tisdag, mars 02, 2010

Tysklands genomförande av trafikdatalagring strider mot grundlagen

HAX skriver att den tyska författningsdomstolen har beslutat att det tyska genomförandet av trafikdatalagringen är grundlagsstridig.

Jag har tidigare skrivit om att Rumäniens författningsdomstol den 8 oktober 2009 avkunnat en dom som anger att lagstiftning som tvingar operatörerna att lagra trafikdata strider mot landets grundlag och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Jag ser fram emot att läsa den tyska domen. Domen från Rumänien finns översatt här. Detta väcker frågor både om det svenska genomförandet av direktivet och FRAs trafikdatadatalagring (som SVT Rapport avslöjat).

Uppdatering. I Spiegel står det att domstolen inte helt och hållet utesluter trafikdatalagring. Den tyska lagstiftningen har underkänts vad avser formerna för lagring och användning. I Sverige granskas en del av dessa frågor i Polismetodutredningen, som jag skrivit remissvar om. Jag har även kommenterat frågorna om lagring och användning i en kommande artikel i Nordisk Årsbok för Rättsinformatik, se särskilt avsnitt 4.2.1 och 4.2.2.

Bloggar
Mathias Sundin skriver att han som riksdagsledamot kommer att rösta mot genomförande av direktivet, oavsett vilket block som styr. Annika Beijbom anser att detta är dagens bästa nyhet. Mikael Nilsson återger vad Isobel Hadley-Kamptz skriver på SVT Debatt. Emma ställer den relevanta frågan vem som försvarar den svenska grundlagen i dessa frågor?

4 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Skönt det ännu finns några liberaler inom fp, och några utanför oxå.

Fram för svensk författningsdomstol.

Nedslag sa...

Håller med författningsdomstol. Tiden är mogen.

Juristen sa...

Grundlagsutredningen förkastade tankarna på en svensk författningsdomstol med hänvisning till att det skulle innebära en förflytning av den politiska makten till andra institutioner. Detta påstods strida mot 1 kapitlet regeringsformen.

So tyvärr lär det dröja innan vi får se en författningsdomstol i Sverige.

Lars-Erick Forsgren sa...

till Juristen.
Jag anser att maktdelning är bra för demokratin. Det är ett politiskt ställningstagande, inte ett juridiskt. Men att RF möjligen skulle krångla till det är inte ngt som ändrar hur jag ser det politiskt-demokratiskt.