fredag, november 28, 2008

Alla förlorar

Sveriges Radio rapporterar att FRA buades ut på datafestivalen "Dreamhack". Jag kan förstå varför det är så, men det gör mig likväl orolig. Innan jag förklarar varför ska jag berätta om mina vänner som arbetar på migrationsverket.

Jag har en hel del bekanta som studerat specialkurser i folkrätt med mig. De som studerar folkrätt vill ofta rädda världen, vilket inbegriper att undsätta krigsoffer, flyktingar och arbeta för MR-organisationer. Arbetsmarknaden för folkrättsjurister är dock väldigt liten så därför får man arbeta hos arbetsgivare som man kanske inte tänkt sig ursprungligen, t.ex. migrationsverket. Mina vänner som börjat på denna arbetsplats har ofta gått in med föresatsen att svensk flyktingpolitik är grym och att de på något sätt ska förändra migrationsverket och svensk flyktingpolitik. Efter några dagar upptäcker de att kollegorna har ungefär samma bakgrund, de flesta vill förbättra världen och att svensk flyktingspolik är ganska rimlig, förutsatt att man är för reglerad migration och inte är för fri invandring. Vad har detta med FRA att göra?

Min poäng är att det är ganska bra att man har humant sinnade personer på migrationsverket som ska ta svåra och ansvarsfulla beslut. Samma gäller FRA. Jag vill inte att FRA ska anställa personer som vill spionera på sina grannar utan jag ser hellre att världsförbättrarna söker sig till FRA. Det är självklart en paradox, hur ska man förmå någon att arbeta för en myndighet som man misstror? Därmed blir konsekvenserna av FRA-debatten inte bara att myndigheten får utökad tillgång till våra kommunikation utan även att det blir svårare för FRA att rekrytera medarbetare med god moralisk kompass.

I samma anda anser jag att högskolorna och universiteten borde införa obligatoriska kursmoment i etik för matematiker. Inte för att jag särskilt misstror matematiker, utan mest för att civilingenjörer, till skillnad från matematikerna, måste genomgå sådana utbildningar vid många lärosäten. Båda grupperna är intressanta rekryteringsobjekt för FRA. Jag efterfrågar inte en revolution bland FRAs anställda, utan jag vill bara försäkra mig om att denna grupp reflekterar över vilka arbetsmoment som är lämpliga att utföra. Att ducka för svåra moralfrågor och bara hänvisa till att man följer lagar och instruktioner har varit mindre lyckat ur ett historiskt perspektiv.

Bloggar
Projo, Enligt Min Humla, Dexion

14 kommentarer:

Anonym sa...

Just nu hade det varit intressant med en sakkunnig kommentar om exterritorialitet och konsekvenserna av att länder anser att de egna lagarna gäller utanför landets gränser. Att motsätta sig detta är mycket viktigt för små stater som annars kan bli helt överkörda av arroganta stormakter som USA.

Jag tänker på dårförslaget att låta den svenska sexköpslagen gälla i hela världen.

Om vi själva tummar på den principen har vi inget att sätta emot om Iran eller Ryssland svarar med samma mynt mot oss.

Anonym sa...

Ja jag håller med dig om den här problematiken. Det är väl det politiken lider av i de flesta länderna, ink. Sverige. Många ser politiker som lögnare som endast vill ha makt och pengar, de vill därför inte blanda sig in i skiten. Därmed har man skapat sig en självuppfyllande profetsia eftersom endast dessa kommer att söka sig till detta yrke då.

// anon

Anonym sa...

Du säger:

"svensk flyktingspolik är ganska rimlig, förutsatt att man är för reglerad migration och inte är för fri invandring".

Migration avser både flyktingar och invandrare. Och det är värt att skilja på de olika begreppen i debatten, som annars blir obegriplig.

Sverige tar i princip bara bara emot flyktingar och deras anhöriga (utanför EU). Vilket knappast är rätt och riktigt.

Jämförelsen med FRA haltar, ty vi pratar om en spionorganisation, och en böjlig moral är väl närmast en förutsättning för att arbeta där?

Och så har det nog alltid varit, både före och efter FRA-lagen.

Jag hoppas att samma moral INTE gäller för migrationsverket, men jag kan ha fel...

Anonym sa...

Det var rätt att bua ut FRA på dh, de förtjänar det. Det är dålig stil och försöka ljuga för alla unga människor.

/dh-besökare

Mark Klamberg sa...

Attila,
Visst behövs det en fast moral även i FRA, t.ex. att inte lämna vidare information om svenskar som kan användas för åsiktsregistrering. Om FRA gör detta vet jag inte, men rent tekniskt har de möjlighet att samla in och lämna över sådan information. Om man böjer lite på rättsreglerna så är är det även juridiskt möjligt. Då behövs det moral.

Jay sa...

Jag tycker det var en berättigad reaktion att bua ut FRA. Att sedan det vore bättre att "världsförbättrare" sökte sig dit: tja, även världsförbättrare kan vara väldigt övertygade om sin egen överlägsenhet och därigenom tycka att lag och rätt eller moral inte gäller dem.

När det gäller migrationsverket så tycker jag att visst, de har svåra frågor att ta ställning till, men herregud, de glömmer bort sin medmänsklighet när det gäller flyktingar och asylfrågor. Världsförbättrare eller inte, så uppstår det ändå en viss kultur. Sen kan man ju också undra, vems värld är det de förbättrar?

Anonym sa...

@Mark:

"Om man böjer lite på rättsreglerna så är är det även juridiskt möjligt. Då behövs det moral."

