sverige.

Med hänvisning till en färsk FN-rapport förklarade Skarhed att vid varje givet tillfälle befinner sig 140 000 människor i Europa som är offer för människohandel. Tillgänglig information visar att människohandel finns i Sverige, men i lägre utsträckning än andra länder. Sexköpslagen har bidragit till detta.

Kriminaliseringen har lett till en markant attitydförändring. I en opinionsmätning 1996 angav 67 % att sexköp inte borde kriminaliseras. I en mätning 1999 ansåg 76 % att det var rätt med förbud. I två senare undersökningar var stöder för förbudet över 70 %.

Man har även undersökt om lagen negativt drabbat de prostituterade som utnyttjas. Det finns inget stöd för detta. Tvärtom har samhällets sociala arbete med och stöd ökat till prostituterade som utnyttjas.

Utredningen ger alltså stöd för att sexköpslagen är effektiv och ska vara kvar. Skarhed vill höja straffmaximum för sexköp. Idag är det böter eller max fängelse i sex månader, men det stannar ofta vid böter. I allvarliga fall som rör ungdomar, narkotikaberoende, prostituterade i en beroendesituation som ej kan svenska eller mentalt handikappade så ska det bli vanligare med fängelse. I linje med detta föreslår Skarhed att straffmaximum ska höjas till ett år. Hon föreslår också att det ska inrättas ett nationellt centrum som ska leda samarbetet mot prostitution och människohandel.

Media och bloggar
SvD I DN I Rasmus Jonlund

22 kommentarer:

Anonym sa...

"Man har även undersökt om lagen negativt drabbat de prostituterade som utnyttjas. Det finns inget stöd för detta. Tvärtom har samhällets sociala arbete med och stöd ökat till prostituterade som utnyttjas."

Mitt intryck är att prostitution på t.ex. internet har ökat. I media kan man lätt få intrycket att koppleri också har ökat, ofta med mycket unga flickor inblandade. För att inte tala om unga tjejer som sitter framför datorn och tar betalt för att visa upp sig.
Lite förvånad över utredningens slutsatser. Utredningen verkar vara snarare politisk än objektiv. Publiceringen av utredningen verkar också ske ganska okritiskt...
Kan man lagstifta fram hög moral? Att vi misslyckats ta ansvar för våra barn och vår ungdom, kan man rätta upp det med hårdare bestraffning för dem som misslyckas?

Anonym sa...

Har jag fått detta rätt nu? Om jag betalar för mat och dryck och får sex i utbyte så är det lagligt? Men om jag ger pengarna direkt så är det olagligt. Men om jag betalar en person för att ha sex och så filmar vi det och säljer i vinstsyfte, då är det lagligt igen?

Pinjata sa...

Till en början ska vi komma ihåg att utredningen hade som kriterier att den inte fick föreslå lägre straff eller avskaffande. Med dessa kriterier är det inte konstigt att utredningen blev som den blev.

Lagstiftningen är helt klart negativ då en del prostituerade har dömts till fängelse för sina "brott".

Sverige har problem med trafficking, 10ggr vad Tyskland har som exempel. Kriminella organisationer gynnas av den nuvarande lagen.

Jämför detta med Nya Zeeland som legaliserade prostitution för ett antal år sedan, där finns det inte någon trafficking och de prostituerade lever säkrare och mår bättre än i Sverige.

Anonym sa...

Patetisk utredning, det är bara politik. Skulle andra göra en utredning skulle man få en helt annan slutsats.

Anonym sa...

Jag är lite förvånad Mark, jag trodde du granskade material mer kritiskt än så här. Köper verkligen du de här tillrättalagda direktiven och resonemangen?

/B

Jonas sa...

Pinjata, kan du ge en källhänvisning för vart och ett av dina osannolika påståenden?

"En del prostituerade har dömts till fängelse..."
Säkert, men inte för att de prostituerat sig eftersom det är helt lagligt.

"Sverige har problem med trafficking, 10ggr vad Tyskland har som exempel."
Definiera trafficking och ange källa.

"Jämför detta med Nya Zeeland..."
Definiera trafficking och 'lever säkrare och mår bättre' samt ange källa. (Om det är fler prostituerade i Nya Zeeland än i Sverige, hur skulle de leva och må om de inte prostituerade sig?)

Mark Klamberg sa...

B,
Jag är alltid öppen för mer information. Om du har statistik på eller annan information om att människohandeln ökat mer i Sverige än i andra länder så är jag beredd att ta till mig det.

Viktualiebrodern sa...

Jag har översiktligt tagit del av utredningen och inte funnit ordet "utpressning" någonstans. Jag kan inte tolka detta på något annat sätt än att utredaren negligerat en av de mera allvarliga invändningarna mot lagen. Det är helt enkelt inte möjligt att utredaren så isolerat sig de senaste åren att hon inte sett något om de allvarliga utpressningshärvor som nystats upp. En drakonisk rättsfilosofi - ändamålet helgar medlen.

Vidare framgår inte någonstans i utredningen någon som helst bedömning i vilken mån ett strängare straff leder till en minskad brottsfrekvens.

Jag anser utredningen oseriös. Ett exempel på den under valår gängse externaliseringen av kostnader för brott på oss alla, till förmån för politikerna som vinner röster på krav på strängare straff.

En allmänningens tragedi.

Anonym sa...

Jag tycker det är konstigt att kvinnan alltid slipper straff när hon köper sex av en man. jag känner fler kvinnor som gör det av olika anledningar, men blir aldrig straffade. Vari ligger skillnaden?
Anna

Anonym sa...

