lördag, november 21, 2009

Folkpartiet debatterar upphovsrätt

På folkpartiets landsmöte redogör Karin Pilsäter för partistyrelsens ståndpunkt rörande upphovsrätt och konstaterar att det finns ingen mirakellösning rörande fildelning. Partistyrelsen utmanas av Madeleine Sjöstedt från Stockholm som i en motion vill att partistyrelsen utreder en ny upphovsrättslag. Hon får eldunderstöd av Adam Cwejman från Liberala Ungdomsförbundet.

Adam Cwejman säger till SvD att han "missnöjd med hur partiet har skött frågorna om integritet och frihet på nätet" och att han vill ha en "uppluckrad upphovsrätt". Partisekreteraren Erik Ullenhag svarar att "partiet delvis har missat diskussionen om frihet på nätet", vilket kommenteras av HAX. Anders Widén kommenterar.

Uppdatering 1. Frågan har hamnat beredningsutskottet eftersom det ser ut som Sjöstedts linje kan vinna och partistyrelsen åker på stryk. Motionen var ganska vag i sin ursprungliga text och därför bör man vara ganska försiktig med att värdera detta beslut. Jämför gärna med vad jag skrev om socialdemokraternas kongressbeslut i samma fråga.

Uppdatering 2. Erik Ullenhag presenterade beredningsutskottets förslag som tillför en fjärde att-sats, se nedan. Landsmötet antog förslaget.

Förslag till landsmötesbeslut:
1. att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en utredning om en ny upphovsrättslag

2. att partistyrelsen ges i uppdrag att utarbeta Folkpartiets ställningstagande kring den nya upphovsrätten med utgångspunkt i den positiva syn på Internets möjligheter till informationsspridning som ges uttryck för i motionen

3. att den nya upphovsrättslagstiftningen måste söka efter en bättre balans mellan upphovsrättsinnehavares intressen och allmänintresset genom att utöka de legala möjligheter fildelningen och andra tekniker ger

4. att en given utgångspunkt är att upphovsrätten ska vara kvar

26 kommentarer:

Dennis Nilsson sa...

Folkpartiet, men sin tidigare bakgrund i liberalismen, borde ha varit det parti som skulle ha gått i bräschen för en reformerad upphovsrätt.

Men sedan batong-talibanerna tog över ledningen, och nu leder partiet på villospår, så är det det sista man kan förvänta sig.

Partiledningen består helt enkelt av personer som inte har ett dugg med liberalism att göra, utan politik av den brunare sorten.

Och mirakel tror jag inte på.

Gun Svensson sa...

Intressant. Har du sett detta?
http://www.svensktnaringsliv.se/allmanna_nyheter/missforstadda-pirater-skapar-politisk-panik_90330.html

Mark Klamberg sa...

Farmor Gun,
Tack för länken!

minata sa...

Det är stor skillnad på motionerna och besluten i jämförelsen mellan partikongress(S) och landsmötet(FP).
På S-kongressen fanns en "Riv upp IPRED-lagen" som kongressen avslog. I de politska riktlinjerna(S) kompromissades texten till något sämre - men dock ett okey för partistyrelsen. Gemensamt för FP och S är bifall till motioner om en Upphovsrättsutredning. På kort tid har vi ju haft två genomförda upphovsrättsutredningar(Cecilia Renfors, Jan Rosén). Och nu en tredje!!!!

Vi väntar nu med spänning på den röd-gröna valplattformen om den tar upp upphovsrätten. Ty här är de tre partierna oense och inom partierna finns det en upphovsrättskamp. Ty upphovsrätt är en fråga på liv och död. Och minata(S) är beredd att offra livet för upphovsrätten.

Mark Klamberg sa...

Minata,
Jag håller med dig om att det finns skillnader mellan s och fp, där det senare partiet lovar mindre.

Jag tycker det är viktigt att väljarna får en realistisk bild av vad partierna faktiskt kommer att genomföra efter valet.

Anaïs sa...

@Farmor Gun; jag tycker artikelskribenten även han missförstår något mycket väsentligt när han skriver, liksom förundrad: "Hela 81 procent av PP-sympatisörerna tycker samtidigt det är viktigt att upphovsmän kan ta betalt för sina verk." Vad är det för idioti? Självklart skall folk som verkligen är upphovsmän få betalt!
Men som systemet nu är konstruerat får "upphovsrättsinnehavare" en orimlig, och orimligt stor del, som inte borde tillfalla dem.
Man kan undra hur frågan är ställd i undersökningen. Och i sammanfattningen: "...de tycker den som skrivit en låt eller gjort en film ska kunna ta betalt för den, och de inser att om inte nya läkemedel kan patenteras kommer färre läkemedel att utvecklas."

Skribenten är inte insatt i (PP)s syn på frågorna överhuvudtaget.

Hans J sa...

Författaren av artikeln har väl inte så mycket kontakt med verkligheten heller.
Hur kan någon sansad person anse att ett lik ska få betalt upp till kanske sjuttio år efter sin död. Vad är detta för nekrofili? Är det någon form av dödskult?

Ja, författaren skriver ju förledande om upphovsmannen och inte om upphovsrättsinnehavaren. De som idag "roffar åt sig" lejonparten av de inkomster som kommer av distribution mm är ju företag och inte den stackars svältande upphovsmannen, den magre kompositören...

Selma Lagerlöfs böcker är fortfarande "inlåsta" i något år ytterligare. Hur mycket vi än ville det så kan vi inte ge Selma Lagerlöf mer pengar och hon kan inte hur gärna vi än ville det skriva fler böcker.

Hur kan någon "inse" att färre läkemedel komme att utvecklas om patenten inte funnes. Låt oss pröva den idén empiriskt!

Louis Armstrom eller Billie Holliday, som var de som sjöng och spelade, kan inte få några mer pengar! De är döda!

minata sa...

@Hans J

Finns det några partier som vill a) ta i från upphovsmannen rätten till sitt verk från dag ett och b) förklara verket i Public Domain efter år fem.

Svar: på a) Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Piratpartiet.

Och värst av alla parier på svensk jord: Piratpartiet som också vill b). Alla verk i Public Dopmain efter år fem.

Anonym sa...

@Farmorgun mfl.

Har ni tankat ner och tittat på undersökningen som Svenskt näringslivsartikeln bygger på?

Det finns inget stöd i undersökningen för de slutsatser han drar i artikeln. Det mesta i artikeln är rent påhitt.

Hans J sa...

@Minata:

Du får definiera mer tydligt vad du menar med att "ta i från upphovsmannen rätten till sitt verk".

Upphovsmannen är naturligtvis upphovsmannen även efter tusen år. Det är fortfarande efter tusentals år Homeros som skrev Illiaden. Detta vill Piratpartiet inte alls ändra på. Piratpartiet anser att det är både rätt och riktigt att ha den ordningen. Äras den som äras bör.

Det hedrar dig i detta sammanhang att du skriver "upphovsmannen" och inte "upphovsrättsinnehavaren" som så många andra. Ordet "Upphovsrättsinnehavare" är som du säkert vet ett juridiskt begrepp för att företag ska kunna göra pengar på andras arbete. Alla vet inte att man "tricksar" med orden i detta syfte.

Beträffande att "förklara verket i Public Domain efter år fem": Detta gäller för kommersiellt nyttjande. För privat bruk och då det gäller utan syfte till ekonomiskt vinning så vill Piratpartiet att detta ska vara fritt från början.

Gå tillbaka till stenåldern. Om någon kom på en sång då som exempelvis en vaggvisa och någon annan hörde denna, menar du då att andra inte fick sjunga den för sina barn? Eller om någon såg en runsten fick man inte skriva av den?

Kultur har ALLTID varit helt fritt! Anledningen till skyddet som finns i dag var enbart i avsikt att hjälpa ekonomiskt så att författaren, kompositören kunde skapa fler verk. Skyddet är helt artificiellt. Detta vill Piratpartiet bevara när det finns ett ekonomiskt intresse av det (men begränsa tiden för detta skydd) men samtidigt så vill Piratpartiet att medborgare ska få utökad tillgång till kultur.

Hur kan någon vara emot detta?

minata sa...

Hans J: Du får definiera mer tydligt vad du menar med att "ta i från upphovsmannen rätten till sitt verk".

Upphovsrättslagen säger:

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt.

Upphovsrätt innefattar uteslutande rätt att förfoga över verket genom att
framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten.

Olof Bjarnason sa...

minata; var inte så rädd! Framtiden bär nya underbara möjligheter för konstnärer och musiker. De behöver inte längre vara beroende av ett bolag, utan kan sköta marknadsföring och distribution själva på internet. Jag laddade hem en PDF-fil med en skräcknovell tidigare i höstas. På slutet stod det "Gillade du denna novell? Skicka ett SMS till NNNNN så donerar du 15:- till författaren". Så enkelt så lätt, och jag vet att pengarna kommer till upphovsmannen. Underbart!

minata sa...

@OlofB
Det du gör till ett exempel sker naturligt med existerande upphovsrättslag. Har inte ett dugg med det faktum att Piratpartiet vill ta rätten från upphovsmannen dag ett över det egna verket samt att verket får status av Public Domain år fem.

Tillbaks till trådens ämne.

November 2009 har två rikspartier på sina beslutande organ tagit besluten.

Folkpartiet: "att en given utgångspunkt är att upphovsrätten ska vara kvar"

Och Socialdemokraterna: Avslag på "Riv upp IPRED-lagen"-motionen (inlämnat av Skånesocialdemokrater).

Hans J sa...

@Minata:

Du ger en definition på vad upphovsrättslagen säger. Jag antar att du då också menade detta med "ta i från upphovsmannen rätten till sitt verk". Men detta är ju någonting annat...

Piratpartiet vill reformera (förändra) upphovsrättslagen - Detta innebär inte alls att "ta ifrån upphovsmannen rätten till sitt verk". Det handlar inte om EN rätt, utan om flera olika rätter. Det handlar dessutom om rätter för helt olika intressen. Samhället har några rätter, upphovsmannen har några rätter, distributörer har några rätter. Vi vill förändra och anpassa detta till moderna förhållanden.

Det system för upphovsrätt vi har idag fungerar inte i dagens samhälle. Detta är helt uppenbart. Den upphovsrätt vi har idag är föråldrad.

Kan man tänka sig att ha en upphovsrätt som sträcker sig åttahundra år in i framtiden? Eller tretusen år? Varför inte fem år? Varför ska upphovsrätten just vara sjuttio år efter upphovsmannen död? Saken måste väl kunna diskuteras utan att någon skriker "mördare" efter en på gatorna?

Minata, vill du som socialist inte att arbetarklassen ska ha tillgång till kultur? Ska de inte få läsa Ivar-Lo Johansson, Eyvind Johnson eller Moa Martinsson? Ska arbetarklassen vänta i trettio-fyrtio år till innan deras verk släpps fria?

Vad menar du?

Hans J sa...

Det är märkligt att folkpartiets landsmöte beslutade att

1. partistyrelsen ska verka för en utredning om en ny upphovsrättslag - men samtidigt så begränsar man partistyrelsen å det grövsta?!?

2. partistyrelsen ska utarbeta Folkpartiets ställningstagande - men samtidigt så får man inte göra detta???

Hindren åstadkomms med hjälp av punkt 4: Partistyrelsen måste oavsett vad man kommer fram till ÄNDÅ komma fram till (fråga inte mig vad detta betyder?!?) "att en given utgångspunkt är att upphovsrätten ska vara kvar".

