måndag, juni 22, 2009

Västerländska övervakningssystem i diktaturer

Via Björn Pederserns blogg hittade jag en artikel i Wall Street Journal. Där framgår det att Siemens och Nokia byggt upp det system som den iranska regeringen använder för att kontrollera all elekronisk kommunikation i Iran samt blockera en del av trafiken. Jag uppmärksammade Siemens medverkan i utbyggnaden av sådana övervakningssystem redan i oktober 2008. Computer Sweden rapporterade då att Siemens sålt ett system till 60 länder i Europa och Asien med vilket det är

möjligt att registrera aktiviteter från en mängd håll, bland annat telefonkommunikation, mejl, internetaktivitet, banköverföringar och försäkringsärenden.
Systemet bygger på

avancerad mjukvara för bland annat mönsterigenkänning.
För de som läser denna blogg är mönsterigenkänning inget nytt, det är precis hur jag beskrivit FRAs verksamhet. Det handlar om att registrera människors kommunikationsvanor i massiv omfattning. Nu påstår jag inte att Sverige är Iran, men det är bra att veta vad FRA håller på med, även om det sker i mer legitima syften. Det är än viktigare att diskutera vilken roll Siemens och Nokia har.

Detta gäller inte bara utrustning utan även utbildning. I september 2008 skrev jag om Dagens Industris artikel som avslöjade att Sverige skrivit avtal med Saudiarabien om signalspaningsutrustning och utbildning. Det är inte bra alls.

Media och bloggar
SvD, DN1, DN2, Esbati, Det Progressiva USA, Intensifier

19 kommentarer:

Gun Svensson sa...

Min mamma brukade säga att den ena korpen hackar inte ögonen ur den andra och med detta menade hon att de med likartade intressen håller ihop. Säkerhetstjänster i alla länder förenen eder mot folkuppror av alla de slag. Av detta följer att Göran Perssons uttalande om Kina var en Freudiansk felsägning inget annat.

Anonym sa...

Även Copyriot berörde ämnet igår: http://copyriot.se/2009/06/21/iran-uppfoljning/ (genom en länk till en gammal postning, http://copyriot.wordpress.com/2006/08/15/ericsson-hjalper-ahmadinejad/)

Tryckfelsnisse sa...

Det var väl september 2008?

Tom sa...

Är det ens överraskande att detta händer? Trenden på internet har ju knappast varit för bevarande av friheter, och dylika övervakningssystemen säljs vad jag vet med nöje av diverse firmor i västvärlden till alla möjliga stater. Yahoo, Microsoft och "do no evil" Google hjälper även de diktaturer utan att blinka, om än på en annan nivå.

Såvitt märks via nyheterna verkar snarast Irans övervakningssystem mindre kraftfullt än t.ex. Sveriges. De klarar ju inte ens av att blockera twitter, flickr, facebook eller youtube.

Anonym sa...

Host, harkel, hörrödu! Det finns inga "legitima syften" med stater som tilltvingar sig medborgarnas privata kommunikation, vilket FRA-lagen innebär. Det är illegitimt från rad ett!

/Kluris

Mark Klamberg sa...

Kluris,
Apropå legitima ändamål och medel.

Jag tycker det är en viss skillnad om FRA sammanställer rapporter om Ryssland mot att de skulle rapportera till polisen vilka demonstrationer och aktioner som den svenska rödgröna oppositionen planerar. Sen kan man tycka att dessa legitima ändamål (spaning mot Ryssland) inte kan motivera medlen (tillgång till all gränsöverskridande kommunikation). Tycker du att man ska placera FRA på samma nivå som Irans säkerhetstjänst?

Jag är medveten om att sådana frågor ställer till det för FRA-kritiker och låt mig ta ett annat exempel - PKU-registret. Jag tror de flesta accepterar existensen av PKU-registret så länge som det enbart används för forskning, men inte för andra ändamål. Alltså, ändamålet för registrering och hur det används spelar roll.

I FRA-frågan handlar det om att väga de goda ändamål man vill uppnå mot kostnader genom att post- och telehemligheten kränks. I början av FRA-debatten var både ändamål och kostnader okända, vi visste inte vad som låg i vågskålarna. Problemet med FRA-lagen är att regeringen fortfarande inte vill berätta vad som ligger i vågskålen för kostnader. Jag tänker på omfattningen av kommunikation som görs tillgänglig för FRA, den massiva mängd uppgifter om vanlig "oskyldig" kommunikation som lagras av FRA och byts med andra länder. Först när dessa fakta ligger på bordet kan riksdagen ta ställning och då skulle jag enklare kunna acceptera att man inför dylika övervakningsförslag.

