måndag, januari 19, 2009

Frågetecken kring polismetodutredningen

Direkt från Sälen. På fredag presenterar polismetodutredningen sitt delbetänkande som rör straffprocessuella och polisrättsliga frågor angående de brottsbekämpande myndigheternas dolda spanings- och utredningsverksamhet. Läs regeringens tilläggsdirektiv här och här. Utredningen väntas bl.a. föreslå att polisen ska kunna få uppgifter om vem som står bakom en viss ip-adress även om brottet inte ger fängelse. Detta berör bl.a. fildelning vilket jag inte är särskilt engagerad i, men delbetänkandet berör mer än så. SvD skriver följande.

I delbetänkandet, som fått namnet "En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen" kommer också förändringar att föreslås om polisens möjligheter att begära ut uppgifter om trafikdata. Det kan handla om vem som skickat ett e-postmeddelande till vem, eller när ett telefonsamtal har gjorts.

Också här är regeringen tydlig – dagens lagstiftning ska ersättas, står det i direktivet.
...
enligt uppgifter till SvD.se är ett förslag att polisen vid förundersökningar i framtiden ska tvingas vända sig till domstol för att få ut uppgifterna. Detta ska göra processen mer rättssäker, enligt utredarna.

Dagens regler gör det nämligen möjligt för polisen att vända sig direkt till operatörerna vid brott som ger minst två års fängelse – i framtiden ska istället domstol avgöra om operatörerna ska lämna ut uppgifterna.

Samtidigt kommer en särskild lösning att föreslås för bland annat Säpo och andra myndigheter som bedriver underrättelseverksamhet – enligt vad SvD.se erfar kommer helt ny lagstiftning på det här området.

Vid underrättelseverksamhet ska myndigheterna inte behöva vända sig till domstol, men integriteten ska tillgodoses på annat sätt.

Jag ifrågasätter det lämpliga i att Säpo och andra myndigheter som bedriver underrättelseverksamhet ska kunna få ut abonnent- och trafikuppgifter utan domstolsbeslut. Det är känsliga uppgifter som kan användas för att kartlägga personers kontaktnät genom sociogram.

Bloggar
HAX, Minimaliteter, In Your Face, Johanna Nylander, MinaModerataKarameller, Hanna Wegenius

Inga kommentarer: