lördag, september 04, 2010

Välskriven artikel om sjukförsäkringsreformen

Farouk Medina, personlig handläggare och SACO-S-Ombud på Försäkringskassan skriver väl om sjuksförsäkringsreformen på SvD Brännpunkt. När reformer av socialförsäkringar genomförs finns det en ofta berättigad oro hos medborgarna hur det ska påverka dem. Då har samtliga politiker ett ansvar att diskutera och bemöta denna oro på ett seriöst sätt. Det verkar inte som socialdemokraterna lever upp till detta ansvar.

Jag vill gärna påminna om det inslag som SVT sände den 1 februari 2010 där det framgår att en del av oron som människor känt inför sjukförsäkringsreformen visat sig vara obefogad.Jag vill inte utesluta att det finns brister som behöver korrigeras men låt oss diskutera det på ett seriöst sätt.

Bloggar
Per Ankersjö I Den hälsosamme ekonomisten

2 kommentarer:

Nemokrati sa...

Att alliansen på något sätt skulle driva en arbetslinje är en gigantisk chimär. Allianstiddningarnas "opinionsmätningar" är på liknande sätt förskönande omskrivningar för något som korrektare borde benämnas som politisk reklam. De som röstar på Alliansen röstar verkligen för en bidragslinje då socialbidragen ökat dramatiskt under Alliansen, liksom massarbetslösheten. Nu väntar en dubbel-dipp i USA samtidigt som eurozonen kollapsar. EU-bankernas stresstest var en gigantisk dimridå som dolde den verkliga exponeringen mot PIIGS-ländernas statsskulder för de största bankerna i EU med många miljarder dollar. Miljön är en katastrof livsmedelsbrist hotar. Med alliansens skiffergas-, ESS- och uranbrytningspolitik kan vi se fram emot ytterligare förstörelse av dyrbar åkermark och därmed minskade möjligheter för Sverige att försörja sig med livsmedel. Naturligtvis diskuteras varken Bildts katastrofala utrikespolitik, euro-frågan eller miljöpolitiken av Alliansens lydiga tidningar som dominerar media helt och hållet vilket sammantaget pekar mot ett katastrofalt valresultat - ur både miljö-, säkerhets- och försörjningssynpunkt.

Charlie sa...

Nemokrati - har du missat att vi haft en global finanskris som faktiskt påverkar ekonomin i lilla Sverige. Faktum är ju att fler människor i antal räknat har arbete i dag än 2006 när Alliansen tog över trots att det var högkonjunktur då. Vidare talar alla oberoende bedömare om hur bra Sverige skött situationen under finanskrisen och att vi i motsats till de flesta andra länder i Europa har ett reformutrymme. Dessa fakta kan man inte blunda för även om ens hjärta befinner sig till vänster.