Mycket av FRA-debatten har ju faktiskt handlat om att vi kritiker inte upplever att riksdagsledamöterna vet vad de beslutat om.

Anaïs sa...

Det är inte förvånande: väst har alltid försett diktaturer med vapen, för kontroll av den egna befolkningen eller för krig mot grannstater och andra kunder. Dessa företag är digitala vapenhandlare.

Perty sa...

Sen kan man fråga sig...

Om företag som säljer teknik ska kunna vara "ansvarig" för hur den används...

Som en kommentator på slashdot säger:
"Seriously, Why blame the technology ? I mean don't we use the same argument when defending bittorrent?

It's not the technology it's the people who put it to use."

Björn sa...

@perty
Självklart kan man ifrågasätta teknologi i händerna på diktaturer. I annan fall kan man ju få för sig att det är okay att sälja kärnvapen till Iran. För "it's not the nuclear bomb, it's how you use the nuclear bomb".

Gun Svensson sa...

@björn, @perty: Tekniken som sådan är varken ond eller god, utan kan användas i både onda och goda avsikter. Vad som triggar igång våra sämsta sidor vet vi nog litet till mans, men hur det kommer sig att våra makthavare utgår från att en majoritet av folket vill dem illa - det är för mig ett mysterium.

Anonym sa...

Det hjälper inte med att ta till Iran som någon sorts stigmatiserande halmgubbe, faktum kvarstår. FRA-lagen innebär att staten tilltvingar sig privat kommunikation helt utan konkret brottsmisstanke! Någon Ryss eller Muslim-skräck hör inte hit. Detta innebär faktiskt att den svenska staten sänker FRAs legitimitet till samma nivå som SAVAK, troligtvis har inte ens SAVAK de resurser FRA får genom FRA-lagen. Det funkar liksom inte att gnälla på andra när man inte håller sopat framför egen dörr.

/Kluris

Anonym sa...

Mer host och harkel. Du säger nu i princip att det är helt okej att kränka ett helt lands befolkning bara det är billigt. Vem fan har köpt dig?

/Kluris

Mark Klamberg sa...

Kluris,
Jag skrev att det är en skillnad mellan övervakningens karaktär i Sverige och Iran, det vidhåller jag.

Självklart är "kostnaden" mätt i intrång av vår post- och telehemlighet stor även med FRA-lagen. Jag anser att det största problemet i FRA-debatten är att regeringen mörkar de delar som drabbar vanliga privatpersoner. Då blir det omöjligt att väga fördelar mot kostnader.

Hans J sa...

För några år sedan var export från USA av krypteringsprogram att jämföra med vapenexport. Phil Zimmermann som skapade stark kryptering för gemene man ansåg att möjlighet till stark kryptering var så viktig för individer och politiska organisationer i till exempel Kina, dåvarande Sovjetunionen att han kringgick exportförbuder av program genom att låta trycka ett exemplar av källkoden till PGP i bokform. Denna bok kunde han exportera till Norge där man sprätte upp boken och skannade in texten för att senare kompilera denna kod. På så sätt lyckades han i praktiken ändå exportera programmet.

http://philzimmermann.com/EN/background/index.html

Mjukvara kan alltså ha likadana egenskaper som vapen, åtminstone ansåg USAs regering det.

På samma sätt förhåller det sig naturligtvis med avlyssningsutrustning och programvara för registrering av individer och underättelseanalys. Ja, vad som helst kan i praktiken användas som vapen.

När man laddar ned en hel del programvara från USA så förbinder man sig genom att godta villkor vid nedladdningen att inte vidareförmedla dessa program till stater som Nordkorea, Iran, Libyen osv... Vilka länder som är i onåd varierar med tiden. Detta för att programmen kan hjälpa dessa stater att bygga upp styrka och infrastruktur.

Jag förstår inte på vad sätt övervakningssystem från Nokia/Siemens skulle utgöra ett undantag. Jag kan bara gissa att pengarna styr och om det är tillräckligt mycket pengar inblandade så pyser moralen all världens väg. Vissa stater som USA och även England, Tyskland, Frankrike och andra anser sig ha monopol på vad som kan och får exporteras. Det finns exempel på förbud som plötsligt överges då det gynnar den egna staten. Ett närliggande exempel är de gigantiska byggprojekt för "återuppbyggnad" av Irak som huvudsakligen gick till amerikanska företag. 8 sekunder tidigare hade all investeringsverksamhet och infrastrukturbyggnation i Irak varit bannlyst.

