lördag, september 20, 2008

Pär Ström intervjuar Jerzy Sarnecki

Pär Ström från Den Nya Välfärden intervjuar professor i kriminologi Jerzy Sarnecki om det digigatala övervakningssamhället. Intervjun berör den centrala frågan om FRAs arbetssätt är effektivt mot terrorism och brottslighet.

Jerzy Sarnecki talar om att brottslingar och terrorister kan grumla sin kommunikation vilket gör FRAs arbetssätt ineffektivt. Det är samma sak som jag skrev på DN Debatt med bland annat Janne Flyghed, ännu en professor i kriminologi.

Det är ett känt faktum att övervakning fungerar bäst mot dem som inte vet att de är övervakade, samt mot dem som saknar förmåga att värja sig mot övervakningen. Vår egen uppfattning är att förhoppningarna på att denna teknik ska förhindra terrorism är kraftigt överdriven.

På vanlig svenska, vi ger upp frihet för att vinna väldigt lite eller kanske ingenting.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Göran Petterson (m) sade ju i er debatt: "terrorismen kommer ofta upp, den är inte alls det viktigaste. Det har blivit en väldig fokusering på den. Det är inte idag det viktigaste man kommer att spana mot och kommer inte att vara det i framtiden heller."

Kanske är värt att hänvisa till nästa gång någon hävdar att terrorismbekämpning är ett viktigt syfte med lagen.

Mark Klamberg sa...

Under denna debatt har jag talat med många experter och tidigare företrädare för FRA, MUST och försvarsmakten. Ingen tror att detta fungerar mot terrorism. Att FRA-lagen skulle handla om terrorismbekämpning är en lögn som används för att få medborgarna att acceptera vad som helst.

Anonym sa...

Hej Mark!

Du har väl knappast missat att Krister Thelin kritiserar FRA-lagen på rättsprincipiella grunder i bloggen Medborgarrätt?

Anonym sa...

Via intervjun med Jerzy Sarnecki hittade jag följande sevärda filmklipp, där vanliga medborgare försöker ge igen med samma mynt genom att filma tillbaka, och genast väcker ordningsmakternas vrede.

http://www.youtube.com/watch?v=UXk4nLIv5jo

Anonym sa...

Finns väl ingen som tar Jerzy "pojkstreck" Sarnecki på allvar?