måndag, april 18, 2011

Fel fokus i Sverige angående datalagringsdirektivet

Cecilia Malmström har presenterat kommissionens utvärdering av datalagringsdirektivet. Som väntat föreslår hon inte att lagringskyldigheten ska upphävas utan snarare att direktivet ska ändras vad avser: begränsning av syftet med datalagringen och vilken typ av brott som uppgifterna får användas mot, harmonisering och om möjligt kortning av lagringstider, begränsning av antalet myndigheter som får tillgång till uppgifterna och begränsning av vilken typ av datauppgifter som får lagras. Allt detta har SvD redan rapporterat.

Följande kan läggas till. En intressant del av utvärderingen finns i avsnittet "5.4. Value of retained data in criminal investigations and prosecutions", dvs eventuell nytta med datalagring av trafikdata. Kommissionen ger tre exempel: skapandet av bevisspår, initiering av brottsutredningar och trafikdata som integrerad del av brottsutredningar (sid. 23-25). Där finns en del statisk och fakta från verkliga utredningar men avsnittet är till stor del anekdotisk. Jag hade gärna sett en mer utförlig och systematisk utvärdering i denna del. Annars blir det svårt att föra en meningsfull diskussion huruvida det intrång som datalagringsdirektivet medför för den personliga integriteten är proportionell mot den nytta som direktivet ger.

Vidare, många av de frågor som kommissionen väckt finns inte med regeringens proposition "Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG, Prop. 2010/11:46" där mp, v och sd i riksdagen tvingat fram en minoritetsbordläggning. Regeringen har istället lämnat förslag som bl.a. rör utlämning av data och tillgång till uppgifter i lagrådsremissen "De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation" efter förslag från Polismetodutredningen. Det är i denna del som riksdagen (än så länge) har ett manöverutrymme. Politiker och media i Sverige har dock enbart fokuserat på proposition 2010/11:46 vilket jag tror är ett misstag om vi vill ha en diskussion kring frågor där riksdagen ännu har betydande makt.

Bloggar

HAX I Mary Jensen I Anna Troberg I Christian Engström I Juristen I Anders S Lindbäck

2 kommentarer:

Anonym sa...

"initiering av brottsutredningar"?

Halåå. Hur var det nu med grundläggande rättsprinciper? De anser det nyttigt att rättsvidrigt övervaka utan konkret brottsmisstanke i syfte att eventuellt kunna hitta någon skit att dra igång brottsutredningar på. Tjenare, snacka om att ha grava problem med sin rättsuppfattning.

-Magnus

Skogsmulla32 sa...

Jag upplever denna obrydheten att inte (behöva) tänka sig för, som en opassande arrogans. Det förekommer ganska allmänt men framförallt bland de folkvalda. Obehagliga effekter garanterad,det kommer att visa sigatt vi inte har nåt fungerande plan-B. Hur blev det t.ex. med flyget som bistånd till Lybie, som fick landa i Italien pga bränsle-missar..