söndag, januari 18, 2009

Upptakt inför rikskonferensen

Direkt från Sälen. Idag börjar Folk och Försvars rikskonferens. I år bloggar jag från rikskonferensen på inbjudan av Folk och Försvar. Konferensen är ett väldigt bra sätt att på informellt sätt diskutera försvars- och säkerhetspolitik med svenska makthavare.

Än så länge har inte så många deltagare kommit upp till Sälen. I samband med frukosten samtalade jag med Bo Lennhammar rådgivare till SAAB AB. Vi diskuterade Sten Tolgfors redogörelse i en SR-intervju för varför Norge valt JSF framför SAAB 39 Gripen. Försvarsministerns förklaring är att norrmännen ville ha ett plan med egenskaper som Gripen saknade, framförallt förmågan att bära tyngre bomblaster mot mål på fiendens hemmaplan. Detta är viktigt om man vill delta i första vågen mot områden med tungt luftförsvar. Ett exempel vore luftanfallet som inledde offensiven att få Irak att lämna Kuwait 1991. Är det för denna typ av operationer som Norge vill använda sitt flygvapen? Tolgfors framhäver istället att Gripen inte är "framtagen med målsättningen ett autonomt uppträdande över fientligt kontrollerat territorium, utan är uppbyggt som ett system av system." Han betonar behovet av att värna "territoriell integritet, vår suveränitet, vårt luftrum och hav." Detta är förvisso inget nytt, men det passar väl med de röster som alltmer högljutt vill att Sverige ska betona försvaret av det egna territoriet framför internationella insatser. Vad får detta för konsekvenser för möjligheterna att exportera Gripen? Allan Widman (fp) skrev nyligen en artikel där han angav fokus för luftstridskrafterna måste vara det territoriella försvaret framför industri- och exporthänsyn. Mot denna bakgrund framstår det som Sverige fortsatt kommer att ha ett starkt luftförsvar. Frågan är snarare vad som händer med land- och sjöstridskrafterna. Ska territorialförsvaret eller de internationella insatserna vara dimensionerande i detta hänseende? Vad är arméns och marinens funktion(er)? Överbefälhavare Håkan Syrén ska under söndagen förvisso tala under den något provocerande rubriken "Att prioritera är att välja bort", men jag förutsätter att dessa frågor ytterst måste besvaras av politikerna.

Kort om Folk och Förvar
Folk och Försvar har inga egna ståndpunkter vad avser utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik utan organisationens mandat är följande.

- att informera om den försvars- och säkerhetspolitik som regering och riksdag fattat beslut om, - att främja debatten och diskussionen om säkerhets- och försvarspolitiken, samhällets säkerhet och frågor om fred, frihet och demokrati,
- att tillsammans med myndigheter och organisationer verka för att dessa frågor förblir hela folkets angelägenhet.

Inga kommentarer: