måndag, juni 29, 2009

Polisen och signalspaning

Imorgon den 30 juli kl. 08.00-09.00 i Almedalen håller polisförbundet ett seminarium under rubriken "Ska Polisen ha tillgång till signalspaning?

Frågetecken kring samband mellan FRA och polisen
Under FRA-debatten uppstod frågetecken under vilka omständigheter polisen och SÄPO kunde använda FRAs signalspaning. Förre försvarsministen Mikael Odenberg skrev följande på DN Debatt.

En viktig poäng är tvärt om att den nya lagstiftningen uttryckligen förbjuder försvarets underrättelseverksamhet att någonsin befatta sig med polisens och andra myndigheters brottsbekämpande verksamhet.
DN skrev följande i en intervju med statsministern Fredrik Reinfeldt.

Han underströk att FRA är en civil myndighet, någon som enligt honom "går tillbaka till Per-Albin Hanssons dagar". Att låta militär, polis och åklagare blanda sig i verksamheten vore därför fel. Fredrik Reinfeldt pratade om att bygga upp en "integritetsmur", som klargör att brottsbekämpning är polisens sak. FRA ska bara spana mot yttre hot.
- Då blir rågången klar mellan myndigheterna, sade statsministern.
Samtidigt medförde den antagna lagstiftningen att FRA kunde signalspana för polisens räkning vilket gjorde debatten ganska förvirrad.

Ej genomförd uppgörelse
För att tillfredsställa de interna kritikerna i alliansen innebar uppgörelsen den 25 september 2008 att möjligheten för polisen och SÄPO att ge uppdrag till FRA skulle upphöra. Denna ändring är dock inte införd varför lagstiftningen fortfarande tillåter FRA att spana för polisen. Som exempel kan nämnas att Expressen i juni 2009 rapporterade att FRA bidragit att genom spaning lösa upp ett kidnappningsfall med förgreningar till Sverige. Detta är enligt min mening helt i enlighet med lagstiftningen, men jag vet inte hur det väl det passar med Odenbergs och Reinfeldts besked ovan.

Att backa från en uppgörelse innan den är genomförd
FRA-förespråkarna i alliansen var inte nöjda med överenskommelsen från den 25 september 2008, vilket gjorde att regeringen tillsatte Anders Eriksson som skulle utreda "Underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov". Eriksson ska redovisa sitt förslag senast den 30 juni 2009, dvs imorgon. Polisförbundet håller ett seminarium om signalspaning imorgon i Almedalen, förmodligen kommer förslaget att presentas då. Annie Johansson, riksdagsledamot (C), Alice Åström, riksdagsledamot (V) och Jan Karlsen, Polisförbundets ordförande ska delta. Frågan kan även att komma diskuteras på ett seminarium arrangerat av Folk och Försvar.

Tyvärr är jag inte i Almedalen så jag skulle uppskatta om någon kan rapportera från nämnda seminarium.

Omfattningen av polisens signalspaning
Jag skulle vilja att någon frågade om de uppgifter som NyTeknik rapporterade om i april.

Vid sidan av FRA kan polisen få egna befogenheter att signalspana. Det betyder att såväl Säpo som den öppna polisen kan få tillgång till rådata från signalspaning gällande utländska förhållanden.

Att polisen får råmaterial skulle, enligt uppgift, vara detsamma som att polisen får del av stora mängder extremt hemlig information, exempelvis om hur underrättelserna har inhämtats och från vem.

– I de flesta länder kan polisen få del av bearbetad underrättelseinformation och sammanställningar i form av rapporter, men att de själva skulle få signalspana är unikt i världen, säger en bedömare.

Frågan är alltså om SÄPO och polisen kommer att få tillgång till uppgifter om stora delar eller hela kommunikationsflödet. Idag har polisen och SÄPO betydligt mer begränsad tillgång. Av 9 § förordning 2007:261 framgår att polisen endast har tillgång till FRAs databas för underättelserapporter (rapportdatabasen) vilket är betydligt mer begränsat än tillgång till FRAs råmaterial. I 2 § av förordning 2007:261 kan man läsa om FRAs databas för rådata (tidigare benämnd som källdatabasen). I förarbetena står följande (sidan 32).

