tisdag, oktober 21, 2008

Vill alliansen göra allvar av sin nätsatsning?

Alliansens fyra partisekreterare skriver på SvD Brännpunkt följande.

Vi partisekreterare får idag uppdraget att tillsammans finna svar på hur vi främst kan använda nätet fram till 2010 för att erbjuda människor att kunna engagera sig direkt i Alliansen. Det handlar om att ge människor möjlighet att ge oss sitt stöd och agera, men också stimulera människor att agera på sitt eget sätt. Vi kommer under hösten att studera framgångsexempel, resonera med våra partiorganisationer och sedan presentera våra förslag. Det finns många goda exempel att snegla på, inte minst i USA. Den kanske främsta lärdomen från den pågående amerikanska valrörelsen är hur såväl demokrater som republikaner lyckas engagera hundratusentals personer att arbeta frivilligt för sina övertygelsers skull.

Trots att stora summor pengar är inblandade i valkampanjerna är det kraften i det ideella engagemanget som bär fram de båda kandidaterna. Det inspirerar och är något som vi kan lära oss mycket av. Nätets framväxt är den viktigaste förändringen på många år för partiernas möjligheter att involvera människor. Barack Obamas kampanj på nätet är ett bra exempel på att det finns stora möjligheter för den som vill och vågar.

Det handlar till exempel om framväxten av sociala miljöer i den digitala världen och hur nätet blir ett nav som förmår fånga upp människor. Envägskommunikation förbyts i interaktivitet när människor ges möjlighet att själva agera och ge stöd.

Att erbjuda människor en kontakt direkt med Alliansen är en naturlig utveckling för oss. Det sänker också tröskeln för människor att engagera sig och bidrar till att vitalisera partiväsendet.
Frågan är om alliansen vill göra allvar av sin nätsatsning. Jag skulle välkomna det.

1. Jag har tidigare skrivit om förnyat politiskt kampanjarbete genom att använda blogg och youtube. Är ni beredda att lämna torgmötena och träffa medborgarna i deras egen miljö?

2. I augusti genomförde jag ett demokratiexperiment där jag på morgonen bjöd in till politiskt möte via min blogg. Samma kväll dök det upp 20 personer som aldrig varit på ett politiskt möte hos folkpartiet, vilket jag skrev om här. Är alliansens företrädare beredda att träffa och diskutera med väljarna, även när det gäller kontroversiella frågor?

3. I oktober 2008 skapade 9 enskilda medborgare, varav flera är datatekniker, hemsidan riksdagssvar för att de ville ha svar på frågor om FRA. Väldigt få av alliansens riksdagsledamöter har bemödat sig att svara. Kommer alliansen att ta medborgarnas frågor på allvar?

8 kommentarer:

cnab sa...

De fyra partisekreterarna prisar nätet och vill den kommunikationsvägen ha medborgarnas hjälp att stödja Alliansen. Men ursäkta ... Ni har ju ordnat statlig massavlyssning av oss allihop. Det är ju bara för er att kolla med FRA hur det ligger till med medborgarnas kontakter med varandra, politisk tillhörighet, sexuell läggning m.m, m.m. Så inte behöver vi besvära oss för er skull. Ask & Bodströmsamhället är här.

Anonym sa...

@cnab
Ditt inlägg är ett exempel på den låga nivå som dominerar bland bloggar/inlägg. Den 16:e september är et bra exempel att bloggosfären idkar navelskådning och en överskattning av det egna genomslaget bland folket.
Exempel på bra komplement till en rörelse: Vietnamrörelsen - Vietnambulletinen. Amnesty International - diverse flygblad. Proggen - Musikens Makt. Superproffisigt och redaktionsstyrt.
Piratpartiet är ett internetparti: i dag spillror och i valet 2006 0,63 procent i valresultatet. Faci - EU-valet 2009.

cnab sa...

@minata:

?Que?

Anonym sa...

Kom att tänka på Shakespeare.

"Upp flyger orden tanken stilla står. Ord utan tanke himlen aldrig når."

Partiapparaterna vill engagera folk för partiapparaternas syften. I den meningen ser de internet som ett nyttigt instrument, och internetanvändarna som duktiga idioter.

FRA där man bara lyssnar på byråkrater och upphovsrätt där man bara lyssnar på lobbyister visar den verkliga påverkansprocessen. Det allsidiga medborgarintresset saknas helt.

De har ett elitistiskt, föraktfullt titta-ner-på-perspektiv. Men jag hoppas jag har fel.

Praktiskt skulle det vara enkelt att skapa allsidiga och ständigt pågående debatter och kommunikationer i de frågor som verkligen engagerar. Det har ju Mark på ett utmärkt sätt visat.

Men just de frågor som engagerar vill man inte släppa fri för debatt. Exempelvis rätten till privatliv, fildelningsfrågan mm. Här ska eliten härska ensam.

Lars-Erick Forsgren sa...

Låg nivå?
Snarare en förtvivlans torra humor, en sarkasm.

Jag har samma skeptiska inställning som cnab betr alliansen och internet. Hoppas bara att jag har fel.
Men tecknen hittills är inte hoppingivande.

Jeffer. De har ett elitistiskt överlägset perspektiv, javisst. Och de ser internet som ett verktyg att propagera, inte för diskussion eller för att lyssna på folk.
Tragiskt.

Tomas Mattsson sa...

minata,

Du är klart mysig, får man säga det här?! Jag känner det alltså.

Tomas Mattsson sa...

jeffer,

Shakespeare var en i sin tid stor skämtare.

Anonym sa...

Tveksamt om det kommer till att få en större effekt, när deras koncept redan nu är trasigt.

Effekten blir nog mer mediainriktad och mot de frälsta, än vad den blir utåtriktad, mot den tilltänkta målgruppen.
Det är mer av ren propaganda och "fluff", än vad det är ärligt menat.