torsdag, juli 14, 2011

EU-kommissionen utesluter alternativ till masslagring

EU-kommissionens förslag till system för spårning av terroristfinansiering (EU terrorist finance tracking system - EU TFTS) innehåller tre möjliga alternativ. EU-kommissionen har dock avstått från att utreda ett fjärde alternativ som förmodligen bättre skulle värna vanliga privatpersoners banksekretess. Jag och andra har förespråkat ett system där terroristbekämpande myndigheter endast ska få begära ut begränsade mängder information kopplad till någon form av brottsmisstanke. Detta avfärdar kommissionen i inledningen av sitt förslag (sid 3).

The data is provided in bulk (on the basis of relevant data categories) rather than on an individual basis (in response to a request concerning one or more individuals), due to the fact that the provider of these data does not have the technical capacity to provide the data on an individualised basis. In addition, in order for the provider to release such data on an individualised basis, it would need to set up a dedicated search and analysis function, which is not required by its business processes, and would entail significant resource implications. Also, requesting data on an individualised basis would mean that the provider would in effect be made aware of which individuals are investigated in the context of terrorism investigations and their financial relationships. This could have an impact on the effectiveness of such investigations.
Jag finner inte kommissionen argumentation tillräckligt övertygande. Förslaget om ett framtida EU TFTS kommer ej att omfatta transaktioner som äger rum inom ett EU-land utan endast internationella transaktioner. Likväl kan myndigheter röja för företag som sysslar med nationella banktransaktioner vilken specifik transaktionsdata som ska lämnas ut. Det borde även fungera på EU-nivå gentemot organisationen SWIFT. Det är beklagligt att EU-kommissionen inte presenterar och utreder ett sådant fjärde alternativ.

4 kommentarer:

Jonas Nordgren sa...

Just att ingen utanför underrättelsetjänsten får ett hum om vilka som undersöks och i vilken omfattning är vad som gör överlämning av bulkdata oacceptabel.

Då finns det små chanser att upptäcka om övervakningen antar orimliga proportioner.

ConnyT sa...

Jag fattar inte riktigt det här. Om det idag finns en brottsmisstanke mot ett företag/en person. Går det då alltså inte att få ut informationen som polisen vill ha från banken...!? Har svårt att tro det. Så vad är problemet egentligen? Antagligen att man inte endast vill ha tillgång till data om misstänkta brottslingar utan man vill helt enkelt ha möjlighet att övervaka/kontrollera "allt".

Mark Klamberg sa...

Enligt EU-kommissionen så har SWIFT inte förmågan att plocka ur enskilda bankdata. Då anser jag att EU-kommissionen borde utreda hur mycket det skulle kosta för SWIFT att skaffa en sådan förmåga (vilket EU kan ge ersättning för).

SBJ sa...

Som ConnyT teoretiserar. Det handlar inte om terrorist-bekämpning, det handlar rakt av om övervakning och registrering av samtliga medborgare i EU-länder.

Att kommissionen sen ljuger om orsaken gör ingen större skillnad.

Ser fram emot den dag då hela europas befolkning fått nog, och kommissionen får hänga från tårna utanför parlamentet i ett par veckor tills dom lärt sig att veta hut.