torsdag, oktober 28, 2010

Skolan får mest pengar i Stockholms stads budget

I fredags presenterades Stockholms stads budget för 2011. Skolan får mest pengar, skolorna får 295 miljoner och förskolorna 233 miljoner, både pga av ökade barnkullar men även i form av kvalitetshöjning. Budgeten innebär ett nettotillskott på 2,5 procent på schablonen, d v s den peng som varje barn får med sig in i förskolan. Det blir satsningar på förskollärare och fritidspedagoger och på att förbättra undervisningen, främst i matematik. Satsningen är välkommen, på så sätt ger vi en god framtid för eleverna i Stockholms skolor.

Läs mer i pressmeddelande och på Lotta Edholms blogg. Rasmus Jonlund och Madeleine Sjöstedt skriver mer om kulturbudgeten.

1 kommentar:

Björn Börjeson sa...

Folkpartiet gör ett bra jobb i Stockholm.
Kolla gärna på Folkpartiet Norrköpings blogg (folkpartietnorrköping.blogspot.com)