söndag, september 21, 2008

Europas socialdemokrater, liberaler och konservativa lägger grunden för privat elektronisk övervakning av enskilda

Nu har jag börjat läsa mig in på EUs telekompaket efter att ha fått länkar till de relevanta förslagen av Erik Josefsson. Det är lång väg kvar så om jag missuppfattat något så är jag tacksam om detta uppmärksammas i kommentatorsfältet.

För en mer lättsam introduktion till ämnet, se intervju med
den Europeiske datatillsynsmannen (EDPS) Peter Hustinx eller film från ett seminarium (längst ner på denna sida).

1. Grundförslaget
EUs telekompaket innehåller en del bra saker:
1. Standardisering av SOS-nummer (artikel 3 punkten 4)
2. Hur nya frekvensområden ska komma till nytta (målformulering 28)

2. EU:s funktionssätt
I EU kan lobbyister, företag och organisationer kontakta tjänstemän och politiker för att få dem att anta förslag som de vill ha. Detta är både på gott och ont. Det är bra eftersom det öppna upp beslutsprocessen och förhindrar korporativism där endast ett fåtal organisationer kan påverka. Ett exempel är Electronic Frontier Foundation som nu försöker att påverka utformningen av EUs telekompaket. Det negativa är att resursstarka, kommersiella företag kan få ett överläge mot organisationer som ej drivs med vinstsyfte utan agerar för någon form av allmänintresse (t.ex. miljö, mänskliga rättigheter, personlig integritet). Jag är dock övertygad om att våra folkvalda politiker är beredda att lyssna på oss medborgare och väljare framför kommersiella företag om vi för fram goda argument. Det gäller att vi lär oss hur EU fungerar.

3. Tilläggsförslagen
Ett effektivt medel för företag och organisationer att nå framgång är att arbeta in tilläggsförslag i de förslag som urpsrungligen kommer från EU-kommissionen. Det kan i grunden förändra ett förslag vilket gör att man måste följa tilläggsförslagen noggrant.

3.1 Musikindustrins tilläggsförslag företrädd av socialdemokrater, liberaler och konservativa
Musikindustrin vill gärna förhindra att vi privatpersoner använder upphovsrättsligt skyddat material utan att betala (piratkopiering). Eftersom jag är liberal vill jag värna den privata äganderätten till vilken jag menar att upphovsrätten tillhör. Jag är dock inte beredd att göra det med vilka medel som helst. Jag kan exempelvis inte acceptera att min IT- och telekommunikation överförs till någon annan än operatören för att musikindustrin vill komma åt fildelare.

Musikindustrin har i EUs telekompaket sett en chans att komma åt fildelarna. De vill följande:

i) enskildas datakommunikation ska överföras till privata aktörer så att övervakning blir möjlig, och

ii) enskilda ska kunna stängas av från internet.

Nedan utvecklar jag detta.

3.1.1 Enskildas datakommunikation ska överföras till privata aktörer så att övervakning blir möjlig
EU:s medlemsstater ska bygga upp en teknisk infrastruktur så att överföring av enskilda datakommunikation blir möjlig till privata aktörer, t.ex. musikindustrin. Man kan jämföra det med FRA:s samverkanspunkter med IT-och telekomoperatörerna. Vad jag förstår vill musikindustrin komma åt vår trafikdata.

Tilläggsförslaget 192 utgör en "kompromiss" mellan partigrupperna ALDE (liberaler), PPE-DE (konservativa) och PSE (socialdemokrater):

A mechanism should be established for the purpose of enabling appropriate cooperation on issues relating to the promotion of lawful content. Any cooperation procedures agreed pursuant to such a mechanism should however not allow for systematic surveillance of individual internet usage
Tiläggsförslaget 130 från europaparlamentets justitieutskott och inre marknad öppnar upp för att databehandling ska ske för andra syften än säkerhet.

4b) in Article 6, the following paragraph shall be added:

6a. Traffic data may be processed by any natural or legal person for the purpose of implementing technical measures to ensure the security of a public electronic communication service, a public or private electronic communications network, an information society service or related terminal and electronic communication equipment. Such processing must be restricted to that which is strictly necessary for the purposes of such security activity.

Det finns en formulering i tilläggsförslag 192 som ska förhindra "systematic surveillance of individual internet usage". Detta påminner om FRA-debatten där förespråkarna försöker att lugna oss kritiker genom att säga att FRA ska spana på företeelse och inte individer. Hur ska samarbete om "promotion of lawful content" ske om man inte vill komma åt individer? Det är en inbyggd motsägelse.