Felaktigt synsätt!
Det är OK att skydda svaga, men fel att straffa huvudsakligen män som tröttnat på sina makar. Tänk så många äktenskap som bordeller räddat i andra länder och därmed har många barn fått växa upp med båda sina föräldrar.
Det alliansparti som har ett genomarbetat förslag att helt avskatta sexköpslagen får min röst i höst. Om det saknas ett sådant förslag röstar jag på SD.
Låt marknadskrafterna styra sexköpen, om frun är attraktiv så svälter de prostituerade...

Daniel M sa...

Eftersom utredningsdirektivet såg ut som det gjorde är det naturligtvis så att resultatet blev som det blev. Beklagligt.

Lyssnade man dessutom på Skarhed i dagens Studio 1 blev det så uppenbart att hon egentligen inte hade några siffror alls att luta sig på.

Gällande FN-rapporten om 140000 trafficking-offer, jag tittade lite närmre på det häromdagen:

http://facadeposse.blogspot.com/2010/06/hurra-konkreta-trafficking-siffror-or.html

Anonym sa...

Kvinnor som köper sex av män blir aldrig straffade. Vad beror denna orättvisa tillämpning av sexköpslagen på?

Anonym sa...

Är det inte dags för en förutsättningslös och politiskt oberoende utvärdering snart?

dopad sa...

A Swedish sexworker on the criminalization of clients
http://www.youtube.com/watch?v=7D7nOh57-I8

Caspian Rehbinder sa...

Jag märker att du väljer att inte ta upp eller bemöta någon av den kritik som finns mot utredningen. Jag har sett ett par personer säga att det är en bra utredning, men hittills ingen som bemött den kritik som finns. Vågar du anta utmaningen?

Hanna Wagenius
Sanna Rayman
Niklas Dougherty

Magnus Strömgren sa...

Kriminaliseringen har lett till en markant attitydförändring. I en opinionsmätning 1996 angav 67 % att sexköp inte borde kriminaliseras. I en mätning 1999 ansåg 76 % att det var rätt med förbud. I två senare undersökningar var stöder för förbudet över 70 %.

Kriminalisering leder alltså till större stöd för nämnda kriminalisering. Det är väl ganska naturligt och mänskligt. Alltså: Om man ogillar något fenomen, kan man trumfa igenom ett statligt förbud och sedan inkassera opinionsframgångarna.

Mark Klamberg -- ditt referat är lika riggat som utredningen!

pros sa...

Vad är skillnaden på att om jag går ut på krogen och bjuder en kvinna på drinkar,ciggareter och att vi sedan går hem till någon av oss och har sexuellt umgäme för natten? gämfört med att ja ger pengar till en prostuerad? båda fall sker ju penga byte. Fast i det ena fallet anses det ok, medans inte i det andra.

Anonym sa...

Pros:

Om du inte inser skillnaden är det antagligen ingen idé att försöka förklara den för dig.

Anonym sa...

Mark,

jag syftar mer på det som Caspian också nämner, nämligen att hela utredningen är ett beställningsjobb med förutbestämd utkomst. Behagliga resultat inkluderas, motsägelsefulla resultat ignoreras eller skrivs om. Det är inte en utvärdering om effektivitet, det är propaganda som förmedlar en bild av effektivitet.

Se Caspians länkar, men även:

http://motpol.blogspot.com/2010/07/bestallningsjobbet-ar-klart-straffet.html

Som vanligt buntas sexköp ihop med med trafficking, men det är två olika problemställningar. Vill du ta tag i trafficking på allvar, börja med hotell-, restaurang och byggbranschen. Där finns de stora siffrorna.

/B

Anonym sa...

mark: en i mitt tycke rimlig förklaring till varför traffikingen ökat i bla tyskland, är att legaliseringen av prostitution frigjorde resurser för polisen. vilket helt enkelt ökat antalet lagförda för sådana brott.
precis som ökade resurser för skatteverket i stockholm för några år sedan ledde till att man fick fast fler skattesmitare.

profanum_vulgus sa...

Radikalfeministen Skarhed är dock ärlig nog att i "undersökningen" avslöja att syftet med den samma var att försvara förbudet.

Att gatuprostitutionen minskat är ju en självklarhet. Frågan är var de prostituerade tagit vägen? Tror man att de börjat jobba? Slutat missbruka? Eller vad ska ha hänt med dem?
Enligt andra undersökningar har ju koppleri- och bordellverksamhet ökat (vilket brukar vara den normala följden när en vara förbjuds, alltså att kriminella tar över marknaden). Prostituerade som har hallikar får mindre pengar, utsätts oftare för brott, skuldsätts och tilldelas knark.

ladycobra sa...

När skall man ta tag i dessa ökande gruppvåldtäkter och överfallsvåldtäkter m.m.? Vi kvinnor törs snart inte gå hem ensam en kväll, eller åka taxi, för även i taxi så förekommer våldtäkter.

Lyssna på dessa videos angående ämnet sexualbrott.

http://www.youtube.com/watch?v=vRp9FVdIVOo&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=ETKILRbXmnA

http://www.youtube.com/watch?v=8IDweyTBkRk

Läs även detta inlägg, där det finns fler videos och fakta om ämnet våldtäkter.

http://ladycobra.wordpress.com/2013/11/09/ensamkommande-anhallen-for-valdtakt-pa-minderarig/

Varför blundar samhället för detta och inte tar detta på allvar, en kvinna som blivit våldtagen får ju psykiska men för livet och får rädsla för män efter detta.

Men gärningsmännen som oftast är unga får på sin höjd ungsdomsvård eller samhällstjänst.. Vad ger detta för signaler till dessa män? jo att svenska samhället ser inte så allvarligt på våldtäkter och det gör ju att de fortsätter våldta och misshandla.