måndag, maj 25, 2009

EU-kommissionen har stämt Sverige

Via Erik Josefsson fick jag veta att EU-kommissionen har stämt Sverige för att vi inte genomfört datalagringsdirektivet. Jag misstänker att det är ett "chicken race" där varken EU-kommissionen eller den svenska regeringen vill framstå som att just de är ansvariga för att direktivet genomförs.

Lite oroväckande är att de ansvariga politikerna inte verkar veta vad de röstat för. Socialdemokraterna som drev igenom direktivet i EU verkar tro att uppgifterna som anger vem vi kommunicer med endast får utlämnas till polisen för att utreda brott som kan ge fängelse i minst 24 månader och att det krävs skälig misstanke om brott för att uppgifterna ska lämnas ut (sid. 10-11 i SAPs integritetsrapport).

EU-direktivet rör endast lagring, villkoren för utlämning av uppgifter finns redan i svensk lag. Det finns två kanaler för utlämning av trafikuppgifter vilket kan förvirra. Uppgifterna kan lämnas ut enligt rättegångsbalken för brott som kan ge fängelse i minst 6 månader. För att få uppgifter enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) behövs ingen skäligen misstänkt person eller domstolsbeslut. Se en redogörelse av detta i Trafikuppgiftsutredningen, sid. 222-223). Där står bl.a. följande.

Våra förslag om lagringsskyldigheten påverkar inte förutsättningarna för de brottsbekämpande myndigheterna att få trafikuppgifter från leverantörerna med stöd av rättegångsbalken och lagen om elektronisk kommunikation såsom de bestämmelserna är utformade i dagsläget.
Polismetodutredningen föreslår inga substantiella förändringar i detta hänseende. Gränsen på 24 månader finns i LEK, polismetodutredningens förslag om inhämtning för underrättelseändamål och när det saknas en skäligen misstänkt person, men möjligheterna att få uppgifter för brott som kan ge fängelse i minst 6 månader finns enligt rättegångsbalken och ingen förändring om detta föreslås. Rättegångsbalkens bestämmelse är i sig inte orimlig, men det är bra om politikerna håller koll på regelverket.

Teledatalagringen infördes under förevändningen att terrorism måste förhindras. Sanningen är snarare att de lagrade uppgifterna kommer användas för annan, mer vanligt förekommande brottslighet. Det är kanske dags för politikerna att erkänna och stå för det. Om det i framtiden även kommer att omfatta bötesbrottslighet som fildelning återstår att se.

Bloggar
Bloggen Bent, Johan Linander, Hulthin

4 kommentarer:

Per Starbäck sa...

Kan det även vara så att regeringen har segat med det på sistone med tanke om att det är bättre att ta det när EU-valet är över, eftersom det inte gärna kan göra annat än generera negativa reaktioner?

Jens O sa...

Sverige har en förklaring, med tydliga hänvisningar till EU-valet.

"The issue of data retention is politically sensitive in SE because of its implications on the protection of privacy."Beslutet måste skjutas upp till efter valet, som inte får störas av politiskt känsliga frågor.

Anonym sa...

Jag tycker gott att du kunde ha citerat även Eriks förslag till åtgärd, vilket faktiskt är långt viktiga än att träta om fel det är. Så jag tar mig friheten:

Sweden finds that the blanket and indiscriminate nature of the powers of retention of telephone calls made and received, emails sent and received and web sites visited, as well as location data, of persons suspected but not convicted of offences, as mandated by the data retention directive, fails to strike a fair balance between the competing public and private interests, and that a Member State will overstep any acceptable margin of appreciation in this regard when implementing it. Accordingly, such retention constitutes a disproportionate interference with citizens' right to respect for private life and could not be regarded as necessary in a democratic society. We ask the Court to unanimously conclude that implementation of the data retention directive would violate Article 8, in accordance with the principles confirmed in the Marper case.- Prost

Hans J sa...

@Jens O:

Helt otroligt:

"Beslutet måste skjutas upp till efter valet, som inte får störas av politiskt känsliga frågor."

Jag tycker att tolkningen är korrekt men man undrar ju försynt om de inte helst hade sett att valet kunnat avgöras helt utan politiska inslag... Det görs ju allvarliga försök att mest diskutera inrikespolitiska frågor så att man slipper EU-frågor.