Problemet är att privata aktörer ska inte agera myndighetsföreträdare. Staten ska inte heller hjälpa privata aktörer att göra detta.

3.1.2 Enskilda ska kunna stängas av från internet
Organisationen Squaring the Net, Erik Josefsson och stoppafralagen.nu har uppmärksammat att det finns en ambition att anta en policy om "three strikes" för att stänga av internetanvändare. Jag har inte kunnat hitta detta uttryckligen i något förslag utan endast förslag från franska parlamentariker, via partigruppen PPE-DE (konservativa), som verkar lägga grunden för detta i ett senare skede. Därför Christoffer Fjellners (m) opposition inom EPP-DE väldigt värdefull. Se tilläggsförslaget 137 från majoriteten inom EPP-DE.

Article 1 – point 8 amending Directive 2002/21/EC Article 8 – paragraph 4 – point g a (new) tabled by PPE-DE

(ga) promoting the dialogue between undertakings providing electronic
communications services and networks and creative content industries
in order to foster joint-industries solutions, including codes of
conduct.

Tilläggsförslag 137 riskerar ålägga Post- och Telestyrelsen att skapa en Uppförandeavdelning som ska ha som uppgift att "främja dialog om uppförandekoder". Det kommer att bli väldigt svårt för IT- och teleoperatörer att inte anpassa sig om Post- och Telestyrelsen säger åt dom att reglera sina kunders beteenden.

3.2 Integritetsvännernas tilläggsförslag
3.2.1 Förhindra filtrering
Tilläggsförslag 133 från den svenska europaparlamentarikern Eva-Britt Svensson (v) och GUE/NGL (vänstern). Christoffer Fjellner (m) har drivit exakt samma förslag, vilket visar att detta är en blocköverskridande fråga.

Member States shall ensure that no technology may be mandated by competent authorities which would facilitate surveillance of internet users, such as technologies that mirror or monitor the user´s actions and/or interfere with operations of the user's network activity for the benefit of a third party (known as "filtering").

IT- och telekomoperatörer ska alltså inte tvingas sätta upp vad som kan liknas vid samverkanspunkter (begrepp från FRA-debatten).

3.2.2 Enskilda tillgång till internet
Tilläggsförslag (nummer saknas, ska kompletteras måndagen den 22 september 2008)

Member States shall ensure that any restrictions to users rights to access content, services and applications, if they are necessary, shall be implemented by appropriate measures, in accordance with the principles of proportionality, effectiveness and dissuasiveness. These measures shall not have the effect to hinder the development of the information society, in compliance with the Directive on Electronic commerce (2000/31/EC), and shall not conflict with citizens fundamental rights, including the right to privacy and the right to due process.

Ändringsförslaget säger alltså att om någon restriktiv åtgärd skall tas vad gäller tillgång till internet så skall den utfärdas enligt straffrättsliga principer (den ska vara proportionerlig, effektiv och avskräckande) och inte kränka grundläggande medborgerliga rättigheter. Det är rimligt.

4. Vad ska vi göra?
4.1 Beslutsprocessen
Det är uppenbart att upphovsrättsindustrins förslag krupit in hos de stora partigrupperna. EUs telekompaket antas enligt medbeslutandeförfarandet vilket innebär att ett förslag kan passera europarlamentet en eller två gånger, beroende på vad europarlamentet gör vid en "första läsning" av ett förslag. Om det finns oklarheter kan förslaget gå vidare till en "andra läsning", se diagram. Onsdagen den 24 september 2008 ska europarlamentet efter en första läsning rösta om EUs telekompaket. Jag tror inte att det går att stoppa de övervakningsförslag som nu finns på bordet. Det gäller att få förslaget till en andra läsning så att frågan diskuteras grundligt och vi medborgare kan få inflytande över beslutsprocessen.

4.2 Kontakta din europaparlamentariker före onsdagen den 24 september 2008
Du måste kontakta din europarlamentariker före den 24 september 2008 och uppmuntra dem att stödja de två tilläggsförslagförslag som den svenska europaparlamentarikern Eva-Britt Svensson (v) driver. Övriga svenska europaparlamentariker måste inte rösta ner sin egen grupps tilläggsförslag. Det räcker med att europaparlamentet antar motstridiga tilläggsförslag för att få EUs telekompaket till en andra läsning. Vi ska inte göra detta till en partifråga där svenska parlamentariker slåss mot varandra utan vi ska göra det till en svensk fråga.

Skicka en uppmaning till din europaparlamentariker. Du hittar dem här. Se vad Emma skriver.

5. Bakgrund

Seminarium med den Europeiske datatillsynsmannen (EDPS) Peter Hustinx
Del I


Del II

16 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket riktigt har den här frågan, lika mycket med blockpolitik att göra, som vad FRA-lagen har det.

Det är ytterligare, en fråga vilen vi alla kan enas om, oberoende av politisk tillhörighet. När det berör, det som hör till det mest privata.

Lars-Erick Forsgren sa...

Hm, som jag påpekat tidigare (plan för att restaurera...) så när vi rott hem upprivandet av FRA-lagen har vi att ta itu med EU.

Vilket ansvar på våra axlar!

Men först, klara av FRA.

Anonym sa...

Lite funderingar, om det skall vara tillåtet för rättighetsinnehavare och andra att få ut personuppgifter som är bakom ip nummer så öppnas det enorma möjligheter för illvilliga människor att missbruka detta.

Vad kommer kraven vara för att man ska kunna få ut uppgifter? Kommer det endast gälla stora kommersiella företag eller kommer det gälla den enskilda rättighetsinnehavaren. Troligtvis det senare då det skulle vara odemokratiskt att ge inte ge samma möjligheter till alla.

Vad kommer sen kravet vara att få ut ett ip nummer? Hus skall bevisbördan gå till?

Det låter som om vem som helst kommer kunna skriva att de säljer en godtycklig fil på en hemsida med ett luddigt avtal och därefter få ut ip nummer på de som "inte har betalat" eller inte har rätt att ta ner filen.

Och hur skyddas vanliga medborgare för "trojaner" och liknande där du laddar ner en fil utan att du vet om det.

Du skulle i praktiken kunna sälja jpg-bilder som laddas ner automatiskt och sen gå till internetleverantören och begära ut alla användare som laddat ner en fil.

Detta skulle kunna missbrukas av företag som vill är intresserade av en viss kundgrupp, eller illvilliga människor som vill ta reda på vilka som besöker en viss sida eller skriver i ett visst forum.

Vem ska sen bestämma vad som ska räknas som illegala filer? Dvs var går gränsen, en gif bild, en textsnutt, en länk eller en liten ljudfil?

Vad säger att inte worpressiconen nedan kan användas av nån för att plocka fram mitt ip-nummer för att sedan skicka nån att krossa mina knäskålar med en busshammare.

Jag tar i lite, men jag tror inte att det är nån som tänkt på detta direkt.

Anonym sa...

Upplysning! Redan i höst skall det stiftas lag i den svenska nationella riksdagen enligt Alliansregeringens dagordning (höstens propositioner). Intresseorganisationerna Antipiratbyrån (spel och film) samt svenska IFPI (skivbolagen) skall få ökade möjligheter gentemot operatörerna.
Spännande att ta del av socialdemokraternas reaktion! Rimligtvis är oppositionen splittrad. I upphovslagändringen 2005 röstade Miljöpartiet och Centerpartiet nej tll S-regeringens proposition. Vänsterpartiet har lämnat de röda och står nu på Miljöpartiets sida. Det är min gissning (Vänsterpartiets fildelarmotion som fick ja av partistyrelse/partikongress).
Av Mark Klambergs skrivning (musikindusrtin) är det klart att Mark Klamberg är inspirerad av Piratpartiet. I skrivningen är Mark Klamberg politiker inte akademiker.

cnab sa...

Mark! Scaber_Nestor har hittat något ytterst oroande. Läsvärt - även kommentarerna! Usch!

cnab sa...

Sorry - glömde länken till Scaber_Nestor:
http://scabernestor.blogg.se/2008/september/fns-ip-traceback-dokument-usa-kina-och-k.html#comment

Anonym sa...

Det är helt fantastiskt hur lobbyister kan påverka aningslösa politiker, bortsett från de som är direkt korrumperade.

Vilka är de politker som har mest intima band med film- och musikbolagen?

Uppenbart är det samma typ av manipulationer som tidigare används i kongressen av samma upphovsrättslobbyister. Se Jessica Litman, Digital Copyright.

Henrik Alexandersson sa...

En sak som förtjänar att påpekas:

Internetleverantörerna måste övervaka alla sina användares all trafik – eftersom det (i vart fall i grundförslaget) är de som skall varna och sedan stänga av folk som sysslar med fildelning m.m. Här blir alltså privata företag polis, åklagare och domare i ett. Dessutom mot sin vilja. Och utan möjlighet för den avstängde att överklaga sin svartlistning.

En annan viktig del är skrivningarna om "lawful content". De kan tolkas som att man vill ge oss ett "gated internet" via ISP:arna.

Mattias sa...

Ingen föreslår på allvar att människor som t ex använder el och vatten för att framställa narkotika skall stängas av från el resp vattennäten, men när det gäller internet så är tydligen allt möjligt. Att stänga av någon från internet pga av olagliga handlingar är för mig i praktiken ingen skillnad mot att stänga telefon,el m.m det är idag nödvändig infrastruktur som är svår att klara sig utan

Anonym sa...

"En annan viktig del är skrivningarna om "lawful content". De kan tolkas som att man vill ge oss ett "gated internet" via ISP:arna."

Har hört detsamma, när det är vad upphovsrättsindustrin önskar.

Det är en fråga, om vad som är en "laglig upphovsrätt". När det är fråga om vilka som kontrollerar och bestämmer, vad som är ett lagligt innehåll eller inte.

Malcolm Harbour är en varm förespråkare,
på upphovsrättssidan. Han var en av förlorarna, när det var frågan om mjukvarupatent 2005.

Gun Svensson sa...

Du skriver under punkt 3.1.1 bl a
"Problemet är att privata aktörer ska inte agera myndighetsföreträdare. Staten ska inte heller hjälpa privata aktörer att göra detta." Har vi inte när vi talat om FRA reagerat på att just staten ska ha tillgång till all kommunikation, medan operatörer hjälper staten när det finns ett domstolsbeslut om spaning i kabel, eller har jag fått detta om bakfoten?

Mark Klamberg sa...

Farmorgun,
Det är en bra fråga.

Jag tycker det är ok att IT- och teleoperatörer lämnar ut en enskilds kommunikation till staten om det finns brottsmisstanke och domstolsbeslut, så att staten kan utöva sin myndighetsmakt mot brottslighet.

Nu kritiserar jag att privata företag utan brottsmisstanke och domstolsbeslut får tillgång till enskildas kommunikation så att samma företag kan utöva vad som kan liknas vid myndighetsmakt.

För mig är det helt olika saker, där det första är ok, medan det senare inte är ok. Vi ska inte ha rättsosäker privat myndighetsutövning.

Gun Svensson sa...

Tack Mark för detta klargörande. Utan att kunna alla detaljer har jag i vart fall gjort mitt d v s sänt ett mejl till våra parlamentariker och vädjat om ett stöd för tilläggsförslag 133 samt det tilläggsförslag, som kan bli aktuellt om någon restriktiv åtgärd skall vidtas vad gäller enskilda individers anslutning till internet, som i så fall måste utfärdas enligt straffrättsliga principer (den ska vara proportionerlig, effektiv och avskräckande) och inte kränka grundläggande medborgerliga rättigheter.

Anonym sa...

Malcolm Harbour... Kan det vara han som är själva dirigenten i projektet att överrumplande smyga in försåtliga ändringar i sista stund? Det är ett ruttet och manipulativt sätt att jobba med politik. Det är falskt och svekfullt mot medborgarna och de lagstiftare som ärligt vill representera medborgarna på bästa sätt.

Men fullbordade fakta har alltid varit upphovsrättslobbyisternas politiska strategi. Det är så oerhört tragiskt att våra representanter med Malcolm Harbour i spetsen går deras ärenden.

Anonym sa...

@HAX:

Jag är nog rätt säker på att det åtminstone i ett första läge blir "upphovsrättsorganisationerna" som kommer att tipsa ISP:erna om fildelning. Detta gör de nog redan i dag. Om jag "abuse"-anmäler någon så går nog i många fall en varning ut till den jag anmält utan att "ISP"n noga kontrollerat vilka paket som skickats och vart.

För att ISP skulle kunna "verifiera" att en "abuse" verkligen ägt rum så skulle de ju vara tvungna att redan idag spara uppgifter om alla avsända paket.

Fan vet om de inte redan sparar uppgifter på det sättet. I en "abuse"-anmälan vill de ju ha uppgift om exakt klockslag och använda portar mm..

RYSNING!

Anonym sa...

Det är väl närmast naivt att tro att inte ISP:arna loggar?