torsdag, november 05, 2009

Regeringen tar beslut om rörledningar

Jag har för närvarande en intensiv undervisningsperiod där vi med förberett material går igenom verkliga fall med studenterna på grundkursen i folkrätt, bl.a. ansökan från Nord Stream AG, att lägga ut två rörledningar på kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon i Östersjön för transport av gas.

Idag kan man läsa att regeringen ska ha en presskonferens där miljöminister Andreas Carlgren redogör för regeringens beslut gällande ansökan från Nord Stream AG. Det känns som grundkursen i folkrätt tar upp aktuella och relevanta fall.

Min bedömning är att regeringen säger ja till ansökan, möjligtvis förenat med miljökrav. Däremot ser jag det som närmast omöjligt för Sverige att vägra ansökan med hänvisning till att gasledningen på något sätt skulle förändra den säkerhetspolitiska balansen i eller kring Östersjön. Något sådant tillåter inte havsrättskonventionen. Skriver om samma sak på juridikbloggen.

Foto: Pawel Flato

Uppdatering. Jag fick rätt. SR, SvD och DN rapporterar att regeringen sagt ja till ansökan. Prövningen har skett enligt den så kallade kontinentalsockellagen. Regeringen har ställt miljökrav som blivit tillgodosedda.

4 kommentarer:

Oscar sa...

Som en av dina studenter uppskattar jag att du och institutionen i detta avseendet verkligen har ansträngt er för att hitta exempel som verkligen på ett aktuellt sätt knyter an till verkligheten.

Därtill uppskattas dina seminarier i övrigt!

Anonym sa...

Gulligt med elever som fjäskar, men ändå ett klart vettigt fall att diskutera. Juridik är en färskvara!

Mark Klamberg sa...

Tack Oscar!
Det har varit trevliga grupper att undervisa.

I och med att jag inte rättar tentan tar jag inte alltför allvarligt på den anonyma kommentaren. För övrigt är tentorna anonymiserade i förhållande till den som rättar.

Oscar sa...

Förlåt, men jag har inte uppfattat var i reglementet det står att feedback till institutionen och dess lärare inte är tillåtet.

Mitt syfte var att i rollen som studerande uppmärksamma något som uppskattas. Allför ofta läggs energi på motsatsen. Därtill tror jag generellt att de som gör något bra behöver få extra råg i ryggen för att fortsätta göra det.

Det vore trist om utvecklingen skulle gå i den riktningen att en dialog kring undervisningen mellan lärare och studenter skulle gå förlorad - delvis på grund av sådant misstänkliggörande som Anonym ägnar sig åt. Det tror jag inte skulle gynna kvaliten på undervisningen.

I det avseendet är anonyma tentor bra för att undanröja risken för antaganden om förfördelning samtidigt som det kanske har öppnat för att studenter i större utsträckning vågar säga vad de tycker.