söndag, februari 03, 2008

Känner diplomatkåren och militären till gällande säkerhetspolitiska linje?

Ambassadör Lars Bergquist, generallöjtnant Carl Björeman och författare Karl Erik Lagerlöf skriver i SvD att "Sveriges linje är alliansfrihet i fred och neutralitet i krig". Artikelförfattarna är missnöjda med att socialdemokraterna Mona Sahlin och Urban Ahlin inte påtalar detta för Carl Bildt (m) och Allan Widman (fp). Hela artikeln verkar bygga på att författarna färdats i en tidsmaskin till tiden för kalla kriget och missat vad svenska, inklusive socialdemokratiska, regeringar gjort efter Berlinmurens fall.

Fakta är att formuleringen "alliansfrihet i fred och neutralitet i krig" modifierades redan 1992 med anledning av Sveriges förestående inträde i EG/EU och den övergavs definitivt 2003 av den då socialdemokratiska regeringen, se mitt tidigare inlägg. Ska Mona Sahlin och Urban Ahlin tillrättavisa sina borgerliga motståndare för vad socialdemokratiska regeringar gjort?

I tidigare inlägg har jag skrivit att blivande journalister behöver ta del av den pågående säkerhetspolitiska diskussionen. Folkbildning behövs tydligen på flera plan...

Inga kommentarer: