torsdag, oktober 02, 2008

Är Tyskland ett föredöme?

Många, t.ex. Centrum för Rättvisa, anser att det är bra att Sverige följer det tyska exemplet på signalspaningslag eftersom denna accepterats av Europadomstolen i fallet Weber-Saravia. Sedan är det andra, t.ex. Isobel Hadley-Kamptz som lyssnar på Centrum för Rättvisa.

Isobel Hadley-Kamptz tycker också att det gör en skillnad om tillståndsmyndigheten för FRA kallas domstolsliknande nämnd eller en domstol. För mig är det viktigare hur dessa organ är sammansatta, om de har hemliga förhandlingar och vem som har tillgång till organen. Jag har lyssnat noga och i dessa hänseenden så är förslagen om domstolsliknande nämnd och domstol närmast identiska. De ska ledas av juristdomare, ha hemliga förhandlingar och det är endast en part - FRA - som närvarar vid förhandlingarna. Det finns alltså få avgörande skillnader mellan det som bestämdes i juni och vad som nu kommit upp i september. Jag är inte ute efter att kritisera Isobel då jag tycker hon är en person som uppenbart lyssnar på allvar, har goda värderingar och är beredd att omvärdera vad hon tidigare skrivit. Det är bra och moderna egenskaper. Jag vill med detta endast inleda ett samtal med henne via våra respektive bloggar och så får vi se vad det tar vägen.

Ska vi se Tyskland som ett föredöme? Mitt svar är nej vilket jag redan utvecklat i andra halvan av en artikel i Expressen. Jag vill dock utveckla detta argument ytterligare.

När jag var i Berlin för att springa Marathon passade jag på att träffa "Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung", den tyska arbetsgruppen mot datalagring. I deras nätverk ingår bl.a. tyska journalistförbundet, marknadsliberala FDP och humanistförbundet. De har protesterat mot det tyska genomförandet av datalagringsdirektivet och landets författningsdomstol har i ett intermistiskt (tills vidare) beslut underkänt delar av lagen, läs här om detta. Vad som inte diskuterats i den svenska FRA-debatten är det faktum att FRA har obegränsad rätt att lagra trafikdata, läs populärversionen här och den längre versionen här. Tillgång till trafikdata är motorn i FRAs verksamhet och möjliggör kartläggning av personers och gruppers nätverk. Det är med andra ord mycket känslig information.

Genomförande av trafikdatalagringsdirektivet och FRA-lagen är förvisso två skilda frågor, med båda vilar på användande av trafikdata, där den svenska FRA-lagen är mer ingripande än det tyska genomförandet av datalagringsdirektivet då trafikdatan inhämtas och lagras hos en statlig myndighet istället för hos operatören.

Min fråga är om Europadomstolen specifikt tog upp inhämtning, bearbetning och lagring av vanliga privatpersoners trafikdata i massiv skala i Weber-Saravia och om Centrum för Rättvisa funderat på detta. Med massiv skala menar jag all tillgänglig trafikdata vilket FRA tillåts samla in även med den senaste överenskommelsen. Alliansöverenskommelsen innehåller ingen förändring i detta hänseende. Jag vill inte utesluta att Europadomstolen och Centrum för Rättvisa specifikt granskat hanteringen av trafikdata och är tacksam om någon kan uppmärksamma mig om det är så.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Efter att ha begrundat de senaste turerna i FRA-frågan vill jag lägga fram en hypotes om hur FRA kan motivera sin trafikdatalagring.

För att kunna spana i vissa "stråk" måste FRA först veta vad som finns i "stråken".

FRA skulle därför kunna begära spaningstillstånd för att få tappa av trafikdata i ett antal kanaler under en given tidsperiod. Detta skulle kunna ske inom utvecklingsverksamheten, som ju inte syftar till att alstra någon underrättelserapportering.

På detta sätt skulle man successivt kunna beta av stora delar av "trafikstråken". Materialet lagras 1 år.

När ett spaningsuppdrag godkänts av domstolen söker FRA i sin databank och gör en skattning av vilka trafikstråk som kan vara av intresse. FRA begär sedan av domstolen att få spana i dessa stråk.

Jag tyckte att Göran Pettersson förmedlade just den här bilden vid debatten i Sandviken: Trafikdata används för att kartlägga trafikstråk.