Folkpartiets landsmöte litar alltså inte på sin egen partistyrelse. Annars hade väl ändå partistyrelsen fått arbeta förutsättningslöst???

I övrigt så anser även jag som piratpartist att upphovsrätten ska vara kvar. Frågan är ju hur den ska se ut? Vad är avsikten med punkt 4?

Var landsmötet oroligt för att partistyrelsen skulle föreslå ett fullständigt avskaffande av upphovsrätten?!?...

minata sa...

Hans J:

"Minata, vill du som socialist inte att arbetarklassen ska ha tillgång till kultur? Ska de inte få läsa Ivar-Lo Johansson, Eyvind Johnson eller Moa Martinsson? Ska arbetarklassen vänta i trettio-fyrtio år till innan deras verk släpps fria?

Vad menar du?"

På musikområdet i Sverige finns en praxis att det är fritt fram att spela in en förlagd låt - covers utan att be om lov.

Ett annat exempel:

I min Elias Sehlstedtsbiografi ville jag ha med en prosadikt av Evert Taube. Jag ringde upp advokaten och för 200 kronor gick det bra att ta med Evert Taube-dikten.

Upphovsrätten fungerar utomordentligt bra.

Hans J. skriver: "I övrigt så anser även jag som piratpartist att upphovsrätten ska vara kvar. Frågan är ju hur den ska se ut?"

Piratpartiet vill ta rätten från upphovsmannen dag ett över det egna verket samt att verket får status av Public Domain år fem.

Minata skall lära dig en juridisk term: Portalparagraf

Här i förkortad form, portalparagrafen:

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt.

Upphovsrätt innefattar uteslutande rätt att förfoga över verket genom att
framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten.

Anonym sa...

@ Minata:

"Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt.

Upphovsrätt innefattar uteslutande rätt att förfoga över verket genom att
framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten."

Piratpartiet vill inte ändra på detta. Däremot vill man ändra på vilka rättigheter upphovsmannen har EFTER att ett tillgängliggörande till allmänheten skett. Så länge upphovsmannen själv inte tillgängligjort ett verk för allmänheten så behåller upphovsmannen ALLA rättigheter.

I nuvarande upphovrättslagstiftning finns redan en sådan mekanism. I samma ögonblick som en upphovsman tillgängliggjort ett verk så får allmänheten rätten att kopiera verket för personligt bruk och rätten att citera delar av verket i egna verk om det är relevant i sitt sammanhang. Allmänheten har inte denna rätt så länge upphovmannen valt att inte tillgängliggöra sitt verk.

Piratpartiet vill bara anpassa allmänhetens rättigheter till en ny teknologisk verklighet. Men motståndarna mot detta försöker avskaffa allmänhetens rättigheter helt, och därigenom en väsentlig del av demokratin, genom att skrämmas med den nya teknologiska verkligheten.

minata sa...

Rasmus säger:

"Piratpartiet vill bara anpassa allmänhetens rättigheter
till en ny teknologisk verklighet"

Varför använda så många ord.

Tre ord räcker.

Gratis är gott.

Anonym sa...

@ Minata:

Intressant att du inte klarar av att försvara din åsikt om upphovsrätt mot en påläst debattör som ägnat många år som medlem i socialdemokratiska partiet åt socialdemokratisk folkbildningsideologi.

Du som kallar dig socialdemokrat kan väl förklara för oss andra hur en kraftigt stärkt upphovsrätt byggd på naturrättsliga principer, som du förespråkar, är förenlig med socialdemokratisk ideologi?

minata sa...

@Rasmus

Du är bra löjlig i ditt förra svar som talar om FÖRE och EFTER publiceringen. I musikbranschen gäller att verket anmäls till STIM för att få betalning. Där finns inget FÖRE eller EFTER publicering. Dåligt av dig, Rasmus.

Det var den socialdemokratiska regeringen tillsammans med Vänsterpartiet som genomförde upphpovsrättsuppdateringen 2005. Och på den socialdemokratiska partikongressen lurade Leif Pagrotsky(S) de socialdemokratiska IPRED-motståndarna på en dålig skrivning i stället för att försvara "Riv upp IPRED-lag-motionen".

Detta visar att socialdemokraterna står upp för upphovsrätten.

Folkets Bio AB och Filmcentrum är medlemsföretag i Antipiratbyrån.

Det räcker att nämna tre upphovsrättskämpar inom vänstern. Pierre Ström, Mikael Wiehe och Jan Guillou.

Kavla upp ärmarna, Rasmus, så kanske ni kommer över procenten i nästa opinionsundersökning! Svagt mycket svagt!

Anonym sa...

@ Minata

Det du kommer dragande med om STIM har ju ingenting med upphovsrättslagstiftningen att göra. Ett verk kan vara registrerat hos STIM men inte tillgängliggjort för allmänheten, eller så kan det vara tillgängliggjort.

Det är förövrigt inte jag som hittat på begreppen före och efter publicering. Det är ju så lagstiftningen fungerar. Och före en publicering så omfattas dessutom många verk av lagen om skydd för affärshemligheter, så då har upphovmannen ett ännu starkare skydd.

Sen frågade jag om du kunde försvara en stärkt upphovsrätt ur ett socialdemokratiskt ideologiskt perspektiv, inte om du kunde peka ut en minister som sprungit omkring och lurat sina egna partimedlemar.

Hans J sa...

@Minata:

Att Leif Pagrotsky "lurade" IPRED-motståndarna i partiet på en dålig skrivning tyder ju mer på ett bedrägligt sinnelag än på att partiet står upp för upphovsrätten. Är man alltså inte ärlig i den interna debatten inom socialdemokratin? Är det lurendrejeri som gäller i det partiet? Nu borde den här tråden mer handla om folkpartiets landsmöte än om hur socialdemokratin behandlar demokratin så detta stycke är väl mer en parentes.

Du skriver också att socialdemokratin står upp för upphovsrätten. Vad du menar är säkert att socialdemokratin skulle stå upp för upphovsrätten I NUVARANDE FORM. Skulle "upphovsrätten" reformeras på det sätt som Piratpartiet vill så är det fortfarande "upphovsrätt".

Piratpartiet står alltså också upp för "upphovsrätten"! Piratpartiet anser bara att den ska anpassas till nutid.

Rasmus är enligt min uppfattning mycket vältalig men det tycker jag kanske bara för att jag också varit medlem i SSU. ;-) Jag undrar också hur du motiverar att "kapitalet" ska sko sig på arbetarnas behov av kultur. För det är ju faktiskt så att upphovsmannen definitivt inte nås av någon ersättning efter sin död. Den ersättningen tar till stor del "kapitalet" hand om och detta även långt innan upphovsmannens död.

Tor sa...

Hej Mark,

Jag tycker att det är något beklämmande att läsa folkpartiets ansats till förändringar. Om nu folkpartiet vill hålla fast vid upphovsrätten varför kan man då inte koncentrera sig på reformer som i varje fall gör systemet mer balanserat? Man skulle ju t ex. kunna ta intryck av Lawrence Lessig som nyligen var och föreläste i riksdagen (till min besvikelse verkade dock väldigt få riksdagsledamöter närvara). Om det inte är ett spel för gallerierna borde väl i varje fall några konkreta saker nämnas i själva förslaget.

Man skulle kunna fatta en principbeslut om att den ekonomiska delen av upphovsrätten enbart är till för att öka samhällets kulturtillgång och att skyddstiderna bör anpassas för att nå det målet på bästa sätt. Vid skyddstider på upp till 130-150 år som idag finns väldigt litet marginalnytta samtidigt som det hindrar människor från att ta del och bygga vidare på verk, samt för kulturinstutitioner och enskilda att lagra och tillgängliggöra vårt kulturarv i digitaliserad form. Det skulle gå att förkorta skyddet med en faktor 2-5 utan att det skulle ge några problem att tala om. Det finns inget som hindrar att de moraliska rättigheterna gäller längre än de ekonomiska.

