lördag, januari 17, 2009

Tid för återtagning?

Direkt från Sälen. Försvarsberedningen skrev i sitt betänkande i slutet av december 2007 att "I utrikespolitiskt hänseende kommer det ryska agerandet mot länder som tidigare ingick i Sovjetunionen att vara ett lackmustest på vilken väg Ryssland väljer."

Claes Arvidsson väcker i sin ledare frågan om det är tid för återtagning av det nationella försvaret och motiverar detta med Rysslands agerande gentemot Georgien. Detta verkar vara det stående temat inför Folk och Förvars rikskonferens. Igår skrev tre officerare en artikel på samma tema i Aftonbladet. Claes Arvidsson refererar även till ett seminarium med Göran Persson. Jag var själv inte med på detta seminarium men har fått det återberättat för mig. Göran Persson ska ha sagt att försvaret i sviterna av 90-talets ekonomiska kris användes som budgetregulator, men nu menar han att statsbudgeten inte ska användas som skäl för besparingar. I augusti förra året gjorde Göran Persson ett liknande uttalande i SVT.

Efter Georgienkrisen i augusti 2008 verkar det som svenska politiker och kommentatorer fått resultat från lackmustestet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Själva begreppet "återtagning" är en fiktion som bygger på felaktiga och i grund falska förhoppningar om att återställa en förmåga i numerär och kvalitet.Att tro på reversiva processer är att lura sig själv och sin omgivning.Det kvalitativa antalet vad gäller ÖB kandidater sjunker lika snabbt som antalet förband som finns tillgängliga.Förmågan att leda stora förbandsenheter finns inte idag och hur skall en blivande ÖB klara detta?Den politiska vänstern har under en lång tid vurmat för en politisk ÖB vilket kan ses som demokratiskt korrekt men en kvalitativ katastrof!Tänk bara tillbaka i tiden vad gäller våra försvarsministrar vilka i princip agerat ÖB i styrningsfrågor.Med dessa vill inte jag dela samma stabsrum vad gäller förmågan att beskriva hot och risk än mindre leda förband.Förmågan att leda kommer efter lång erfarenhet i rätt miljö med förståelse för hur tid samverkar med förmåga och komplexa situationer.Många har länge byggt sin egen kommande ÖB karriär på att "inte visa kunskap" utan en tyst förhoppning av inte bli synad för sina brister.Som Klamberg mycket väl vet så finns det i det Folkrättsliga sammanhanget en kvalitativ faktor som avser att EFFEKTIVT HÄVDA sitt territorium vilket man just nu kan vara övertygad om.Vidare skall denna effektivitet läggas till de övriga samverkan pertners i Afganistan som betecknar hela eller delar av Afganistan som krigsområde.Först när förmågan existerar och då våra politiker har en korrekt konsekvensanalys över säkerhetsläget kan vi börja med internationella åtaganden som slipper sluta med tillkortakommanden i det storpolitiska spelet.Att få falsk trygghet med att spela med i NATO samarbetet ger framtida trovärdighetsskador inte minst vad gäller diplomatiska insatser i existerande och kommande kriser.