onsdag, oktober 28, 2009

Förhandlingarna om telekompaketet

För en vecka sedan var det en diskussion om innebörden av det bud som Europaparlamentets förhandlingsgrupp lämnat om telekompaketet. Telekompaketet handlar som bekant om att uppnå ökad konkurrens och harmonisering inom EU på området elektronisk kommunikation. Min uppfattning var förhandlingsgruppen släppt sitt krav på förgående domstolsprövning för det fall en medlemsstat vill införa regler som stänger av internetanvändare. Jag skrev då följande.

På vanlig svenska, avstängning ska ske genom en rättssäker process, men det innebär inte nödvändigtvis att ett sådant beslut ska föregås av domstolsprövning. Varje land får själv bestämma om det krävs ett föregående domstolsbeslut. Jag ser ingen väsentlig skillnad jämfört med alternativet att ha ett telekompaket utan tilläggsförslag 138. Andra får bedöma om detta är en lämplig lösning eller inte.
Via Mikael Nilssons kommentar hos HAX ser jag att organisationen "La Quadrature du Net" nu gör samma bedömning av det bud som parlamentets förhandlingsgrupp lämnat. "La Quadrature du Net" har på sin hemsida nedanstående bild på parlamentets förhandlare Catherine Trautmann med texten "sans détour". I detta sammanhang betyder det "utan omväg" eller "enkel biljett".

Bloggar
Karl Sigfrid

Inga kommentarer: