tisdag, maj 05, 2009

Övervakning i Storbritannien

DN och SvD rapporterar om ett topphemligt internetprojekt i Storbritannien som bedrivs av FRAs brittiska motsvarighet GCHQ. Saken är den att en tidigare version av GCHQs övervakning redan blivit underkänd av Europadomstolen i målet Liberty m.fl. mot UK (1 juli 2008). Den brittiska lagstiftningen är numera uppdaterad. I SvDs artikel står följande.

Förra veckan tvingades den brittiska inrikesministern Jacqui Smith backa från planerna på att införa en central statlig databas för all information om vem som ringt vem, när och hur.

Precis som i Sverige, där datalagringsdirektivet ska införas senare i år, vill nu den brittiska regeringen istället att internet- och telefonoperatörerna själva sparar uppgifterna i egna databaser.
SvD måste ha missat vad FRA håller på med och som riksdagen sagt ja till. Skandal i Storbritannien, bortglömt i Sverige. SVT Rapport avslöjade den 16 juni 2008 följande.

Trots att FRA säger sig vara inriktat på spaning mot utländska hot kan Rapport nu visa att även svensk kommunikation under lång tid fångats in och lagrats av underrättelseorganisationen.

Svenskarnas telefonsamtal och datakontakter har enligt Rapports källor samlats in och lagrats i runt tio år.

Informationen lagras i trafikdatabasen Titan och gäller information om vem som talat med vem, inte innehållet.

En version på hemsidan
FRA har hela tiden velat ge sken av att man inte sparar några större informationsmängder. Sedan förra våren berättar FRA för allmänheten på sin hemsida hur arbetet går till.

Bland annat skriver FRA att "den tillgängliga kommunikationen filtreras i realtid, vilket innebär att den absoluta merparten av trafiken aldrig lagras."

Annan bild i hemligt dokument
Men en FRA-anställd har i ett hemligt internt dokument frågat cheferna varför det står så på webben - man arbetar ju visst på det viset. Man lagrar ju och inte bara lite. Enligt den anställde lagras "stora mängder information som sedan söks igenom."

Vad den anställde frågar om, och som FRA inte säger i klartext, är att FRA fångar in och sparar omfattande mängder trafikdata om vem som kontaktar vem, när, var och hur via fasta telefoner, mobiler, sms, mejl, datorer med IP-nummer och så vidare.

Fiskar med stor håv
FRA har framhållit utåt att man jobbar med precisa, exakta sökbegrepp för att få tag i utländsk trafik. Men enligt Rapports källor handlar det om en generell massinhämtning av trafikdata. där både svenska och utländska medborgares trafikdata samlas in i en bred håv.

Under riksdagsdebatten den 17 juni 2008 var det bara två riksdagsledamoter som tog upp saken, Mehmet Kaplan (mp) och Lage Rahm (mp), anförande 192 och 194. Annie Johansson talade vagt i anförande 189 om att utreda FRAs tidigare verksamhet men någon utredning kommer inte att genomföras, det har Tolgfors förklarat i en senare riksdagsdebatt. I övrigt var riksdagsmajoriteten tyst.

Jag har i Expressen beskrivit hur riksdagen den 18 juni 2008 efter SVT Rapports inslag gett sitt lagstöd för inhämtning och lagring av trafikdata i massiva mängder utan att först diskutera saken. Än så länge har diskussionen i media nästan bara handlat om att FRA inhämtar innehåll i mail och telefonsamtal, en verksamhet som FRA beskriver som mycket begränsad och fokuserad. Det som journalisterna måste förstå att i Sverige kommer trafikuppgifter beträffande vanliga svenskars kommunikation sparas i massiv omfattning både hos 1) operatörerna och 2) i FRAs centrala databas. Det senare är redan beslutat av Sveriges Riksdag, men jag undrar när samma församling avser att mer ingående diskutera saken?

Jag vet inte om britterna vet vilka svepande befogenheter brittiska myndigheter redan har i detta avseende. Läs artikel 22(2) i RIPA, den brittiska motsvarigheten till signalspaningslagen.

22. Obtaining and disclosing communications data.— (1) This section applies where a person designated for the purposes of this Chapter believes that it is necessary on grounds falling within subsection (2) to obtain any communications data.

(2) It is necessary on grounds falling within this subsection to obtain communications data if it is necessary—
(a) in the interests of national security;
(b) for the purpose of preventing or detecting crime or of preventing disorder;
(c) in the interests of the economic well-being of the United Kingdom;
(d) in the interests of public safety;
(e) for the purpose of protecting public health;
(f) for the purpose of assessing or collecting any tax, duty, levy or other imposition, contribution or charge payable to a government department;
(g) for the purpose, in an emergency, of preventing death or injury or any damage to a person’s physical or mental health, or of mitigating any injury or damage to a person’s physical or mental health; or
(h) for any purpose (not falling within paragraphs (a) to (g)) which is specified for the purposes of this subsection by an order made by the Secretary of State.

Här finns min tidigare kommentarer om GCHQ.

Bloggar
Attila, Svensson, Neutral Good, Nils Holmlöv, Farmorgun, Satmaran

2 kommentarer:

Dennis Nilsson sa...

SvD, DN med flera inom den numera obefintliga "tredje stsmakten" känner till att det inte är säkert att kasta sten i glashus...

Bo Bengtsson sa...

Betr övervakning i Sverige.
Gunnar Andrén(FP-Liberalerna) anser
att vår nu gällande FRA-lag är den bästa i hela världen.
Så sitt nu lugna i båten och gilla läget.