söndag, oktober 12, 2008

Polisens underättelsearbete

1. FRA-shopen stängd tillfälligt
Alliansens överenskommelse den 25 september 2008 innebar bland annat att
Försvarets radioanstalt endast kommer att få bedriva signalspaning enligt den inriktning som regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten bestämmer. Det innebär att FRA-shopen stängts tillfälligt.

2. Utredning tillsatt
Regeringen vill enligt kommittédirektiven "Underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov" utreda hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden när det gäller bl.a. internationell terrorism, annan grov gränsöverskridande brottslighet och främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen ska kunna tillgodoses. Uppdraget har enligt SvD gått till tidigare Säpochefen och nuvarande ordföranden i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Anders Eriksson att utreda saken. Det är här alltså en utredning som löper parallellt med att regeringen och därefter riksdagsmajoriteten verkställer överenskommelse från den 25 september 2008.

3. Kommer FRA-shopen att öppnas för polisen?
Enligt direktiven ska utredaren bl.a. "kartlägga Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelseinhämtning avseende utländska förhållanden genom signalspaning. Jag tolkar det som att FRA-shopen kan komma att öppnas för polisen igen. Samtidigt ska utredaren också "överväga alternativa lösningar för att verkställa underrättelseinhämtningen och uppskatta kostnaderna för de olika alternativen." Denna passage uppfattar jag som en öppning för att polisen bygger upp en parallell organisation till FRA. Jag tycker det är bra så länge som denna nya organisation inte får tillgång till all trafik, utan att den via domstol får begära ut begränsad mängd information från IT- och teleoperatörer. Filtreringen ska alltså ske hos operatörerna och inte hos staten, vilket skulle innebära en avvikelse från FRA-lagen. Jag vill inte ha en FRA-lösning där SÄPO registrerar och lagrar all trafikdata (information om vem som kommunicerar med vem).

4. Två olika sätt
Elektronisk övervakning i jakt på terrorister kan utföras på åtminstone två olika sätt.

4.1 Att nysta upp ett nätverk
Jag hyser inget tvivel om att avlyssning och övervakning kan vara effektivt mot terrorism, när SÄPO och polis har fått tips eller information om en terrorist och nystar upp ett terrornätverk. Detta första sätt att bekämpa terrorism sker i enlighet med de traditionella rättssäkerhetsgarantier som ges av rättegångsbalken.

4.2 Automatiserad databehandling i jakt på personer med elektronisk "terroristprofil"
Jag är mer tveksam till signalspaning där SÄPO och polisen börjar från noll och genom automatiserad databehandling börjar leta efter misstänkta mönster i människors kommunikation och intervanor i jakt på en elektronisk "terroristprofil". Detta gör man genom att analysera stora mängder trafikdata (information om vem som kommunicerar med vem). Utredningar utförda av statliga myndigheter i USA och Storbritannien pekar på att detta arbetssätt är ineffektivt. I värsta fall finns det exempel på att oskyldiga människor misstänkligjorts och utsatts för övergrepp. Jag tänker på privatpersoner som inte får flyga, får sina tillgångar frysta och i vissa fall har överförts till länder i Mellanöstern för "förhör" på väldigt vaga grunder och utan traditionella rättssäkerhetsgarantier. Den amerikanska studien visar också att denna typ av signalspaning i narkotikabekämpning har lett till övergrepp mot oskyldiga människor.

Den brittiska studien är utför av MI5, motsvarigheten till SÄPO och de skriver följande.

[T]he research has revealed that those who become terrorists "are a diverse collection of individuals, fitting no single demographic profile, nor do they all follow a typical pathway to violent extremism".
Den amerikanska studien är utförd av den National Research Council (motsvarande Kungliga Vetenskapsakademin) och de skriver följande.

[A]utomated identification of terrorists through data mining or any other mechanism "is neither feasible as an objective nor desirable as a goal of technology development efforts." Inevitable false positives will result in "ordinary, law-abiding citizens and businesses" being incorrectly flagged as suspects.

5. Låt oss inte upprepa misstagen
Låt oss inte upprepa de misstag som redan begåtts i "kriget mot terrorismen". Polisen och SÄPO ska inte få tillgång till trafikdata på det sätt som FRA har. En databas tillgänglig för staten och med all trafikdata sökbar är att jämföra med registrering av alla de personer vars kommunikation finns i databasen. Polis och SÄPO ska inte kunna göra sökningar på stora mängder vanliga människors kommunikation i jakt efter en elektronisk "terroristprofil". De kommer att sluta med nya skandaler av IB-format där oskyldiga människor på vaga grunder pekas ut som misstänkta terrorister. Det kränker rätten till privatliv, är ineffektivt och rättssosäkert. Varför ska vi ha det? Jag vill att Anders Eriksson och hans utredning ställer frågan om signalspaning genom automatiserad databehandling och användandet av elektroniska terroristprofiler är effektivt och rättssäkert.

6. Ett lästips
Nu till något annat men ändå relaterat. Jag lyssnade på Peter Bratt som besökt FORES, vilket jag skrivit om här. Peter Bratt tipsade då om boken "Body of Secrets", författad av James Bamford. Den handlar om National Security Agency, FRAs systerorganisation i USA. Jag efterfrågar en liknande bok om FRA. Möjligtvis kommer jag skriva en recension av Bamfords bok på denna blogg och fundera över paralleller med FRA.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Problemet med "teknikneutralitet" är att det blir väldigt komplicerat.

Hade det inte varit smidigare om man delade upp signalspaning och skrev lagar efter tekniken?

Låt luften vara fri och låt FRA spana, söka, filtera i luften bäst dom vill och låt även Säpo eller Utrikesdepartementet beställa från dessa.

Låt däremot kablarna vara. För det första tror jag att man kommer grymt lång med den information som är öppen utan att köra allt till en central enhet.

Jamenar, kan en högskolestudent knäcka mailen för en presumtiv vice president i USA borde FRA ha kapacitet till LÅNGT mycket mer _UTAN_ att avlyssna hela internet.

Vill man däremot leta efter terrorister så kan man som alla andra begära ett domstolsbeslut och få info från interneleverantörerna.

Hur sparar man mest liv t ex? Uppenbarigen handlar det nu om att kolla youtube för att hitta presumtiva våldsgalningar.

Den dan nån i Sverige skjuter ner tio gymnasie elever och ett par lärare och det innan har lagts upp info på youtube om att det kommer ske, kommer jag gråta.

Pust pes...

(Sorry för ranten, blir bara så trött...)

Anonym sa...

Vad är det som säger att terrorister använder sig uttav digitala vägar? Vad är det som säger att "terroristerna" kommer använda sig uttav detta i fortsättningen? Är det inte smidigare att mötas på ett kafé, eller träffas hemma hos någon och "baka en kaka"?

/P.

Anonym sa...

@Perty:

Luften är inte fri. Även spaning mot eterburen civil trafik omfattas av Europakonventionens krav. Detta har Europadomstolen slagit fast i flera domar.

Ang. FRA-shopen:

Jag tror inte alls att polisen kommer att bygga upp en parallell signalspaningsverksamhet. Anders Erikssons utredning kommer att visa att det skulle bli för dyrt.

FRA:s resurser kommer tveklöst att ställas till polisens förfogande. FRA-shopen öppnas igen.

Däremot kommer säkert den förre Säpochefen att föreslå ytterligare begränsningar. Det blir kanske totalförbud mot att rikta spaningen mot objekt i Sverige.

Vad som kommer att gälla för trafikdata är mera osäkert. Men jag gissar att fokus kommer att ligga på kontrollmekanismerna.

Själva insamlandet av trafikuppgifter kommer både FRA och Säpo strida för. Samtidigt kommer beslutsfattarna att hävda att kontrollen av hur trafikdata används är det centrala. Inte insamlandet i sig.

/JJ

Anonym sa...

