torsdag, mars 19, 2009

Tysk domstol: Trafikdatalagring strider mot Europakonventionen

Uppdatering 1. I nedanstående inlägg har jag utgått från ett pressmeddelande på engelska. I kommentatorsfältet framgår det att detta pressmeddelande kan behöva kompletteras med mer information. Den tyska originaltexten anger att domstolen i Wiesbaden begärt ett förhandsbesked från EG-domstolen. Nu har jag varit i kontakt med AK Vorrat som står bakom pressmeddelandet. Det verkar som huvudfrågan i målet rörde något annat än datalagringsdirektivet, nämligen publicering på internet av vem som mottar jordbruksstöd.

Uppdatering 2. Jenku har på sin blogg Sidvind mycket förtjänstfullt översatt delar av domen. Där framgår det att domen framförallt rör jordbruksstöd. Mitt intryck är att vi ska vara försiktiga med att dra några större växlar av denna dom. Christoffer Kullenberg ger uttryck för samma uppfattning.

Ursprungligt inlägg
Via ett pressmeddelande fick jag information om att förvaltningsdomstolen i Wiesbaden, Tyskland, förklarat att EUs trafikdatalagringsdirektiv strider mot artikel 8 i Europakonventionen.

Det är vad jag vet, den första domstolen som prövat trafikdatalagringsdirektivets förenlighet med Europakonventionen. Här kan man tillägga två saker.

1) EG-domstolen har förvisso i en dom den 10 februari 2009 godtagit att trafikdatalagringsdirektivet är antaget på korrekt laglig grund, men inte om direktivet är förenligt med Europakonventionens skydd för familjeliv, privatliv, hem och korrespondens (artikel 8).

2) Det finns ett mål vid Tysklands författningsdomstol som ska ta upp direktivets förenlighet med Europakonventionen. Domstolen har i ett intermistiskt beslut (tillfälligt beslut tills vidare) begränsat tyska myndigheters tillgång till den sparade informationen. Den har dock inte i ett slutligt beslut eller dom prövat saken, så som förvaltningsdomstolen i Wiesbaden gjort.

7 kommentarer:

jenku sa...

Nja, det är inte så jag tolkar vad som står i det tyska domstolsdokumentet som länkas till faktiskt.

"Das Verfahren wird ausgesetzt.

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:"

Det innebär att forhandlingen ajournerats och man ber EG-domstolen om svar i ett antal frågor som jag inte vågar ge mig in i vad det innebär. Någon som både är jurist och kan tyska kanske kan ge sig på det.
Skulle domstolsutslaget verkligen innebära att man ansett datalagringsdirektivet olagligt skulle det nog gett lite mer genomslag i tysk media (som jag försöker följa...).

Mark Klamberg sa...

Tack Jenku,
Bra att du kan tyska, jag gick på det engelska referatet.

Om någon kan översätta fler delar av domstolsutslaget så vore jag tacksam.

jenku sa...

Själva domstolsdokumentet är skitlångt, men jag ska göra ett försök att snabböversätta i alla fall en del. Ger det en timme får se hur långt jag kommer.

jenku sa...

Det blev en timme 17. Resultatet finns nu på min blogg.

http://sidvind.blogspot.com/2009/03/delvis-oversattning-av-det-tyska.html

Anonym sa...

Mark, det är inget fel på översättningen. Men det riktigt intressanta tycker jag att du missat, nämligen referensen till Marper v. UK (från AKVDS wiki):

15. Der nach Art. 8 ERMK zu wahrende Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist durch die Richtlinie 2006/24/EG nicht gewahrt, weshalb sie ungültig ist (zum engen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz siehe zuletzt Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Urteil vom 04.12.2008, Az. 30562/04 und 30566/04, Rdnr. 103 ff.).

30562/04 och 30566/04 är Marper v. UK. (punkt 103 alltså)

Mark Klamberg sa...

Erik,
Tack för upplysningen om Marper v. UK! Du har tidigare tipsat mig om fallet och det är möjligt att fallet är början på en vändning vad avser integritet.

Till domen från Wiesbaden. AKVDS är väldigt duktiga, men vi måste hamna rätt i vår beskrivning av avgörandet. Jag var i kontakt med AKVD och återger här en del av korrespondensen. Jag tycker vi ska vara försiktiga med att dra slutsatser innan vi vet mera.

Mark:
When I posted the information on my blog my German speaking readers reacted. According to them, the court in Wiesbaden did not declare that "Data retention is invalid".

AKVDS:
That is correct, the court does not have the power to do so anyway. But the "invalid" statement was part of the published reasoning for the court's decision.
...
The Court asked the EuCJ for a substantial decision if the DR directive is compatible with the ECHR. Not clear if the EuCJ will take this up, though, because this was just a side-track. The main case was about the legality of publishing recipients of agrarian funds money on the internet - which the court also asked the EuCJ to check against the ECHR.

But we have also asked the German Constitutional Court in our class action against the German DR law to submit the case to the EuCJ for a substantial ruling on the compatibility of the directive with the ECHR, so we are confident it will end up there sooner or later.

Anonym sa...

Håller verkligen med om att vi ska vara försiktiga med att dra slutsatser innan vi vet mera. Jag tycker inte att Kullenberg var försiktig när han påstod att översättningen "är direkt felaktig".

När du skrev till AKVDS "According to them, the court in Wiesbaden did not declare that "Data retention is invalid"." var inte du heller särskilt försiktig.

Jenku skriver här i dina kommentarer: Skulle domstolsutslaget verkligen innebära att man ansett datalagringsdirektivet olagligt skulle det nog gett lite mer genomslag i tysk media (som jag försöker följa...).

På sin egen(?) blogg skriver jenku: Visst anser domstolen att direktivet är ogiltigt.

Ni har båda missat Marperreferensen. Och ni har båda inte fattat vilken kompetens domstolen i Wiesbaden har.

Förrn nu då, när undertecknad korrekturläst.