torsdag, mars 01, 2012

Missriktad kriminalisering

Regeringen har idag lämnat lagrådsremiss om ett nytt brott: kränkande fotografering. Jag har tidigare varit positiv till sådan lagstiftning men blir undrande när jag läser lagrådsremissen. Min positiva inställning går tillbaka till en erfarenhet 2004 från tingsrätten i Blekinge där jag var notarie i ett mål där den tilltalade hade installerat en kamera i sin hyresgästs badrum. Då insåg jag att det fanns luckor i lagen.

Låt oss gå till 2011. I regeringens regeringens promemoria DS 2011:1 "Olovlig fotografering"  var straffbestämmelsen uppbyggd i två delar: 1) olovlig fotografering av någon som befinner sig inomhus i en bostad, i en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme och 2) den som olovligen fotograferar eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon på ett sätt som är påträngande, närgånget eller dolt och ägnat att allvarligt kränka hans eller hennes personliga integritet som privatperson. Kritiken i januari 2011 gällde den andra delen eftersom det kan kriminalisera viss fotografering på allmän plats vilket oroade bland journalister och fotografer. Det var få som var kritiska mot kriminalisering av olovlig fotografering i bostad, toalett eller omklädningsrum.

Vad gör regeringen 2012? I lagrådsremissen som presenterades idag har den första (okontroversiella) delen plockats bort eftersom regeringen menar att det skapar gränsdragningsproblem och så har man behållit den andra (kontroversiella) delen och lagt till dold fotografering. Regeringen gör alltså tvärtom mot vad man borde ha gjort, det rätta vore att behålla den första delen av förslaget från januari 2011 och skrotat den andra delen. Jag anser att regeringens förslag skapar rättsosäkerhet, det straffbara utrymmet är för stort, regeringen borde ha fokuserat på, pekat ut de fall som verkligen är straffvärda, dvs olovlig fotografering i bostad, toalett och omklädningsrum. I lagrådsremissen talas det även om skyddsbehovet för personer som är inlagda sjukhus för vård, regeringen hade kunnat lägga till detta istället för att kriminalisera "dold fotografering". Regeringen vill förhindra gränsdragningsproblem men väljer att föreslå en än mer diffus lagtext.

Läs gärna vad jag skrev i januari 2011.

Uppdatering. Lagrådet har nu lämnat yttrande och underkänt regeringens förslag.

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra skrivet!
Självklart borde man skrotat del två. Jag hoppas att lagrådet tänker likadant.