Vi skulle också kunna införa frikostigare regler för remix - nyskapande utifrån tidigare verk. I synnerhet ickekommersiell sådan. Folkpartiet skulle också kunna anta en handlingsplan för hur herrelösa verk ("orphan works") ska hanteras.

Detta tal om att upphovsrätten ska vara kvar (totalt intetsägande om man inte samtidigt förtydligar vilka delar som man då anser inte får reformeras) och informationsspridning är inte speciellt givande. Det är inte informationsspridning utan olika typer användning av verk som är det intressanta i sammanhanget.

Man behöver inte välja allt eller inget. Det finns många välbehövliga reformer av upphovsrätten som kan vidtas utan avskaffa den. Naturligtvis kan det vara svårt för Sverige att ensamt förändra upphovsrätten, men man kommer ju heller ingenstans i det internationella sammanhanget om man inte har en stark hållning.

Mark Klamberg sa...

Tor,
Nu tänker inte jag föregå vad folkpartiets utredning om upphovsrätt kommer fram till, men det är mycket möjligt att man kommer fram till att skyddstiderna ska kortas.

minata sa...

Rasmus (se ovan) efterlyste ett socialdemokratiskt svar på ett försvar för upphovsrätten. Då socialdemokrater och vänsterpartister arbetade i par, förra mandatperioden, citerar jag två vänsterpartister:

"Vänsterpartiet stod och står bakom de förändringar av
upphovsrättslagstiftningen som gjordes under den förra mandatperioden.
Upphovsrätten, såväl den ideella som den ekonomiska, är helt avgörande
för att kulturlivet ska kunna utvecklas. Dess viktigaste funktion är
inte att skydda multinationella mediaföretags intäkter, utan att göra
det möjligt för upphovsmännen – musikerna, författarna,
konstnärerna osv. – att behålla kontrollen över sina verk och
tillgodogöra sig det värde de skapar.

Den tekniska utvecklingen, i synnerhet internet, har medfört nya
förutsättningar för upphovsrätten, men har inte minskat vikten av att
den upprätthålls. Genom fildelningsprogram kan stulet upphovsrättsskyddat
material (musik, filmer, spel m.m.) snabbt och kostnadsfritt göras
tillgängligt över hela världen.

Även om det inte sker i kommersiellt syfte skadar det utan tvekan
upphovsrättsinnehavarnas ekonomiska intressen. Visserligen kan
gratisspridning via nätet ibland vara till upphovsrättsinnehavarens fördel
som en del i marknadsföringen, men beslutet att sprida gratis måste fattas
av den som har upphovsrätten till materialet, inte någon annan."

Mats Einarsson(V)
Mats Pilhem(V)
V-kongressen sommaren 2008

Tor sa...

Ja, jag hoppas att Folkpartiet kommer fram till att en nedkortning av skyddstiderna är önskvärd. Men när döda människors verk redan idag skyddas i 70 år efter deras frånfälle så tycker nog jag att det skulle finnas utrymme, även med bibehållen försiktighet, för att ange en litet tydligare ram för utredningen.

Det som bekymrar mig är att landsmötesbeslutet andas en syn på upphovsrätt där man antingen har mer eller mindre upphovsrätt, men där frågan om hur den ser ut glöms bort. Det är litet som om man skulle göra en utredning om skattesystemet och då känna att man måste poängtera att "en given utgångspunkt är att skatterna ska vara kvar". Det intressanta är naturligtvis inte bara det totala skatteuttaget utan också vem och vad som beskattas, vad syftet med beskattningen är och vad skattemedlen används till.

Den här lilla serien kanske till viss del kan förklara hur jag känner inför folkpartiets beslut ;)
Men som sagt, låt oss hoppas att det mynnar ut i något gott.