måndag, september 29, 2008

FRA-frågans bevakning i media och bloggosfären- var finns sanningen?

Bakgrund
Tisdagen den 30 september ska jag besöka Institutionen för Journalistik och Kommunikation vid Göteborgs Universitet (JMG) för att tala om hur FRA-frågan behandlats i media och bloggosfären. Nedan kan ni ser hur jag tänker öppna denna föreläsning för instutionens studenter.

FRA-frågans bevakning i media och blogosfären- var finns sanningen?

1. Slagfältets kombattanter
På var sin sida i denna debatt finns å ena sidan regeringen och FRA och på andra sidan kritikerna med sitt starkaste fäste i bloggosfären.

1.1 Regeringen
Regeringen och FRA har tillgång till ett regeringskansli med omkring 4 600 tjänstemän, varav ungefär 200 är politiska tillsatta. Personerna som är politiska tillsatta har ofta en bakgrund i politiska ungdomsförbund och PR-byråer, ibland både och. Deras viktigaste uppgift är att agera "spinndoctors" och få regeringen att framstå som framgångsrik, duglig och enig i media.

1.2 Bloggosfären
Kritikerna på bloggosfären är allt från ideellt arbetande personer till forskare, tekniker, ingenjörer, personer yrkesverksamma inom IT och telekom. Stoppafralagen.nu och många i piratpartiet tillhör denna kategori. Det finns även rena politiska bloggare (t.ex. HAX, Erik Hulthin) och enstaka jurister (Mårten Schultz, Jakob Heidbrink och undertecknad, Mark Klamberg)

Det handlar alltså om den förenade statsbyråkratin och PR-maskinen mot den engagerade allmänheten, juridisk och teknisk expertis. Vem lyssnar traditionell media på?

2. Lagens antags med överenskommelser om tilläggsproposition den 18 juni 2008
2.1 SVT aktuellts sändning 21.00 den 17 juni 2008Budskap:
1. Lagen stoppas
2. Regeringen backar
3. Frågan kommer att utredas och stora ändringar kommer att göras före lagen antas
4. Fredrick Federley har segrat och säkrat den personliga integriteten

2.2 Blogsofären den 17 juni 2008
Rick Falkvinge skriver:

Som det ser ut nu kommer det alltså att bli en återremiss av FRA-lagen. Den kommer förmodligen att behandlas redan under de närmaste dagarna, med en ny votering kallad i rekordfart, och votering i kammaren så fort det bara går. En av huvudpoängerna med det är att det inte går att förutse när voteringen kommer att ske.

Många konstiga saker har jag sett för att skydda makten från medborgarna, men det här är nog första gången man i praktiken har en hemlig votering så att man inte kan störas av irriterande väljare som har besvärande åsikter.

Det som händer nu är att den här vedervärdiga lagen kommer tillbaka från hyperuppsnabbad återremiss med en liten stjärnformad etikett på. Etiketten är fin och i guld och lyder “nu med en extra kontrollstation!” och har inte förändrat ett enda dugg i sak. Det kommer att vara ett par extra kontrollstationer och kontrollnämnder för en myndighet som har demonstrerat att de struntar i allt vad kontroll heter.

Det kommer fortfarande att vara allmän avlyssning av hela befolkningen.
...
Debatten vi såg var planerad i stor detalj.

2.3 Verkligheten
1. Den 18 juni 2008 antog riksdagen "FRA-lagen" efter tre timmars återremiss. Inte en enda paragraf var ändrad
2. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att lägga fram en tilläggsproposition som bl.a. skulle medföra att FRA måste söka tillstånd för att inhämta kommunikation med innehåll (meddelandedata) från en domstolsliknande nämnd som verkar bakom stängda dörrar.

2.4 Tidningen Fokus, 19 september 2008
Från artikeln "Spelet om FRA"

Fredrick Federley och Annie Johansson [vandrar] till statsrådens rum i riksdagshuset. Där möter de HG Wessberg och Sten Tolgfors. Federley är otålig. Vem ska säga vad? Hur ska de få det att framstå som att båda har vunnit? Som att den här regeringen är regeringsduglig?
De enas snabbt. Sedan iscensätter de skådespelet.

Folkpartisternas kritiker ser nu Fredrick Federley snyfta i talarstolen. De hör försvarsministern begära replik och lansera uppgörelsen med tilläggen. De suckar när Federley svarar positivt.
Det är en fruktansvärd show, tycker de. Federley – en svikare.
...
Fredrick Federley och Annie Johansson åker hiss till riksdagens källare. Där möter de Säkerhetspolisen. Bakom tonade rutor skjutsas de hem.

Och bråket om FRA-lagen fortsätter.

2.5 Utvärdering
Vem förhåller sig självständig och kritisk till behandlingen av FRA-frågan den 17-18 juni 2008? Är det bloggosfären eller SVT Aktuellt?

3. Överenskommelsen mellan regeringen och de sex folkpartisterna den 25 september 2008

3.1 SVT aktuellts sändning 21.00 den 25 september 2008
Se SVT Aktuellts inslag "Alliansen enig om ny FRA-lag" den 25 september.


Budskap:
1. Stora förändringar, en domstol ska inrättas, FRA får inte tillgång till all trafik
2. Regeringen har backat
3. De sex folkpartisterna har segrat och säkrat den personliga integriteten

3.2 Bloggofären den 25 september 2008
Stoppafralagen.nu och Piratpartiet skriver i ett gemensamt pressmeddelande:

Den folkpartistiska riksdagsledamoten Camilla Lindberg sa i programmet Gomorron Sverige i SVT1 i morse att FRA-lagen nu är acceptabel, och att hon har alla kritiker med sig. Uppgiften dementeras med kraft av både organisationen StoppaFRAlagen.nu och Piratpartiet.

- Det grundläggande problemet är och förblir att staten bereds tillgång till medborgarnas privata kommunikation. Så länge det första trafikurvalet sköts av ett statligt organ — FRA eller något annat — har ingenting i grunden förändrats, säger Anna Petersson från StoppaFRAlagen.nu.

Även Piratpartiet är fortsatt starkt kritiska.

- Vi är lika kritiska som förut till FRA-lagen. Allt som innebär att kablarna kopplas in betyder att det i praktiken fortfarande handlar om massavlyssning av svenska medborgare utan brottsmisstanke. Det är inte acceptabelt i en demokrati, säger Piratpartiets partiledare Rick Falkvinge.

Piratpartiet tog tydligt ställning mot FRA-lagen redan i sitt valmanifest inför valet 2006 och har arbetat hårt mot lagen ända sedan dess.

- Camilla Lindberg har ingen rätt att uttala sig å FRA-motståndarnas vägnar, säger Rick Falkvinge. Hon själv må ha givit upp kampen, men vi som hela tiden varit emot massavlyssningen är fortfarande kritiska.

Det nya lagförslaget lämnar ett stort antal frågetecken. Det är oklart exakt vem som ska sköta filtreringen och när den ska ske. Det är också oklart vad som egentligen avses med det luddiga begreppet “trafikstråk”. Dessutom kommer tilläggspropositionen att läggas i december och röstas om tidigast nån gång under nästa vår. Det betyder att lagen som den står hinner träda i kraft och att kablarna kan kopplas in.

- Riv upp, gör om, gör rätt, var kravet vid demonstrationerna mot FRA-lagen den 16 september. Det kravet gäller fortfarande. Det behövs en bred parlamentarisk utredning, inte ännu fler frampressade kompromisser i slutna rum, säger Rick Falkvinge.

3.3 Verkligheten
3.3.1 Regeringen har inte tillgodosett kritikerna två största invändningar:
a) All trafik i de berörda kablarna kommer att överföras till staten
b) Inhämtning, bearbetning, lagring och överföring till andra länder av privatpersoners trafikdata kan fortsatt ske utan större begränsningar

3.3.2 Samma sak med nytt namn
Tidigare skulle det finnas en domstolsliknande nämnd som under stängda förhandlingar och en juristdomare ger FRA tillstånd att inhämta meddelandedata (som ska särskiljas från trafikdata). Nu ska det finnas en domstol som under stängda förhandlingar och en juristdomare ger FRA tillstånd att inhämta meddelandedata (som ska särskiljas från trafikdata). Är det någon skillnad?
För oss privatpersoner är det mest känsliga ur integritetssynpunkt hur FRA behandlar vår trafikdata, varför det är sekundärt att FRA måste inhämta tillstånd för att granska meddelandedata. Granskning av meddelandedata är p.g.a. av allt kraftigare kryptering en ständigt minskande andel av FRAs verksamhet. Trafikbearbetning är FRAs huvudverksamhet som ej omfattas av tillståndsprövning vid varje enskild sökning.

3.4 Utvärdering
Vem förhåller sig självständig och kritisk till behandlingen av FRA-frågan den 25 september 2008? Är det blogsfären eller SVT Aktuellt?

3.5 Kommentaren från JZ
JZ skrev tidigare i ett kommentatorsfält:

Min första reaktion på regeringens senaste utspel var: nu igen?

För om man får tro medierna så har fra-kritikerna "totalsegrat" minst ett antal gånger vid det här laget.

Mönstret är tydligt:
1. FRA-lagen får massiv kritik
2. Reinfeld & co lappar i grunden samma lag
3. säger: nu har vi lyssnat, nu är integriteten definitivt skyddad
4. några enstaka riksdagsledamoter som tidigare var kritiska: det är vi som är fra-kritikerna och vi har segrat och är nu nöjda!
5. media: FRA-kritikerna har segrat!

Loopar man steg 1-5 några gånger så har man det senaste halvårets svenska politik i ett nötskal.
Jag kunde inte ha uttryckt det bättre själv.

Uppdatering. Ovan kritiserar jag SVT Aktuellts rapportering av uppgörelserna den 17 juni och den 25 september. Denna kritik omfattar inte SVT Rapport i samma omfattning. Filip Struwe borde få stora journalistpriset för sitt reportage den 16 juni 2008. Reportaget tillsammans med ett internt dokument från FRA publicerat av SVT Rapport ger hela nyckeln till FRA-frågan och har hjälpt mig mycket. Att reportaget är viktigt framgår av det interna brev som Ingvar Åkesson skickat till sina kollegor, se Aftonbladet. Vidare har SÄPO jagat läckan till SVT, se DN. Allt detta visar på reportagets vikt och vilken enorm risk läckan hos FRA tagit.

Jag vill dock framhålla att SVT måste klara av både längre grävjobb och dagsaktuell rapportering. Det senare har SVT Aktuellt misslyckats med den 17 juni och den 25 september vilket påverkar hela opinionsbildningen i FRA-frågan. Nu tycker alla att uppgörelsen är utmärkt, när den egentligen är en marginell justering i förhållande till riksdagsbeslutet den 18 juni 2008.

22 kommentarer:

Anonym sa...

Bloggosfär - 320.000 träffar på google
Blogosfär - 7000 träffar på google.

Kan vara något att tänka på. Svenska stavningen av engelskans "blog" är "blogg" i mitt språksinne. Därmed tycker jag bloggosfär borde vara den mer riktiga stavningen.

Även svenska wikipedia stavar engelskans "blog" "blogg".

Jämför även med eng. "log" och svenskans "logg".

Anonym sa...

Beskrivningen av vilken typ av samlad kompetens som finns i regeringskansliet jämfört med motsvarande i bloggosfären är slående.

Johan Linander skrev i en bloggpost att regeringen givetvis har egna tekniska experter, men nu fattar jag att dessa experters kunskap lär inte vara värt mycket jämfört med 2000 personers vilja (grupptänk) att få ett visst politiskt spinn.

Jag tycker det tekniska budskapet från FRA-motståndet är pedagogiskt förpackat, men det finns kanske någon som känner en internetanalfabet som kan hjälpa till att förbättra det?

Lars-Erick Forsgren sa...

tja, jag använder också "blogg" på svenska.

Men i övrigt så kan jag bara tacksamt notera att Mark gjort en fin och användbar analys - igen. Jag har försökt säga ungefär detsamma i ett par inlägg och skäms väl inte för det. Men vi uttrycker oss lite annorlunda och kan därmed förhoppningsvis nå fler.
Annars skulle det ju räcka med Marks analyser.
Att det inte räcker tyder ju (gammel-)medias behandling av frågan på. Som framgår av Marks text (Och JZ´s punktade beskrivning.)

Men med bloggvärldens generositet så kan vi ta hjälp av Marks texter också när vi formulerar våra varianter.

Rick Falkvinge (pp) sa...

Oerhört skarpsynt sammanfattat.

Din fråga är relevant - vilken mediekanal idag är det som är kritiskt statsgranskande?

Mary X Jensen sa...

Nu hör det väl till saken att medias "statsgranskning" jämfört med akademisk analys inte alltid är föreniliga. Men jag ska använda mig av mina kunskaper om båda världarna och dra mitt strå till stacken ;-)

Grattis förresten Mark - vilken kämpe du är på många sätt. Själv nöjer jag mig med en rask promenad och den går inte på tid,

Cattis sa...

Så träffsäkert!
Grymt att du är igång med bloggen fortfarande, blev nästan lite orolig när du sa "God natt"!

DU BEHÖVS!!!!!


http://projektpariktigt.blogspot.com/2008/09/fra-flummet.html

Anonym sa...

Gammelmedia är enbart intresserade av dramatiken, ju mer dokusåpadramaturgi man kan applicera desto större sannolikhet har man att fängsla publiken under de få sekunder man har deras uppmärksamhet.
Vad är en journalist utan publik?

Just FRA frågan är svårare än de flesta just för att den är väldigt komplicerad (och trasig) på så många plan, såväl tekniskt, juridiskt som demokratiskt. Det är inte möjligt att ha en tillräckligt detaljerad redovisning av frågan på den tid som finns tillgänglig innan medelsvensson zappar vidare.

Som fysiker och datavetare så ger det mig kväljningar men vi kanske måste lära oss av statsapparaten och producera eget spin och dramatik som gammelmedia, svensson och politiker kan nappa på. Naturligtvis inte utan att fortfarande ha basen i den detaljerade och djuplodande analysen presenterad i bloggosfären.

Nedslag sa...

Finns det inte en uppenbar risk för att du gör en akademiker vurpa nu många av oss i bloggosfären ingår inte den veteskapliga klubben. Utan är vanligt ideellt arbetande människor som gör det här på vår fritid. IT Teknikerna och de kunniga från Stoppa FRA etc. tillkom på senare tid. Ingen fel i det och de har gjort ett fantastiskt arbete.

Jag vill påminna att det finns en stor mängd normalutbildade människor utan vetenskaplig skolning. Men de har ett brinnande engagemang för politiska skeenden och just den personliga integriteten

Människor som är oerhört insatta i ämnet. Även om de inte har akademiska godkänd högre utbildning.

En mångfald människor innehar en grundlig insikt om FRA-lagen. Info som de tillskansar sig genom frivilligt gräv arbete. Det är dessa bloggare som har utforskat teknikaliteter, kryphål och dess luddiga begrepp under många års tid.

Många av oss läser din blogg. Andras bloggar. Fakta granskar internationella skeenden. Genomför research på webben. Och vi välkomnar all den hjälp vi kan få. Men lite cred ska ges till alla de bloggare i bloggosfären som arbetat i tre till fyra år, ibland längre med FRA frågan.

Hoppas du inte har allt för mycket träningsvärk. och lycka till med i Göteborg.

Tindra-Annette

Lars-Erick Forsgren sa...

Som jag skriver på min blogg - igen: Nu måste vi gå ut än mera i pappersmedia.
Många läser bara tidningar o ser på teve.

Bara därigenom kan vi sätta tillräcklig press på regeringen.

Fakta och förhandlingar räcker ju inte.
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/09/en-mellanstation-fr-omstart.html

Mark Klamberg sa...

Jag ska korrigera stavning och ta med alla vanliga människor. Det var dumt av mig.

När jag sa godnatt så var riktat mot folkpartiet inte mot FRA-kritikerna.

Anonym sa...

När skall Mark tala om att han inte alls har lämnat alla sina uppdrag i partiet?
För i samtal med Erik Ullenhag har du väl meddelat att du visst inte lämnar partiet och kommer att fortsätta uppdraget som ordförande för fp på Östermalm och ett par uppdrag till?

Så vem är hycklare egentligen?

Anonym sa...

Mycket intressant. Ska försöka komma loss och lyssna på ditt föredrag.

Björn Felten sa...

Ehhh... Låt oss nu se till att få siffrorna rätt här. Enligt deras egen årsredovisning så hade regeringskansliet i medeltal 4542 anställda 2007 (inte 2000 alltså).

Att de dessutom har en balansomslutning på 326 396 miljoner (326 miljarder!) kan ju också vara intressant att notera, men är mer en följd av att alla statliga bolag såsom Vattenfall (111 mdr) och Telia (48 mdr) "ägs" av regeringskansliet.

Anonym sa...

Hej!

Tack för att du inte lät en anonym idiot i förlängningen blockera din blogg för alla välvilliga anonyma kommentatorer.

Jag blir varje gång lika ledsen när jag blir förhindrad att kommentera (anonymt och/eller utan registrering mer specifikt). Det är viktigt att insteget för att delta i samtalet är så lätt som möjligt, så att så få som möjligt diskvalificeras.

Så tack för det!

Men det jag egentligen tänkte kommentera var Christians kommentar om att du skulle hyckla.

Christian: Det verkar som din information härstammar från källor kring Erik Ullenhag. Möjligen är det så att sådan information är spunnen på samma intressanta sätt som vi tidigare observerat i FRA-frågan. Jag tror Mark rätt tydligt visat i alla sammanhang att han inte är den hycklande typen.

Anonym sa...

En snabb grej bara (toppenbra annars!): "ständigt andel" ska väl vara "ständigt minskande andel"? Sedan borde texten io övrigt korrekturläsas en gång till. Det är en viktig text.

Anonym sa...

Bra sammanställning, det här har vi alla nytta av. Stort tack!

Jag har haft kontakt med Susan Landau på Sun som har skrivit Privacy on the Line: The Politics of Wiretapping and Encryption. Hon är starkt kritisk till NSAs övervakning i USA. Hon har följt rapporteringen om den svenska FRA-lagen och är mycket kritisk till denna. Hon fokuserar väldigt mycket på riskerna med hackers och ser stora risker för att informationen som samlas in av NSA hamnar i fel händer. Det har inte talats mycket om riskerna med hackers i den svenska debatten, men det är absolut ett argument som förtjänar lite uppmärksamhet.

Anonym sa...

Mycket bra. Däremot är du väl kategorisk när det gäller PR-konsulter. Förvisso är det så att det är fler PR-konsulter på regeringssidan men de lyser inte med sin frånvaro

Bloggarna Johan Ingerö, Beta Alfa och Jonas Morian som gjort åtsklligt för att sänka FRA-lagen är ju själva PR-konsulter.

Vad jag fått höra är dessutom Erik Laakoma något slags spin doctor åt både Piratpartiet och åt Hax.

Filip Struwe får dessutom säkert goda råd från sin PR-konsultande hustru, Hanna Zetterberg.

En anledning att bloggosfären lyckats så bra är just att den kunnat kombinera kompetens inom IT, juridik och kommunikation utan att någon behövt handla ihop tjänsterna.

Marcello Ferrada-Noli (Sweden) sa...

Brukar inte föreläsa kommentarer. Men måste säga att jag instämmer med Nedslag. Ytterligare, tycker att sådana exkluderande uppställningar ang. bloggarna inte bara är orrättvis marginaliserande, utan att kan äventyra den framtida deltagande av ”en stor mängd normalutbildade människor utan vetenskaplig skolning ” (för att använda Nedslags egna uttryck) och vilka bidrag både i kreativa och agiterande termer har varit i sammanhanget lika avgörande som ”akademikernas”. Samma påpekande har jag i inlägget http://ferrada-noli.blogspot.com/2008/09/statsmaktens-repressionsalibi.html

Det är förvisso väsentligt att juridiska samt IT-tekniska detaljer analyseras och argumenteras emot, och ni har gjort det galant. Emellertid, skall man tala i bloggosfären namn i FRA- lagens sammanhang måste man först begripa vad de allra flesta menar, att endast ett brett stöd inom det svenska folket kan garantera att sådana initiativ inte återkomma i framtiden, förhoppningsviss. Det handlar i huvudsaken inte om en parlamentariker här eller där.

Nyckel till detta finns kanske i de övergripande frågor som inte desto mindre är mer betydelsefulla, alltså principiella aspekter såsom varje individens personliga integritet, eller försvar av det heligaste arv inom hundratals liberala kamp, nämligen de basala mänskliga rättigheterna. Detta kan förena mer, och kan förena bredare. Det handlar i andra ord att bygga upp basen för en progressiv folkrörelse. Vare sig denna sker inom bloggosfären enbart, eller vi lyckas att engagera även den allmänna publiken. 16 september demonstrationen visade att vi har i den bemärkelsen fortfarande en distans att gå.

Bottom line, således. Lite ödmjukhet gentemot hundratals gladiatorer som är drivna i vår arena av samma altruism som de allra mest insatta i maktens och akademins korridorer.

Professor Marcello Ferrada-Noli

Mark Klamberg sa...

Tindra-Annette och Marcello,

Ni har rätt. Jag har ändrat i inlägget och därmed också mitt föredrag. Jag har lagt till "den engagerade allmänheten".

P1 sa...

Tack Mark. Mycket bra sammanfattning. Du är värd Journalistpriset. Håll ut, du behövs!

Anonym sa...

Så när får vi veta de där detaljerna, Mark? Du har lyckats lura ett gäng nätpirater men du lurar inte mig.

Fram med alla kort på bordet!

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Läs under rubriken 3.3.1 Verkligheten där jag tar upp de frågor som är av betydelse. Regeringen kallar dessa detaljer, jag tycker det är huvudpunkterna.