Det handlar i allt väsentligt om en oerhörd dubbelmoral. Å ena sidan fördömer vi Iran, å andra så säljer vi precis allt de vill ha av avlyssnings- och övervakningsutrustning.

Anonym sa...

Lägga av med dimridåerna, det är absolut ingen som mörkat med att kablarna skall kopplas in. Det är i detta som staten tilltvingar sig privat kommunikation utan brottsmisstanke.

Återigen, vem har köpt dig och vad betalade de?

/Kluris

Mark Klamberg sa...

Kluris,
Läs på regeringens hemsida. De skriver följande på sidan "Frågor och svar om signalspaning".

"Fråga: Kommer FRA ha tillgång till all trafik som passerar Sveriges gräns?

Svar: Nej. FRA kommer bara att få tillgång till trafiken i de signalbärare som domstolen har gett sitt tillstånd till. Det innebär en avsevärd skillnad jämfört med tidigare då FRA skulle få tillgång till all trafik som förs över Sveriges gräns. En signalbärare är detsamma som en fiberkärna i en optisk kabel. Det finns hundratals sådana signalbärare som innehåller trafik som passerar Sveriges gräns, men FRA kommer alltså bara att få tillgång till de som omfattas av tillstånd."

Det står inget om att 1) PTS i sitt remissvar påpekade att FRA behöver tillgång till samtliga signalbärare för att kunna utföra sin verksamhet, 2) en signalbärare för tvåvägskommunikation motsvarar bredband för 1,6 miljoner hushåll och 3) att regeringen avstått från att bemöta dessa uppgifter.

Här får du ytterligare ett lugnande besked på regeringens hemsida.

Fråga: "Kan jag som individ ändå bli föremål för signalspaning?"

Svar: "Lagen är tydlig på att tillstånd inte får lämnas för signalspaning som endast avser en viss person. Inhämtningen måste avse utländska förhållanden av intresse för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik eller som utgör yttre hot. Dessutom finns det i lagen preciserat åtta ändamål för vilka signalspaning får bedrivas. FRA får bara tillgång till signalbärare som innehåller sådan trafik som är relevant för de ändamål som anges i lagen. Det finns tydliga kontrollmekanismer och funktioner för att se till att lagen följs."

Tycker du fortfarande att ingenting mörkas? Jag tror att den vanliga medborgaren nu tror att FRA (och staten) endast tilltvingar sig kommunikation som kan kopplas till yttre hot och att deras privata kommunikation är helt fredad. Det gör det svårare att diskutera frågan på ett vettigt sätt, vilket jag beklagar.

Anonym sa...

Inget i det du skrev nu förändrar det "Kluris" skrev ett enda dugg. Det är fortfarande så att FRA-lagen innebär att staten tilltvingar sig privat kommunikation utan konkret brottsmisstanke. De kunde lika gärna helt godtyckligt börja bryta sig in i folks bostäder, steget dit är troligtvis inte heller särskilt långt nu när principen är bruten.

Att hålla på med att analysera deras lögner och svepskäl är bara att grotta ner sig och tappa fokus. Faktum kvarstår, tvånget på operatörerna att tillgänggöra privat kommunikation till de där "samverkanspunkterna" har en innebörd man inte kommer ifrån hur man än vrider och vänder på det. Redan nyspråket med att benämna punkterna "samverkan" är ju fullständigt hårresande och strider mot allt vad rättsprinciper heter. Att kalla sånt för samverkan är snarare något vi hade förväntat oss från forna östblocket.

-William T.

Mark Klamberg sa...

William T,
Jag har inga invändningar mot vad Kluris och du påpekar, att staten genom "FRA-lagen" tilltvingar sig privat kommunikation utan konkret brottsmisstanke. Ett problem är att regeringen förnekar det.

Jonas sa...

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1197562/MI6-chief-blows-cover-wifes-Facebook-account-reveals-family-holidays-showbiz-friends-links-David-Irving.html

Nu är väl den här tråden lite gammal, men jag hittade den här lite relaterade och himla festliga artikeln pa Fark.

Nye chefen på mi6 har en fru som postar hela hans liv på Facebook. Allt avslöjas av en blaska som helt enkelt kollar in sidan.

Observera att det alltså sker i det extremt övervakningsvänliga UK, där varje SMS kollas.

Vilken nytta gör de här overvakningssystemen önskade egentligen?