Ja. Men det fungerar enbart i en öppen och transparent verksamhet, med en reell kontrollmekanism.
Det kan jag säga med utgångspunkt, från 25:år inom offentlig sektor.

Vad som inträffar i en liten, hemlig och extremt sluten grupp som den inom FRA, är ett vi och dom syndrom.
Vi på insidan som vet, och de på utsidan som inte vet.
Vi på insidan kommer därför att böja på allt, för att få jobbet utfört.
Det blir ett endamålet helgar medlen.

Marcus sa...

Vettiga tankar, men jag är bara lite skeptiskt att etik är något man kan lära sig på en kurs..

Anonym sa...

Mark:

Vilket handlingsutrymme tror du nyanställda matematiker har på FRA?

Inte kan de göra egna bedömningar av vad de vill spana på? Det gäller att göra det jobb som de blir avdelade att göra.

Inte kan de heller sortera bort information som de tycker är ovidkommande efter eget skön.

Vad jag menar är att personer med "samvete" endast har möjligheten att säga upp sig om de inte kan jobba kvar. Vad är då vunnet?

Nej bojkotta hellre FRA totalt, se till att de har svårt att anställa "de bästa". Eller helst svårt över huvud taget.

Att resonera som du känns som att kapitulera en smula, och det tänker jag inte göra! Denna styggelse måste läggas ner och
göras om från grunden.

"De bästa" gör nog större nytta på andra sidan staketet!

Mark Klamberg sa...

Jens,
Jag tror det väldigt lätt blir så som du skriver, ändamålen helgar medlen. Det är därför jag är orolig med FRA-lagen, den är konsekvent skriven på ett sådant sätt som tillåter ändamålstolkning.

Det är få regler som sätter absoluta gränser för medlen. Nästan alla förbud i FRA-lagen följs av ett undantag som man får utnyttja om ändamålen tillåter det.

Anonym sa...

@Mark:

"Det är få regler som sätter absoluta gränser för medlen. Nästan alla förbud i FRA-lagen följs av ett undantag
som man får utnyttja om ändamålen tillåter det."


Hela lagstiftningen synes mig skriven för att just öppna upp för, både syftesglidningar och en optimal böjlighet.

Av bara den anledningen borde de ansvariga, för hur lagen skrivits och sammanställts, ställas till svars för tillkommandet.

Det borde gälla både myndigheter, departement och ansvariga politiker, likväl som givetvis personal och chefer.
Inte bara i nutid, utan även i historisk tid.

Första gången jag stötte på vad FRA höll på med, var runt 1998 och då var det ingen nyhet. Det pratades om så tidigt, som runt 1992.

Det fanns en svensk webbplats, dedikerad till den typen av faktaletande och publicering av dokument.
Den står dock inte till att finna idag, men den fanns på universitetets nät.

Anonym sa...

Tja, vi människor är som vi är, och därför borde vi anpassa våra samhällen efter hur vi är, och inte hur vi borde vara.

Makt och pengar korrumperar alltid, även den mest idealistiska och genomgoda människans omdöme. Den "genomgoda" människan är ännu inte född och kommer aldrig att bli det.

Därför borde vi tillse att bl.a ingen får sitta i riksdagen mer än två perioder, rimligtvis åtta år, eller jobba för länge på FRA.

Vi skall inte heller ha några yrkespolitiker som sitter längre än två valperioder.

Förhoppningviss så hinner man inte bli korrumperad, samtidigt så man kan bidra till samhällsutvecklingen.

Vet man redan från början att man inte skall få sitta kvar i sin makt-position längre än en viss tid så har man inga parti-kamrater och andra "torpeder" och "uppdragsgivare" man behöver vara rädd för.

En författningsdomstol är lika angelägen, och samma sak skall gälla de som sitter där.

Anonym sa...

Jag tror inte att det är realistiskt att tro att man som anställd har någon reell möjlighet att påverka en organisation. Det bästa man kan hoppas på att åstadkomma är att genom att inte deltaga göra de dåliga sakerna mindre "bra", då har man dessutom själv ett något mindre fläckat samvete.

Något annorlunda formulerat så finns starka indikationer på att sannolikheten för att vinna, dvs kunna påverka på ett avgörande sätt, är infinitesimial i jämförelse med sannolikheten för förlust, dvs att dras med i den nedåtgående spiralen genom att
"bara sköta sitt jobb". Med den förutsättningen så är utan tvekan den bästa strategin att inte deltaga i spelet på motståndarlagets planhalva.

Av de här anledningarna så har jag som ingenjör beslutat mig för att exempelvis inte hjälpa till att utveckla vapen eller vapensystem eller vara delaktig i att montera ner demokratin såsom sker idag med exempelvis FRA och IPRED.
Kan jag bidra med tekniska lösningar för att göra sådan lagstiftning mindre effektiv[1] så är det i min synvinkel bättre spenderad tid än att leka Don Quijote inom FRA.

Några etikkurser har jag inte sett till på Chalmers, även om vi har ett obligatorium med en kurs inom människa-teknik-samhälle så rör det inte direkt etik utan snarare ingenjörens roll i samhället sett ur ett humanistiskt perspektiv. Exvis så läste jag teknikhistoria.

[1] Sen är naturligtvis inte lösningen till den här typen av problem teknisk utan politisk men förhoppningsvis så kan tekniska lösningar köpa lite tid.

Anonym sa...

Det finns civilingenjörsutbildningar idag som syftar till att ge bredare kompetens och kunskap inom fler ämnen än de rent tekniska, detta för att kunna analysera problem ur många olika perspektiv. Just därför att det mesta kan ses som någon form av sociotekniska system.

Ett exempel: http://www.utn.uu.se/sts//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=23&Itemid=53