onsdag, november 12, 2008

Rätt ska vara rätt

Jag skrev tidigare om en artikel i SvD och reaktioner på detta i Sveriges Radio. I nämnda artikel och radioinslag fick man intrycket av att FRA ska få spana utan domstolstillstånd om det är fara i dröjsmål trots den överenskommelse som träffats den 25 september med 15 punkter om förändring. Om man granskar källorna bakom dessa inslag samt ett förtydligande så förstår man att FRA-chefen Ingvar Åkesson endast uttalade sig om den lag som träder ikraft 1 januari 2009 och inte de 15 ändringspunkterna.

Detta har ju skapat en del förvirring, men det ska regeringen svara för eftersom de väljer att införa lagen den 1 januari 2009 utan de 15 punkterna. Johan Westerholm har i samma anda rättat sitt tidigare inlägg.

Alldeles oavsett, det är uppenbart för mig att överenskommelsen den 25 september innebär marginella förändringar i förhållande till den överenskommelse som Federley och Tolgfors presenterade den 17 juni. Samma dag som överenskommelsen av den 25 september presenterades, var jag i Lund och debatterade FRA-lagen med Allan Widman, folkpartiets företrädare i försvarsutskottet och FRA-frågan. Under debatten sa han att överenskommelsen den 25 september inte var en substantiell förändring utan bara en precisering av det lagförslag och överenskommelse som riksdagsmajoriteten röstat ja till den 18 juni 2008. I detta hänseende instämmer jag helt med Allan Widmans ståndpunkt. All heder åt Allan Widman som söker ge klara och korrekta besked om vad denna lagstiftning innebär, även om vi har motsatta ståndpunkter i sakfrågan.

Varför är det inte substantiell förändring? Att byta tillståndsmyndighet från FUN (den antagna lagstiftningen) till en från FUN fristående domstolsliknande nämnd (överenskommelsen den 17 juni 2008) eller domstol (överenskommelsen den 25 september 2008) förändrar inte i sig omfattningen av den kommunikation som överförs till en statligt kontrollerad samverkanspunkt. Det finns inte heller någon automatik i att den nya domstolen kommer göra en annan lagtolkning och bedömning än vad FUN skulle ha gjort över vilken mängd information som FRA faktiskt kommer att få inhämta från samverkanspunkten. Därför är jag fortsatt kritisk.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag håller med om att det inte är någon större förändring med de 15 punkterna. Men rent formellt är det en förändring att samverkanspunkterna innehas av Underrättelsedomstolen och inte av FRA. Denna förändring i ägarstatus gör att vissa formuleringar i den lag som träder ikraft den 1/1 blir upphävda när/om de 15 punkterna ska införas. Detta ter sig som ett väldigt underligt förfarande. Varför inte hellre vänta med att införa lagen alls tills den har integrerats med de 15 punkterna?
Svaret kan tyvärr vara att man hoppas kunna tappa bort de 15 punkterna under 2009 eller omtolka dem till att inte alls ändra någonting. Underrättelsedomstolen blir en domstolsliknande nämnd och samverkanspunkterna hamnar hos FRA i alla fall, osv. Eller vad ska man tro?

Anonym sa...

@Eie:

Tror också att punkterna kommer att luckras upp. Kanske inte med en gång, men successivt. Senast vid kontrollstationen om ett par år lär vi ha en lagstiftning som ger FRA ett brett mandat.

En sak kan vi vara säkra på redan nu: FRA kommer även i fortsättningen ha polisen som uppdragsgivare. Här har regeringen grundlurat kritikerna.

Anders Eriksson ska visserligen utreda saken, men detta är bara en formsak. På ett eller annat sätt kommer Säpo och RKP att få del av FRA:s resurser, även om Säpo redan idag bedriver viss egen signalspaning.

Vi kan nog också vänta oss remissvar i den riktningen.

Om det dessutom skulle inträffa något terrordåd i Västeuropa under nästa år, så lär kritikerna få det hett om öronen.

Jakob

Mark Klamberg sa...

Eie,
Vi får se hur det formuleras i lagförslaget. Under tiden kan vi läsa regeringens dokument där det verkar som 6 kap. 19 § LEK blir identisk och de byter bara tillståndsmyndighet från FUN till en domstol. 6 kap. 19 § LEK anger följande:

"För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2006:000) om signalspaning skall kunna ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter."

I ovan citerade passage nämns inte vem som innehar samverkanspunkten, varför denna paragraf kan stå oförändrad.

Alltså, jag tror att regeringen bara ändrar tillståndsmyndighet utan att dribbla med ägarstatus.

Se sidan 13 i nedanstående länk där formuleringen är närmast identiskt, trafiken ska överföras till samverkanspunkter.

http://rod.se/upload/FRAtillagg%20statsradsberedningen%205.pdf

Mark Klamberg sa...

Jakob,
Det har aldrig varit meningen att polisen ska hämta kommunikation direkt från samverkanspunkten.

FRA inhämtar från samverkanspunkterna och lagrar i sina databaser. Polisen kan få direkttillgång till vissa delar av FRAs databaser. Det senare framgår av sid 19 i SOU 2003:34.