tisdag, juni 26, 2012

Turkiet ändrar sina insatsregler

BBC rapporterar att Turkiet efter den syriska nedskjutningen av ett turkiskt stridsflygplan ändrat sina insatsregler (Rules of Engagement - ROE). Vad detta exakt innebär är något oklart då Turkiets ROE inte finns allmänt tillgängliga (sådana dokument är normalt sekretessbelagda).

Enligt BBC har Turkiets premiärminister Erdogan förklarat inför sitt parlament att om syriska trupper närmar sig gränsen mot Turkiet ska det ses som ett hot. Vad innebär det och varför använder Erdogan formuleringen "hot"?

Det är möjligt att Turkiet efter NATO-mötet överväger användande av föregripande självförsvar, dvs att slå till före Syrien gör det enligt Websterdoktrinen som grundas på Carolinefallet från 1842. Websterdoktrinen anger att en stat har rätt till föregripande självförsvar om det står inför ett omedelbart och överhängande hot och inga alternativ återstår. Det främsta exemplet där denna doktrin tillämpats i modern tid är från 1967 när Israel efter ett antal skärmytslingar längs sina gränser, intrång från terrorister, en egyptisk militär mobilisering och blockad av Israels tillträde till Röda havet hävdade att Egypten var på väg att anfalla och då slog Israel till först. Turkiet skulle kunna peka på liknande omständigheter.

För mig verkar det osannolikt att Syrien skulle inleda att angrepp gentemot Turkiet och därmed kan resonemanget om Turkiets rätt till föregripande självförsvar verka spekulativt och ogrundat.

Jag kan alltså ha fel, men om Turkiet överväger användande av föregripande självförsvar så är det viktigt att NATO-länderna har en genomtänkt strategi hur de ska förhålla sig till detta. Till detta hör den intressanta frågan hur artikel 5 i NATO-fördraget tillämpas i förhållande till användande av föregripande självförsvar.

Inga kommentarer: