onsdag, april 28, 2010

FRA "läcker" inte, det är "reglerat"

Sitter på tåget från Uppsala efter att ha haft seminarium om "Integritet vs. säkerhet" med en grupp juriststudenter som går kursen Makt och Rätt, läs mer här vad vi diskuterade.

Anders Jallai skriver i Aftonbladet att FRA läcker information till andra länder. Han anger bland annat följande.

Bara genom den volym av data som samlas in ökar riskerna att uppgifter hamnar i orätta händer. Till detta kommer att uppgifterna ofta är av vardaglig karaktär. Det handlar om vanliga mejl, vilka hemsidor du surfat på och till synes oviktiga uppgifter om när och varifrån telefonsamtal gjorts. De spårar dina kontaktnät.
...
De intervjuer jag gjort med svenska underrättelsetjänstemän under researchen till min bok visar också en tradition av att myndigheter själva spridit hemligheter. Insamlade uppgifter har läckts regelmässigt och med överordnades goda minne till utländska säkerhetstjänster, i utbyte mot annan information.
Påståendet om FRA att samlar in vardaglig information och "läcker" sådan information till andra länder antyder att FRA gör något som är otillåtet eller kanske olagligt. Så är det inte. Riksdagen har under 2007-2009 "reglerat" detta så att sådan insamling och utbyte är tillåtet och t.o.m. påbjudet.

Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
Överföring av personuppgifter till andra länder
17 § Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer endast om sekretess inte hindrar det och det är nödvändigt för att Försvarets radioanstalt skall kunna fullgöra sina uppgifter inom ramen för det internationella försvarsunderrättelse- och säkerhetssamarbetet, om inte regeringen har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat om att överföring får ske även i andra fall då det är nödvändigt för verksamheten vid Försvarets radioanstalt.
Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

1 § tredje stycket Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att

1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet, samt
2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag. Lag (2009:967).

9 § I lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet finns bestämmelser om internationellt samarbete på försvarsunderrättelseområdet.

Signalspaningsmyndigheten får för den verksamhet som anges i 1 § tredje stycket, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer. Lag (2009:967).

Därför blir det fel att skriva att FRA "läcker", det är "reglerat".

Uppdatering
HAX: FRA kommer att läcka
Michael Gajditza: ALLA register läcker, även FRA:s
Amanada Brihed: FRA kan läcka dina privata mail
Nicklas Starow: Databaser behöver inte läcka när tjänstemän regelmässigt lämnar ut uppgifter

10 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Yay, hurra för "regleringar"!


Eller också inte... :-/

cnab sa...

Hej Mark! Det här blogginlägget med anledning av Anders Jallais artikel i AB idag, ser jag nog mest som ett försvar av din egen sjuka moster. För visst var väl FP med och sa OK till höstens FRA-lagar? Rekommenderar Anders Jallais bok Spionen på FRA till dig och till alla som vill ha lite extra rysningar längs ryggen. Delta inte i det mörka spelet, Mark!

Anders G sa...

Och som vi alla vet: Som av en händelse får inte Datainspektionen eller den parlamentariska kommittén granska detta reglerade informationsutbyte närmare. Det är ju en av punkterna i direktiven, där regeringen beskurit deras mandat .

Mark Klamberg sa...

Cnab,
Jag tror du missade ironin i detta inlägg.

Anders Jallai sa...

Ja, men jag missade den inte :)

Tack för att Ni bryr Er om vad jag skriver. Det känns viktigt.

Boken, Spionen på FRA är ett försök att nå den breda publikens slutna ögon. På min egen blogg, Jallai.se försöker jag med ett mer dokumentärt arbetssätt som iofs är smalare men, enligt mig, minst lika intressant--så klart :)

Kommer att komma mycket mer av samma vara via båda kanalerna!

Hans J sa...

Allt illegalt kan försvinna som genom ett trollslag. Vi tillåter bara allt:

Ta bort hastighetsbegränsningarna! Inga fler fortkörningar.

Definiera rattonykterhet som att man ska ha över 20 promille alkohol i blodet! Vips - där "löste" vi ett problem till.

Det verkar vara legio att lösa problem genom att "reglera" dem.

Vad kommer härnäst? Reglerad trafficking?

Mark Klamberg sa...

Anders,
Roligt att du hittade hit!

I din artikel skriver du om en medarbetare till Wennerström som arbetade på FRA och läkcte tyill såväl NATO som Sovjet. Fanns det med i en tidigare artikel i aftonbladet? Det verkade så på din debattartikel. Kan du hjälpa mig med en länk?

Anders G sa...

Mark, här är nog den artikel Anders Jallai syftar på.

cnab sa...

Usch Mark, jag rodnar och ber hövligen om ursäkt för att jag missade ironin i ditt inlägg och i min kommentar närapå beskyller dig att inte tillhöra "rätt läger." För det gör du ju, även om FP som det parti du tillhör tillsammans med C, KD, M och S totalt missat allvaret i FN's och Europarådets konventioner om mänskliga fri- och rättigheter. Att den absoluta majoriteten av landets politiska och tjänstemannaelit på lokal, regional och riksnivå inför ett sovande folk och slöa medier, i terrorismens tjänst bit efter bit avskaffar det demokratiska statsskicket gör att jag ibland av ren upprördhet ser mörker där mörker inte finns. Och förvirringen tilltar ju närmare den 19 september vi kommer ... Applåder också till Anders Jallai. Hoppas att det blir en fortsättning på Spionen på FRA.

Anonym sa...

Det blir det -- garanterat! / AJ