onsdag, mars 04, 2009

al-Bashir ska arresteras

Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) förundersökningskammare har utfärdat en arresteringsorder gentemot Sudans president al-Bashir för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser i regionen Darfur. Än så länge finns bara uppgifter från domstolens presskonferens och det fullständiga beslutet är ännu inte tillgängligt. Åtminstone fyra saker är värda att kommentera.

Först och främst handlar det om att en arresteringsorder utfärdas mot en sittande president, som normalt är skyddade av immunitet. Detta förstärker den trend som skapats genom åtalet vid Haagtribunalen (ICTY) mot Milošević när denne fortfarande var president (åtalet utfärdades 22 maj 1999 och Milošević var president till 5 oktober 2000). Det finns nu en tydlig regel att immunitet inte erbjuder sittande statschefer skydd mot internationella domstolar.

För det andra, domstolen har inte låtit arresteringsordern omfatta folkmord. Det senare beslutet grundades på att förundersökningskammaren inte kunde konstatera att det fanns en skälig misstanke för att al-Bashir haft uppsåt att utrota en skyddad grupp. Det är ett krav som särskiljer folkmordsbrottet från andra brott. Jag uppfattade att en de tre domarna, Anita Ušacka, hade en avvikande mening och ville att arresteringsorden även skulle omfatta folkmord. Åklagaren ska överväga om han ska överklaga beslutet i detta hänseende.

ICC:s stadga är ett traktat som 108 stater ratificerat. Frågan är om stater som inte anslutit sig till stadgan är skyldiga att bistå med att arrestera al-Bashir. Svaret är ja eftersom ICC:s jurisdiktion över Darfursituationen initierades av FN:s säkerhetsråd genom resolution 1593(2005). I denna resolution fattar säkerhetsrådet ett bindande beslut under FN-stadgans kapitel VII där det framgår att en sådan skyldighet finns.

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,
1. Decides to refer the situation in Darfur since 1 July 2002 to the Prosecutor of the International Criminal Court;
2. Decides that the Government of Sudan and all other parties to the conflict in Darfur, shall cooperate fully with and provide any necessary assistance to the Court and the Prosecutor pursuant to this resolution and, while recognizing that States not party to the Rome Statute have no obligation under the Statute, urges all States and concerned regional and other international organizations to cooperate fully

För det fjärde. Det finns en oro att beslutet kan destabilisera Sudan, närliggande länder och öka konfliktnivån. På den internationella nivån är inte detta en fråga för ICC utan detta ansvar vilar på FN:s säkerhetsråd. Säkerhetsrådet kan besluta om att skärpa skyldigheten för FNs medlemsstater att samarbeta med domstolen eller enligt artikel 16 i domstolens stadga tillfälligt frysa domstolens förundersökning och åtal mot al-Bashir. Det senare skulle kunna aktualiseras om FNs säkerhetsråd anser att det gynnar internationell fred och säkerhet.

Har tidigare skrivit och intervjuats i SR om detta.

Media och bloggar
BBC, DN, SvD1, SvD2, Fredrik Malm

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det senare beslutet grundades på att förundersökningskammaren inte kunde konstatera att det fanns en skälig misstanke för att al-Bashir haft uppsåt att utrota en skyddad grupp. Det är ett krav som särskiljer folkmordsbrottet från andra brott.

Kan du förtydliga vad du syftar på här? Vad är "det" som särskiljer folkmord? Skulle inte krävas "skälig misstanke" om "uppsåt" för att ICC skall kunna utfärda en arresteringsorder avseende exempelvis brott mot förbudet mot anfallskrig?

Mark Klamberg sa...

För folkmord räcker inte att man haft avsikt att mörda människor som råkar tillhöra samma folkgrupp, man måste ha haft uppsåt att helt eller delvis förgöra just denna folkgrupp. Åklagaren måste ha bevisning att detta särskilda uppsåt finns. Det räcker inte att åklagaren har bevisning att den misstänkte haft uppsåt att mörda. Det var detta som saknades.

Hemlige sa...

Det är ju ändå mycket positivt att ICC (om än endast efter resolution av FN:s säkerhetsråd) även kan utfärda arresteringsorder för personer från skrukstater som inte anslutit sig till ICC. Nu finns det i alla fall hopp om att t ex Ehud Olmert kan lagfaras.

profanum_vulgus sa...

Hemlige:
Nej det finns inget hopp om att någon krigsförbrytare från något land bland säkerhetsrådets obligatoriska medlemmar eller något land allierat med dessa skulle dömas eller åtalas av ICC.
ICC har blivit ett slag i luften och kommer troligen bara öka motsättningarna och konflikterna i världen.