tisdag, september 02, 2008

Intervju i Juridicums nyhetsbrev

Jag har blivit intervjuad av redaktör Staffan Westerlund till nyhetsbrevet vid Juridicum - Stockholms Universitet. Nedan följer intervjun. Den kommer i tryckt form inom kort.

Intervju
Mark Klamberg, doktorand i folkrätt vid Jurdiska institutuionen, har en blogg. Den senaste månaden har den flera gånger rankats som den mest länkade bloggen i Sverige av bloggportalen knuff.se.

Varför har du en blogg?
— Ursprungligen var den ett arkiv för mina publicerade artiklar. Men på senare tid har den allt mer kommit att syfta till opinionsbildning och folkbildning inom olika frågor.

Beskriv innehållet.
— Det är en blandning av juridik, politik, teknik och matematik.

Oj, det var brett! Hur kan du som jurist behandla så många olika discipliner?
— Jag skriver mycket om FRA-lagen och det lockar besökare till min blogg; många av dem är forskare och experter inom andra områden än juridik. Tack vare deras kommentarer på mina blogginlägg har jag lärt mig mycket nytt.

Vem är det som skriver på din blogg; är det forskaren eller folkpartisten Mark Klamberg?
— Både och, men jag är noga med att det framgår om jag torgför en politisk åsikt eller gör en juridisk analys. I Sverige har akademiker ingen tradition av att delta i samhällsdebatten jämfört med till exempel USA. Akademiker förväntas vara neutrala. Det är synd för jag menar att akademiker kan spela en viktig roll i samhället genom att de besitter både kunskaper och åsikter.

Vad har bloggen gett dig personligen?
— Blogosfären är som en stor studiecirkel; jag lär mig mycket av besökarna. Jag har kunnat utöva inflytande i debatten. Bloggandet kring FRA-lagen gett mig ett nytt perspektiv på juridiken. Få jurister har gett sig in i debatten och det tror jag beror på att frågan faller mellan olika rättsområden. Ingen har en helhetsbild över vilka konsekvenser lagen får och det är därför lagen har varit möjlig att driva igenom. Det behövs en ny rättsvetenskaplig disciplin, försvarsunderrättelserätt, för att lagstiftningen ska bli begriplig.

Jag överväger faktiskt att byta avhandlingsämne och skriva om FRA-lagen istället. Genom mina blogginlägg och svaren jag har fått på dem är halva jobbet redan gjort.

Men bloggandet ger väl ingen fördel för en forskare i tjänstetillsättningar och forskningsanslag?
— Nej, men jag välkomnar en förändrad syn i forskarsamhället på detta. Jag drar gärna en parallell mellan att bli länkad från andra bloggar och att bli citerad i akademiska skrifter. Att forskare från andra discipliner länkar till en blogg borde ge viss tyngd åt den som driver bloggen. För övrigt kan andra forskare i rättsvetenskap granska blogginläggens vetenskapliga värde när det blir aktuellt att bedöma forskaren

Mark Klambergs blogg finns på:
http://www.klamberg.blogspot.com/


Bloggar
Jens O., MinaModerataKarameller, Ankersjö, Mårtensson, HAX

3 kommentarer:

Mary X Jensen sa...

Trevligt och bra.

Att byta avhandlingsämne låter intressant. Jag gör det själv hela tiden på min magisteruppsats och där för blir jag heller aldrig klar... Många ofärdiga - kanske att det i sig är ett ämne. Engagemanget i viktiga frågor som dyker upp.

FRA-frågan är definitivt ett intressant avhandlingsämne, allt som skett omkring hur den väckt frågor om demokrati till liv tille xempel. Och som du säger bloggen som studiecirkel, det är precis vad det är... Pricksäkert.

Anonym sa...

Hur det fungerar i bloggosfären, är även en spegling. Av hur det redan från starten av internet, och den kultur som då uppstod.
Utan att bli allt för långrandig, har det rötter inom akademia. Det som genomsyrar kulturen, är vad som kallas
referentgranskning. Granskad av gelikar, en process som används vid akademisk publicering.
Det finns betydligt mer att säga om den saken. Men det kommer att tarva, en rätt omfattande avhandling.

Anonym sa...

"Men bloggandet ger väl ingen fördel för en forskare i tjänstetillsättningar och forskningsanslag?"

Liten lustig fråga. En blogg når ju ut till potentiellt alla med en internet uppkoppling, men, åtminstone, avsevärt fler än bara "initierade", specifikt intresserade, och som ofta betalar för intresset för att läsa "akademiska (tids)skrifter".

Att nå ut till avsevärt fler läsare tordes ju vara en fördel, inte minst ekonomiskt, då pengar kan fås genom fler sätt än anslag och/eller specifik tjänst.

En blogg behöver ju bevisligen inte ens vara kontroversiell för att dra in pengar, ex Blondinbella.

Får liksom känslan att frågan har tillkommit utifrån förlegade tankemönster ... fast det kanske var just meningen?!?

Kör så det ryker, lyckas någonting så gör det, annars provar man något annat. :-()

//ST