Källdatabasen är den primära databasen för lagring av den information som Försvarets radioanstalt hämtar in i sin försvarsunderrättelseverksamhet. ... Inhämtning genom signalspaning kan ske utan urval, vilket innebär att databasen tillförs stora mängder obearbetad information. Källdatabasen är då en "spegling" av förekommande signaler. ... Källdatabasen är en omfattande databas. ... Källdatabasen innehåller, om än till mindre del, personuppgifter som kan eftersökas, t.ex. namn på personer, adresser eller personnummer. I sakens natur ligger att även personuppgifter som rör politiska åsikter, etniskt ursprung och andra känsliga personuppgifter kan förekomma.
SVT Rapport har ju rapporterat att FRA sysslar med "generell massinhämtning trafikdata, där både svenska och utländska medborgares trafikdata samlas in i en bred håv". Detta lagras enligt SVTs uppgifter i FRAs trafikdatabas "Titan", osäkert om detta avser källdatabasen eller en annan databas. I FRAs interna dokument diskuteras omfattningen av verksamheten i termer av "all tillgänglig kommunikation". Polisen vill säkert ha direkttillgång till "Titan" för att lättare kunna kartlägga misstänkta brottslingars kommunikation, men jag vet inte om det är så bra. Desto fler som har tillgång till en databas, desto större risk för missbruk och att uppgifter hamnar på villovägar. Allt detta vore bra om någon, gärna en journalist, frågar om.

Vad tycker oppositionen?
Det blir även intressant att ta del av den rödgröna oppositionens inställning. Den 16 juni 2009 skrev oppositionen följande i en motion.

En annan allvarlig svaghet i den nya lagstiftningen är begränsningen av vilka myndigheter som får inrikta signalspaning. Det framgår inte heller hur myndigheter med strategiska uppgifter kan få information rapporterad till sig. Därmed riskerar myndigheter att stängas av från viktig information utan några uppenbara integritetsvinster.
Innebär det att oppositionen anser att frågan om polisens tillgång till signalspaning är irrelevant för den personliga integriteten? Det skulle vara en märklig inställning.

Uppdatering 1. Nu har jag efter lite efterforskning fått reda på att Anders Eriksson fått förlängning och hans förslag presenteras först i slutet av juli.

Uppdatering 2. DN har i sin artikel om norsk datalagring länkat till detta inlägg. Det är positivt att traditionella media som DN för första gången på länge tar upp FRAs trafikdatalagring. Läs även vad norska Aftenposten skriver.

Uppdatering 3. HAX skriver om samma sak. Efter att Polisförbundets seminarium är genomfört rapporterar SvD att SÄPO ska få signalspana. Rickard Olson på Webhackande har skrivit ett utmärkt referat. Se även Folkpartiet i Nacka. SvD har tidigare rapporterat att de politiska ungdomsförbunden vill riva upp FRA-lagen.

6 kommentarer:

Hans J sa...

Och...

Det handlar om AVLYSSNING och inte någon "signal"-spaning...

Mark Klamberg sa...

Hans J,
Jag menar att FRA håller på med mera än avlyssning så om jag måste byta ut signalspaning mot ett annat ord skulle det vara elektronisk övervakning.

Hans J sa...

Mark,

"elektronisk övervakning" - du föreslog det. Jag slår till och köper hela lagret!

Kan du nu få gamlingarna i ditt parti att förstå vad det handlar om så kanske det kan få finnas kvar ett Folkparti även i framtiden. De verkar ha någon typ av taktisk bedömning som jag inte förstår. Menar de verkligen att de arbetar för det svenska folkets bästa?

Olof Bjarnason sa...

Jag har i min (pågående) dialog föreslagit termerna "avläsning" och/eller "paketinspektion" för att undvika det laddade ordet "avlyssning".

Olof Bjarnason sa...

Den pågående dialogen är alltså mellan mig och Staffan Danielsson (c): Länk.

Hans J sa...

@Olof Bjarnason:

Gärna dina förslag också. Jag är inte ute efter ett överdrivet laddat ord men jag upplever att användningen av ordet "signalspaning" är ett snyltande på ett värde som tillkommer någonting helt annat. Ungefär som att man kallar "massmord" för "etnisk rensning" eller ett anfallskrig för "polisiär insats". Genom användandet av ordet "signalspaning" förstör man också den i många stycken historiska betydelsen av detta ord.

Signalspaning ska finnas kvar i den mån den är relevant men "avläsning", "paketinspektion" (vilket är avlyssning så fort det handlar om överfört ljud), "elektronisk övervakning" (som kan vara betydligt mer än den inspektion du menar) eller "avlyssning" som åtminstone för mig "känns" som mer adekvat beteckning av företeelsen, ska vi inte ha i utbredd allmän form!