tisdag, oktober 13, 2009

Sten Tolgfors förklarar utvecklingsverksamheten

Följande fråga och svar från Sten Tolgfors finns i DNs chatt.

Varför har ni inte berättat för riksdagen och den svenska allmänheten att FRA ägnar sig åt omfattande trafikdatalagring?

I utvecklingsverksamheten är trafikdata ett viktigt verktyg som bidrar till att inrikta verksamheten mot relevant kommunikation. Utan kunskap om trafikmiljön, i vilken trafikdata är en faktor, blir verksamheten trubbigare och måste därför bedrivas bredare. Vilket innebär att en större andel kommunikation måste göras läsbar för det mänskliga ögat för att avgöra om det är ”rätt” kommunikation eller inte. På så sätt begränsar trafikdata integritesintrånget. I kryptoverksamheten t.ex. spelar trafikdata en absolut avgörande roll. Exempelvis är det genom inhämtning av trafikdata möjligt att på kort tid skaffa en uppfattning om mellan vilka länder trafik förs på en viss signal, utan att behöva undersöka innehållet i trafiken. Trafikdata är inte någon fristående fenomen inom kommunikation utan förekommer i alla kommunikationsformer. Det innebär att FRA enbart har tillgång till sådana trafikdata som förekommer i de tillståndsgivna signalbärarna och inget annat. Detta kräver samma tillstånd av domstolen som övrig inhämtning.
Det är naturligtvis positivt att Sten Tolgfors nu kommenterar saken som bl.a. undertecknad skrivit om i Svensk Juristtidning och Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet tog upp i sitt remissvar den 24 februari 2009, men det känns lite sent. Jag hade önskat att regeringen redovisat detta i riksdagens beslutsunderlag. Jag anser att detta är den mest problematiska aspekt av FRAs verksamhet vilket Anna Petersson uttryckt väl i ett tidigare inlägg. Det är nu debatten borde ha börjat.

Mathias Sundin har skrivit på SVT Debatt, läs gärna artikeln.

5 kommentarer:

Hans J sa...

Som sista fråga i chatten ställde "Martina" följande fråga:

Martina Hej Sten! Jag undrar hur mycket trafik som ryms i en signalbärare.

Tolgfors "svarar":

Sten Tolgfors Det finns ca ett tiotal berörda operatörer. Varje operatörer förfogar över minst en - i regel flera - kablar i vilken trafik för över Sveriges gräns. En kabel innehåller i sin tur ett hundratal signalbärare, i vissa fall ännu fler. En tillståndsprövning på nivån enskilda signalbärare innebär därmed en långtgående begränsning av den trafikvolym som signalspaningsmyndigheten teoretiskt kan få tillgång till för att genomföra urval med sökbegrepp.

Det är tydligt att Tolgfors försöker att låta bli att svara ordentligt alternativt att han inte vet. Vet han inte så bör han vara ärlig med detta men det är han inte.

Jämför med uppgifterna i föjande artikel:

"Vi blev lurade"

Så här svarar ett antal experter där:

"Men hur mycket trafik får FRA tillgång till i varje signalbärare? Ett enskilt fiberpar hos Bahnhof, en av landets kabeloperatörer, rymmer upp till 320 separata kanaler med datatrafik, som vardera kan transportera 10 Gigabit/s. Detta ger den smått hisnande siffran 3,2 Terabit/s per signalbärare.

Som bredband räknas allmänt en uppkoppling på minst 2 Mbit/s. En signalbärare i promemorians mening rymmer därmed bredbandstrafik från (lågt räknat) en miljon hushåll. Ny teknik är dessutom under utveckling för att mångdubbla kapaciteten i varje fiber. I själva verket har ett enda fiberpar potential att rymma hela Sveriges samlade datatrafik av i dag."


En signalbärare är alltså ett fiberpar, inte någon "kanal" i en fiber.

Detta skulle Tolgfors svarat:
En signalbärare i promemorians mening rymmer därmed bredbandstrafik från (lågt räknat) en miljon hushåll.

Ändå valde han att mörka. Frågan är varför? Är han alltså medveten om att det är ljusskygg verksamhet han talar för?

Jakob sa...

Detta är smått sensationellt. Sällan har så vital information framkommit i en chatt med en minister.

Det var utmärkt att DN tog detta initiativ.

Samtidigt är det lite märkligt att ingen journalist lyckats pressa fram dessa besked från Tolgfors.

Jag tror ändå att ditt och andras enträgna arbete gjort att även försvarsministern inser att han inte kan huka längre, Mark.

Här framskymtar nu en FRA-metodik som inte alls liknar den som Tolgfors och andra beskrev våren 2008. Fundamenten för FRA:s spaning tycks helt enkelt vara massinhämtning och ändamålsglidning.

Nu blir detta också sanktionerat i lag. Så kan vi inte ha det.

Anonym sa...

Idiothögern avslöjar sig:

http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/13/vi-svenskar-behover-en-berlusconi#comment-99459

Anders G sa...

Jag har länge undrat hur FÖD och FRA försvarat trafikdatalagringen för de eventuella ledamöter som ställt frågor om saken. Förmodligen har vi här svaret svart på vitt: "Det begränsar integritetsintrånget". Punkt.

Hans J sa...

Varför har inte allt detta kommit fram på över ett år?

Det ÄR SENSATIONELLT att det nu medges av ministern!

Frågan är ju om riksdagsledamöterna hinner ta till sig denna informationen?