lördag, september 26, 2009

Oppositionen avstår från de svåra frågorna

Rick Falkvinge har efter ett inlägg hos HAX uppmärksammat att även om det blir en majoritet som röstar ja till de rödgrönas motion FÖ7 (16 juni 2009) med anledning av prop. 2008/09:201 "Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning" så kommer lagstiftningen inte nödvändigtvis att rivas upp. Detta skiljer sig från socialdemokraternas och miljöpartiets tidigare motion FÖ269 som lades den 6 oktober 2008 som specifikt anger att lagstiftningen ska upphävas. Varför socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet ändrat yrkandet får de själva förklara.

Det kan även konstateras att de två motionerna skiljer sig åt i fler hänseenden. I den ursprungliga motionen FÖ269 tar oppositionen upp frågan om FRAs massiva lagring av trafikdata och den oklara definitionen av de "trafikstråk" som FRA ska få tillgång till. Det nämner man inte i motion FÖ7.

Eftersom jag tycker att FRAs omfattande trafikdatalagring är problematisk undrar jag varför oppositionen släppt denna fråga. Avser oppositionen att mörka och ducka för de svåra frågorna på samma sätt som regeringen gör? Då är det ingen större poäng att kräva att lagen ska rivas upp och att en parlamentarisk utredning tillsätts.

De rödgröna skriver följande om trafikstråk i motion FÖ269, vilket är borta i den senare motionen FÖ7.

Begreppet trafikstråk är otydligt och dess betydelse oklar. Samtidigt utgör det en av grundbultarna i regeringens förslag. Blir begreppet för vitt liksom de formuleringar som ska ange ändamålen är vi tillbaka till det ursprungliga lagförslaget.
Remissinstanser och berörda operatörer har konstaterat att minsta möjliga trafikstråk (numera benämnda signalbärare) enligt regeringens förslag motsvarar bredband för 800 000 hushåll, eller 1,6 miljoner hushåll om det rör fiberpar för tvåvägskommunikation. Dessa siffror har regeringen inte tagit med i propositionens sammanfattning av remissvaren. PTS har i sitt remissvar konstaterat att FRA troligen kommer få tillgång till samtliga signalbärare. Vad anser oppositionen om det? Om de tycker att det är rimligt med sådan signalspaning så är de med sina egna ord "tillbaka till det ursprungliga lagförslaget".

Det senaste årets debatt har visat att handlingsutrymmet för att ändra i lagstiftningen är väldigt liten när man väl har tagit ställning för signalspaning i kabel, vilket oppositionen har gjort. Det som kvarstår är att öka förståelsen för vad FRAs verksamhet går ut på och en effektiv efterhandskontroll av den samma. Det kräver att politikerna vågar ställa frågor och begära svar.
Miljöpartisten Tomas Melin inser att det krävs en fördjupad diskussion inom oppositionspartierna.

Uppdatering. Nu skriver DN att oppositionen är klar med sin reservation om att upphäva FRA-lagen. Jag ser fram emot att läsa reservationen.

6 kommentarer:

Hans J sa...

Nu var nog Rick Falkvinge först i och för sig ...

Hur får vi folk att inse att FRA är på riktigt och att det är NU som vi måste ta i och diskutera integritetsfrågor i våra partier?

FRA-frågan måste stoppas nu så att den kan utredas på ett ordentligt sätt! Vi ska inte alla behöva få allt vi gör registrerat!

SNÄLLA LIBERALER, VAKNA!

HR sa...

Tjänster och gentjänster. S+M.

Anonym sa...

Oppositionen håller på med en klassisk skenmanöver. Sanningen är ju att Sossarna skulle varit för FRA-lagen om de suttit vid makten så just nu driver man frågan om upprivning för att skaffa sig opinionspoäng. Men man gör det på ett sånt sätt att man ska förlora men framstå som rättrådiga.

Anonym sa...

Jag skulle känna mig så mycket lugnare om politikerna bara kunde vara ärliga direkt.
De vill uppenbarligen ha signalspaning, men om de åtminstone kunde stå rakryggade och förklara varför, så kanske de skulle återfå lite förtroende.
Jag har aldrig varit mer övertygad om att PP är det enda partiet som är det minsta intresserad av min integritet, och oavsett vad jag tycker i deras andra frågor så är det så grundläggande att andra alternativ inte längre finns för mig.

// Thomas

Jonas B sa...

Har just ögnat igenom yttranden och reservationer från JuU och KU.

Beklämmande läsning. Jag har nu blivit fullkomligt övertygad om att våra folkvalda inte har koll på FRA-lagpaketet. För i så fall skulle man ha tagit upp andra aspekter än det snömos man nu åstadkommit. Detta är rent bedrövligt.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.