Om nu en sådan kartläggning är nödvändig, är det ändå ett minimikrav att den inte utförs av FRA och absolut inte lagras (1 år) hos myndigheten.

/Jonas

Lars-Erick Forsgren sa...

F.k. har jag lagt ut programmet till fps partirådsmöte nu på fredag på min blogg.

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/

Kanske ngn vill lyssna på hur valserna går?

Anonym sa...

Det är ganska underhållande att riksdagen sneglar på den tyska signalspaningen - just nu.

Är ledamöterna inte medvetna om att Tyskland nyligen skakats av en avlyssningsskandal? Hela den tyska signalspaningen befinner sig i riktigt blåsväder.

BND, dvs tyska FRA, har ägnat sig åt olaglig avlyssning av en tysk journalist på der Spiegel. Detta upptäcktes inte av kontrollorganet, utan blev känt genom ett tips inifrån BND.

Förtroendet för BND är mycket lågt för närvarande.

Rekommenderad läsning. Här även på tyska.

Anonym sa...

@Anonymous: (Visst ser det fånigt ut?)

Det kunde ju vara intressant att få en mer exakt definition på vad utvecklingsverksamhet syftar till att åstadkomma?

Är det för att utveckla själva verktygen eller för att förfina sökkriterierna som ska användas?

Frågan är något lurig för att om det är själva verktygen (algoritmerna) och programvaran som ska utvecklas så behövs ingen verklig data alls! Man kan utan vidare själva producera data som man kan laborera på. Så kan jag göra eller för den delen vilken datatekniker som helst.

För att förfina sökkriterierna försöker man att åstadkomma att man med användande av specifika kriterier lyckas fånga de förekomster som man är intresserade av. Definitionsmässigt innebär detta att man med tillgång till hela det material som man ska "spana på" sedan undersöker i vilken mån som de använda sökkriterierna lyckades med detta. Har man i grundmaterialet 217 förekomster av 'Muhamad' och 14 förekomster av 'Jihad' och 6 förekomster av kombinationen av båda kriterierna i samma email så vill man med de använda sökkriterierna få precis 6 träffar.

Problemet är att man har allt material för andra typer av sökningar (Kan vara vad som helst som t ex "Mark Klamberg" OCH "FRA") samt att man inte alls behövde det kompletta materialet för att utveckla sökalgoritmerna.

FRA klarar sig utmärkt med helt egengenererad testdata. Jag kan t ex åstadkomma helt egna datapaket med slumpvis eller speciella IP-nummer som både avsändare och mottagare och med slumpmässigt eller specifikt innehåll. Jag kan åstadkomma trafik i kilobit/s-, megabit/s- som gigabit/s-klassen. Likaså med telefonnummer. Jag kan åstadkomma slumpmässiga telefonnummer som avsändare, mottagare och med valfri samtalslängd.

Det finns alltså ingen som helst nödvändighet för FRA att ha skarp trafik för utvecklingsverksamheten!

@Mark:
Hej!

Anonym sa...

@hans j:

FRA är tydliga med att utvecklingsverksamheten syftar till att spåra individer. Se det interna FRA-dokument, punkt 5.

Anonym sa...

@Mikael Nilsson:

Du har helt rätt!

Nu har jag läst igenom den punkten och "utvecklingsverksamheten" är ingen utvecklingsverksamhet alls!!!

Det bara kallas så. Det är helt enkelt lagrade data som i framtiden kan användas för helt andra ändamål än de som gällde då de lagrades. Som att söka personer som byter adress osv...

VILKA LÖGNARE DOM ÄR!!!

Tänk om invandrare, homosexuella och moderater fick detta klart för sig!!!

Anonym sa...

Hans.

Efter denna insikt, läs igen:

vår analys

och

DN debatt.

Anonym sa...

@Första anonym

Det är precis den bild jag också fått av hur de använder trafikdata. Det används för att bygga upp sociogram som i sin tur används för att välja ut vilken del av all trafik som lyssnas på.
Jag gillar nog uttrycket kommunikationsmönster bättre eftersom det mer explicit inkluderar kommunikation mellan maskiner och organisationer också, sociogram känns som om det bara är individer som avses.