@JJ
Jag vet att den inte är det idag, men det var en rent personlig reflektion. Jag kan stå ut med att min luftburna trafik kan övervakas lika mycket som folk lyssnar på vad jag säger på bussen.

För mig är det stor skillnad på att all min trafik går in i statens datorer/filter eller om det bara är min luftburna.

Sen att europakonventionen eller andra tycker det är dumt är jag inte emot. Men hellre fri avlyssning i luften än total avlyssning i kabel.

Anonym sa...

"Polisen och SÄPO ska inte få tillgång till trafikdata på det sätt som FRA har."

I praktiken har de redan det. Idag krävs inget domstolsbeslut om Polis, Säpo eller åklagare begär ut dessa uppgifter enligt lagen om elektronisk kommunikation. Teleföretagen har då en utlämningsskyldighet.

Henrik Persson sa...

Jag plöjde både Body of Secrets och The Puzzle Palace (som kom ut..hm..82?), också av Bamford.

Vad som slår en är ju att NSA gått igenom vad FRA går igenom nu ett par gånger tidigare, Church comission osv. Vad man också slås av är att signalspaning (både SIGINT och ELINT) har varit värdefullt rent militärt, samt diplomatiskt när man kan läsa ambassadernas korrespondens, men att jaga terrorister med har det väl inte varit så strålande till, vilket ingen är förvånad över.. Fast så mycket vet vi ju. :)

Det är intressant läsning iaf. Kan också varmt rekommendera båda böckerna.

Anonym sa...

I veckan släpper James Bamford en ny bok:

The Shadow Factory: The Ultra-Secret NSA from 9/11 to the Eavesdropping on America by James Bamford (Hardcover - Oct 14, 2008)

Anonym sa...

@Supersnuten:

När detta om LEK blev känt för ledamöterna väckte det starka reaktioner. Det mesta pekar på att regelverket kommer att förändras. Polisen lär i framtiden behöva domstolsbeslut för att få ut trafikuppgifterna. Riksdag & Departement har skrivit en del om detta.

/JJ

Mark Klamberg sa...

Supersnuten,
Var hittar du att polisen och SÄPO får begära ut enligt lagen om elektronisk kommunikation?

Anonym sa...

Ingen som tycker att Anders Eriksson som utredare är lite magstarkt? Han har varit mycket aktiv i signalspaningsdebatten, rykten gör gällande att han även varit med i ett justitie-försvarsdepartementsgemensamt arbete som sedemera resulterarde i en signalspaningspropen. Han är ordförande för det organ som kontrollerar Säpo och han var chef för Säpo under de år som de 103 svenskarna sägs ha registrerats av FRA. Förmodligen på uppdrag av Säpo. Inte särskilt svårt att gissa vad Eriksson kommer att rekommendera i sin utredning. Ett polisiärt FRA. Då kan vi börja prata Stasi och kartläggning av svenskar. Självklart blir det Erikssons nämnd som får kontrollera och granska det polisiära FRA. Gissa hur mycket känslig information om individer som den mannen kommer att ha tillgång till! En svensk Edgar J Hoover.

Anonym sa...

Jag personligen tycker att det är väldigt konstigt att Sverige väljer att påbörja ett krig mot terrorismen som resten av världen börjar trappa av på.

Nu ska ju Nordkorea vara avförda från terrorlistan, mängder av folk ska släppas från Guantanamo för att det visat sig att de inte alls är terrorister, etc etc.


Detta har jag sagt från början.
Om något är ett hot mot Sverige som nation, så är det just en sådan här lag som aktivt pekar ut folk som presumtiva terrorister.
Det riskerar bara att bli en självförverkligande profetia.

Anonym sa...

@scaber_nestor:

Det är inte direkt ett ovanligt grepp, till att försöka ena en befolkning, mot en gemensam fiende. Lyckas det blir det lugnar och lättare, till att dra igenom beslut som de direkt i samband med 9/11.

Vare sig före eller en tid därefter, skulle det ha varit möjligt.
Detsamma gjordes i Hitlertyskland, genom att peka ut judarna som roten till allt ont. Under en tid, av svår oro och nöd.