onsdag, oktober 01, 2008

Regeringen hittar på begrepp som saknar betydelse

Alliansregeringen framhäver i sin FRA-överenskommelse följande.

FRA ska bara få tillgång till de 'trafikstråk' som domstolen bestämmer.
Trafikstråk är ett begrepp som är helt okänt för såväl jurister som tekniker. Det är ganska typiskt för hela FRA-lagstiftningen att använda begrepp som saknar förankring hos såväl tekniker som jurister, allt för att minska begripligheten. Vad säger då FRA-chefen Ingvar Åkesson om detta centrala element i alliansöverenskommelsen? Det kan man läsa på Leif Nixons blogg där han redogör för ett föredrag av Ingvar Åkesson i Linköping. Ingvar Åkesson säger följande.

Ja, det där är nånting som politikerna hittat på, så jag vet inte riktigt.
Det är ju alldeles utmärkt att många ledarsidor och tidigare kritiker känner sig trygga med denna överenskommelse. Nyspråket skördar nya framgångar.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Situationen är förvirrande.
Det har påpekats att trafikstråk är ett ord som FRA redan tidigare ibland använt. Därför verkar det som om han ljuger när han säger att politikerna hittat på ordet. Men varför skulle han ljuga? Det ligger ju snarare i hans intresse att hävda att ordet har en klar mening, och att spaning på specifika trafikstråk garanterar integriteten. Är det så att han inte vill säga hur FRA definierar trafikstråk för att slippa den debatt som skulle följa om det kom fram att begreppet innebär föga inskränkning av övervakningen? Eller, är det så att han inte riktigt vet vad ordet betyder? Åkesson är generaldirektör för FRA och måste anses ha kännedom om verksamheten, men han är ingen tekniker. Kan det vara så att han inte är säker på hur FRA-teknikerna förstår ordet?
Eller så talar han sanning. Ordet kommer från den politiska processen snarare än från den tekniska sidan. I så fall är det märkligt att ett obestämt ord ska få bära så stor vikt i allianspartiernas överenskommelse.

Anonym sa...

Begreppet trafikstråk är verkligen det mest FRApperande i alltihopa. Tror det är jätteviktigt att, som du gör, fortsätta kräva den definition som uppenbarligen inte finns. Dessutom kan den typen av argumentation vara uppbygglig vad gäller den allmänna förståelsen kring internetkommunikationer, på ett sätt som på sikt förbättrar förutsättningarna att influera den planerade implementeringen av datalagringsdirektivet.

Leif Nixon sa...

z: Den välvilliga tolkningen är att han inte vet vad politikerna menar med ordet.

Anonym sa...

I Almedalen använde FRA:s f.d. överdirektör just detta ord "trafikstråk" flera gånger om jag inte blivit alldeles senil. Ingen hade egentligen hört ordet och det framstod som någon självklar och under lång tid använd FRA-terminologi. Kanske en medborgarjournalist kan titta på hela den här videon från seminariet och göra en transkribering av de avsnitt där han talar om trafikstråk?

Lars-Erick Forsgren sa...

Kanske ngn vill kolla in fps partiråd i morgon fredag.
Och i ngn paus fråga om ombuden där vet vad som menas med trafikstråk?

program på min blogg: http://lars-ericksblogg.blogspot.com/

Marcello Ferrada-Noli (Sweden) sa...

1. Instämmer att den potentiella avlysning av var och en, alltså samtliga medborgare i riket är fortfarande ett faktum. Och som ni har beskrivit, den är "massavlysning" på riktigt.

2. Sanningen mörkläggs. De om och om förnyade analyser och diskussioner som försiggår bland notabla bloggare avseende varierande tekniska förklaringar FRA ger eller antyder, numera omkring "trafikstråk", bara framtvingar nya sådana. Huvudproblemet finns inte där, i den tekniska. Utan här, i den politiska.

3. Den är förresten en diskussion präglad från FRA - lagens konstruktörer av psykologiskt krig inslag, och som Mark Klamberg riktigt betonar här använder sig av "begrepp som saknar förankring hos såväl tekniker som jurister, allt för att minska begripligheten".

4. Denna massavlysning sker i regi av försvarsmakten/regeringen. FRA således fungerar efter ett uppdrag, under kontroll och finansiering av försvarsmakten. Den tillhör absolut försvarsmaktens etablissemang. Den består för resten samma konstellation av politiska samt internationella geopolitiska intresse representerade i regeringens kupol, särskilt utrikes departement och försvarsdepartement.

Hur skulle någon analys av FRA-lagens nuvarande status kunna lyckas utan att inser sammankopplingen mellan dessa variabler? Kärnan (den politiska kärnan) av det militära underrättelseaktivitets strategi står att finnas bland de internationella politiska målen levereras av Carl Bildt och Frederik Reinfeldt i Regeringens skrivelse 2007/08:51.

5. FRA kan inte räknas möjligtvis som en ”civil myndighet” som den vill göra gällande. De står ej under samma offentliga kontroll mekanismen från samhällets sida.

Jag utvecklar ovan i posten om ”Fascism och FRA – lagen” som refereras också i länklistan nedanför

Marcello Ferrada-Noli