FRA är egentligen intresserade av trafiken i exvis en chatkanal. Men den minsta enheten som de kan tappa av är en våglängdskanal i en fiber. För att välja ut vilka av alla kanaler i alla fibrer som är intressanta så måste de veta vad som går där. Insamlingen av trafikdata och byggandet av kommunikationsmönster syftar till att få den kunskapen, utan den så måste de alltid avlyssna precis all trafik efter alla sökuttryck. Genom att använda kunskapen från kommunikationsmönster räcker det med att leta i en mindre del av den totala mängden trafik vilket naturligtvis är lämpligt eftersom det behövs mindre utrustning.

@Hans J
Min uppfattning är att metodutvecklingen syftar till att bygga kommunikationsmönster som används som urvalskriterier för att få ner den totala trafikmängden som behöver tittas närmare på.
För detta så är det helt nödvändigt att ha riktig trafik, för att mönstret ska vara effektivt så måste det uppdateras kontinuerligt i en så stor del av den totala trafikmängden som möjligt. Annars så kommer sannolikheten att hitta det man letar minska eftersom mönstret förändras över tiden.

Detta är nog FRA:s akilleshäl, om man kan se till att deras kommunikationsmönster antingen inte ger något tydligt mönster eller är inaktuellt så krävs det mycket mer resurser för de ska hitta det de letar efter.

Anonym sa...

@stefan:

Du skriver att "För detta så är det helt nödvändigt att ha riktig trafik, för att mönstret ska vara effektivt så måste det uppdateras kontinuerligt i en så stor del av den totala trafikmängden som möjligt."

Då är det per definition ett skarpt användande i realtid och inte "metod"-utveckling.

Det är som att kolla på Lotto-resultatet i nästa veckas tidning och sedan gå bakåt i tiden och skriva rätt rad och sedan påstå att man hade "en enorm tur"!

Det är inte "METOD"-utveckling utan parameterjustering. Vem anser dom att dom lurar?

Om dom använder riktig trafik så är det ju samma sak som om dom hade tillgång till allt material från början...

En lek med ord från FRA:s sida med andra ord...

HJÄLP oss att bli av med monstret som klistrar sig fast på våra ryggar!

- Kablarna får inte kopplas till FRA!

Anonym sa...

@mikael nilsson:

Jag har läst snudd på varje ord som skrivits här de senaste 4 månaderna och jag läser om och om igen för att hitta ytterligare exempel på de lögner som FRA och de värsta förespråkarna av "FRA-lagen" tar till.

De anser uppenbarligen att ändamålet helgar medlen...

Sedan verkar deras taktik att vara att med missvisande begrepp och rena lögner lura kritiska riksdagsledamöter och andra att uttala stöd för en sjuk inställning. Rent mänskligt vill dessa sedan inte erkänna att man har gått på rena lögner och bedrägerier.

Detta är mänskligt. Så fungerar vi människor!

I detta fall måste sanningen komma fram och dessa bedragna ledamöter - även de som tidigare röstat ja till denna fruktansvärda lag - måste förmås att släppa prestige och rädsla och klart uttala ett avståndstagande mot början på en total övervakning av hela vårt samhälle!

Jag ska läsa en gång till, OK!

Anonym sa...

*skakar på huvudet*
Förutom att det är märkligt att Sverige sneglar på Tyskland just nu (som tidigare kommentator skrev) undrar jag varför Sverige inte kan göra något helt själv - som att faktiskt rösta ner FRA lagen och göra om och göra rätt..
Lolo

Lars-Erick Forsgren sa...

Ändamålet helgar medlen.
Ja så resonerar alltför många - maktmänniskor´.

Och det verkar vara ledmotivet för allt spioneri.

Tyvärr måste vi väl i denna onda värld ha viss underrättelseverksamhet.
MEN - då måste den hållas i korta tyglar. Mycket korta.

Anonym sa...

@hans j

"Det är inte "METOD"-utveckling utan parameterjustering."

Jag har inte så mycket att tillägga, jag anser att din observation är helt korrekt.

"Vem anser dom att dom lurar?"

De som förlitar sig mer på auktoriteter än på eget kritiskt tänkande. Tyvärr så är min erfarenhet att den senare delen av befolkningen är i grav minoritet.

Anonym sa...

Mark, har du koll på skillnaden mellan enparts- och tvåpartsmål i förhållande till specialdomstolar? Till exempel, hur kommuniceras yttranden av regeringens organ (FRA) som lämnats in till den domstolsliknande nämnden?