tisdag, september 29, 2009

På gång i den akademiska verkstaden

Det är lite tyst på min blogg men det beror på att jag hållit halvtidseminarium beträffande min avhandling inom folkrätt "Evidence in International Criminal Procedure". Jag fick konstruktiv kritik och är mycket nöjd. För att belöna mig själv för att ha nått halvvägs har jag avsatt september till att skriva på två artiklar till utländska juridiska tidsskrifter.

I den första artikeln tester jag några idéer i min avhandling. Den andra artikeln är en expanderad version av min artikel i Svensk Juristidning "FRA:s signalspaning ur ett rättsligt
perspektiv
", men på engelska. Jag försöker att jämföra med hur det är i andra länder och hittar en stor mängd artiklar publicerade i USA. Flera av dem är endast tillgängliga genom prenumeration som jag har på universitetet, t.ex. artiklar av Orin Kerr och Daniel J. Solove. Andra är allmänt tillgängliga, t.ex. "The NSA Phone Call Database: The Problematic Acquisition and Mining of Call Records in the United States, Canada, the United Kingdom, and Australia" publicerad i Duke Journal of Comparative & International Law, Vol 17:441 2007, av Andrew P. MacArthur. Den tar upp ungefär samma frågeställningar som återfinns i min artikel i Svensk Juristtidning och min kommande artikel på engelska. MacArthur har inte tagit upp fallet Weber och Saravia mot Tyskland från Europadomstolen för mänskliga rättigheter, men det kan ju bero på att Europadomstolen inte uttryckligen diskuterade data mining (men det framgår tydligt att den tyska underrättelseorganisationen BND sysslar med det). MacArthur verkar driva tesen att Europakonventionen om mänskliga rättigheter förbjuder data mining beträffande traffikdata oavsett hur den nationella regleringen ser ut. Det bryter per definition mot konventionen eftersom det inte är "nödvändigt i ett demokratiskt samhälle" (sid. 471-474). Jag är inte lika tvärsäker eftersom Europadomstolen brukar ge staterna ett manöverutrymme i bedömningen vad som är "nödvändigt i ett demokratiskt samhälle".

Syftet med min artikel är framförallt att möta det intresse som finns utomlands för den svenska lagstiftningen. Jag har redan talat om den svenska lagstiftningen i Bryssel, Köpenhamn och i november blir det Oslo. Min förhoppning är att artikeln jag skriver på kan möta det intresset. I juni 2010 ska jag till USA och min förhoppning är att artikeln då är publicerad så att jag kan diskutera den med kollegor inom den amerikanska akademin.

2 kommentarer:

Gun Svensson sa...

Fick en kommentar på dagens inlägg på min blogg, som kan vara intressant för dig:

Ang. FRA: Har just ögnat igenom yttranden och reservationer från JuU
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3324&dok_id=GX05JuU1y

och KU
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3324&dok_id=GX05KU2y

Mark Klamberg sa...

Tack!