måndag, september 13, 2010

Socialdemokraterna driver sina väljare till sverigedemokraterna

Sahlin och Östros kräver gång på gång alliansen på svar om sverigedemokraterna trots att de får samma svar varje gång. Alliansen kommer inte att samarbeta med sverigedemokraterna. Om alliansen blir största block men utan egen majoritet kommer man söka stöd över blockgränsen, i första hand hos miljöpartiet. Alliansen har till och med varit tydligare än de rödgröna. Lars Ohly har öppnat för att de rödgröna kan tänka sig fälla en alliansregering ihop med sverigedemokraterna. Jan Björklund kommer inte göra motsvarande utan har deklarerat att om de rödgröna blir störst, då släpper alliansen fram en rödgrön regering. Alliansen kommer inte rösta med SD i ett misstroendevotum mot Sahlin. Socialdemokraterna och miljöpartiet vägrar svara om de ska fälla en alliansregering om misstroendevotumet kommer från SD. Vem är det som är svaret skyldigt?

Socialdemokraterna borde titta på diagrammet bredvid från SCB avseende valet 2006 som visar hur 17 000 av socialdemokraternas väljare gick över till sverigedemokraterna medan motsvarande siffra för allianspartiernas tapp till sverigedemokraterna var 2 000 väljare. Om vi även räknar med miljöpartiets och vänsterpartiets väljarförluster till sverigedemokraterna så växer förlustsiffrorna för de rödgröna till 32 000.

Mot bakgrund av SCBs diagram borde socialdemokraterna fundera på varför deras stöd minskar samtidigt som sverigedemokraterna ökar inför valet 2010. En delförklaring kan vara att socialdemokraterna ständigt ger sverigedemokraterna uppmärksamhet som potentiell vågmästare istället för att lägga kraft på att kritisera sverigedemokraternas politik. Det är kanske dags att för socialdemokraterna att omvärdera denna strategi, den gynnar varken socialdemokraterna eller Sverige. För närvarande riskerar Sahlin och Östros att driva sina egna väljare till sverigedemokraterna.

Opinionsmätningarna visar att endast alliansen har en realistisk chans att skapa en majroitetsregering, därför bör väljare som väger mellan blocken rösta på alliansen. Gå gärna med i gruppen "Stoppa SD från att bli vågmästare - rösta på alliansen" som sammanfattar saken väl.

Bloggar
Rasmus Jonlund I Per Altenberg I Seved Monke

2 kommentarer:

Jacob sa...

Nja. Sverigedemokraterna har aldrig varit så nära att ta sig in i riksdagen och det är faktiskt Alliansen som styrt Sverige de senaste fyra åren. Att hålla Socialdemokaterna ansvariga för den nedmontering av välfärden, med mera, som gör populistiska partier mer attraktiva är lite tokigt. Så det är snarare den sociala situationen som driver väljare i olika riktningar, just nu åt brunt håll. Där måste Alliansen också ta sitt ansvar. Fortsätt öppna för social dumpning och den populistiska opinionen kommer sannolikt bara att växa...

Mark Klamberg sa...

Välfärden monteras inte ner i Sverige. Trots finansiell kris så har sysselsättningen i absoluta tal ökat. Viktiga delar av välfärdsstaten utvecklas t.ex. 800 nya miljoner till skolkuratorer och sköterskor.