måndag, april 26, 2010

Redovisa övervakningens omfattning

Maria Ferm och Christian Valtersson skriver i Expressen att Grön Ungdom på miljöpartiets kongress ska driva att Försvarets Radioanstalt ska läggas ner. Per Gudmundsson hos SvD klargör att tidningens ledarsida försvarar FRAs existens.

Ett kanske mer realistiskt krav gentemot politikerna vore att FRA ska redovisa övervakningens omfattning så att det går att bedöma integritetsintrånget. SVT avslöjade den 16 juni 2008 uppgifter och dokument inifrån FRA som gick på tvärs mot politikernas beskrivning av övervakningens omfattning. Det är beklagligt att regeringen vägrat att tillsätta en oberoende utredning som klargör fakta.

Alldeles oavsett, miljöpartiets kongress blir intressant i denna del. Kommer Peter Eriksson att försvara FRAs existens när ungdomsförbundet kräver nedläggning? Samtidigt har socialdemokraterna för två veckor sedan bytt hållning och förklarat att FRAs signalspaning i kabel ska fortsätta flera år i väntan på att en ny lag tas fram, som kommer att tillåta samma verksamhet.

5 kommentarer:

Unknown sa...

Mark, jag vill gärna peka på att FRA gärna redovisar trafikvolymer: Se här. Det finns alltså inget argument mot en sådan redovisning.

Mark Klamberg sa...

Det har jag noterat - tack!

Nu vill jag se att politikerna, oavsett partifärg, beställer fram siffrorna.

Dennis Nilsson sa...

Övervakningen blir ju inte mer godtagbar bara för att man "redovisar övervakningens omfattning".

Massavlyssning hör inte hemma i en demokratier, utan i diktaturer.

Varför kan inte FRA och motsvarande organisationer göra som de alltid gjort. Tjyvlyssna bara på det/dem som de har någon anledning att lyssna på??

Den information och därmed makt, som tjyvlyssningen generar, kommer att MISSBRUKAS av de individer som får tillgång till den.

Ett exempel är ifall man snappar upp information som kommer att påverka aktiekurser. Här kan den som har tillgång till informationen bli oändligt förmögen.

Den människa som är så god till sinnet, och kan motstå frestelserna är inte född, och kommer aldrig att bli det.

Därav skall ingen ha den makten.

Mark Klamberg sa...

Dennis,
De flesta människorna har en föreställning om att FRA inte sysslar med massavlyssning (alternativt masslagring).

Innan man kan diskutera om detta är lämpligt så måste människor bli medvetna. Därför behövs det en redovisning.

Lars-Erick Forsgren sa...

Naturligtvis är en offentlig och ordentlig redovisning, betr avlyssningens omfattning, för allmänheten viktig. Men det är steg 1. Därvid kan "man" få ett argument, som inte kan emotsägas, mot nuvarande ordning. Att lägga ner FRA, eller i vart fall ytterst kraftigt begränsa, reglera och övervaka FRA-verksamhet, som ska följa reglerna.
F.ö. kan jag bara instämma i Dennis Ns inlägg.